אודות בנק ישראל
שערים יציגים
הודעות לעיתונות
מדיניות מוניטרית
מערכת הבנקאות
נתונים ומידע
מאגר סדרות
פרסומים
שטרות ומטבעות
התפתחויות במשק
חדש באתר
פניות הציבור
דרושים
     nglish   
  דף הבית  > נתונים ומידע  > קובצי מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים 
קובצי מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים

תנאים לשימוש בקובץ המידע
1. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על שינויים במבנה הרשימה והקובץ.
 
2. הבנק מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הבנק מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר. מודגש כי השימוש במידע בתנאים המפורטים לעיל, הינו ללא תשלום המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי עבור מידע שלא קיבל או מידע פגום מכל סוג שהוא.
 
3. הבנק לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה. הבנק לא יישא גם באחריות פלילית כלשהי בקשר לשימוש במידע וזאת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981.
 
4. המשתמש אחראי לכך שההוראות הנ"ל יישמרו על-ידי עובדיו ושלוחיו; לפיכך הוא מתחייב לדרוש מכל אדם ו/או גוף שישתמש מטעמו או ברשותו במידע להתחייב שלא להפר את התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה.
 
5. בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט הסבו את מספרי החשבונות של לקוחותיהם. מספרי החשבונות החדשים נוספו על המספרים הקודמים שבקובץ, בלי שהמספרים הקודמים נמחקו.
 
בנק ישראל מנהל מאגר נתונים על חשבונות ולקוחות מוגבלים. לפיכך בהתבסס על סעיף 14 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 מציע הבנק מידע לציבור הרחב, בנושא זה, כדלהלן:
 
קובצי חשבונות מוגבלים
קובץ חשבונות מוגבלים במבנה Ascii דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 29/07/2008
הסבר למבנה הקובץ: קובץ PDF או דף

(2.01 Mb)
קובץ חשבונות מוגבלים במבנה Excel דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 29/07/2008

(8.95 Mb)
קובצי לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות
* על פי החוק, אין המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות כולל:
1. לקוחות מוגבלים מיוחדים שהוגבלו על ידי כונס נכסים, הוצאה לפועל ומסורבי גט.
2. לקוחות שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום.
3. לקוחות שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם.
קובץ לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות במבנה Ascii דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 29/07/2008
הסבר למבנה הקובץ: קובץ PDF או דף

(0.30 Mb)
קובץ לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות במבנה Excel דחוס ב- Zip
עדכון אחרון:29/07/2008

(0.68 Mb)
נתונים ומידע
תצוגת הדפסה
© Copyright 2008 The Bank of Israel, All Rights Reserved   כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2008