Må gå gjennom avtalene
Ofoten Tingrett fant ut at striden mellom Ofotbanen AS (OBAS) og Autolink var for komplisert til å foreta en midlertidig forføyning.
Hovedsakene nå:
Hvor er dette?
Sommerkonkurransen Les mer
United States of Barents
Performance lørdag Les mer
Over og ut for Junkeren?
Kommunen må betale Les mer
Mest leste artikler :
Hilde Berg
Lørdag 26.07.2008, 06:02
I kjennelsen til Ofoten Tingrett går det fram at striden mellom OBAS og Autolink er så komplisert at saken bør belyses nærmere i en vanlig tvist for domstolen. Det som har foregått så langt er et krav om midlertidig forføyning. Dette kan bare gjøres for å avverge en vesentlig skade eller ulempe. Dette fant retten sannsynlig 9. juli, etter at Autolink fremmet dette krav kort tid etter at togradioene ble fjernet fra lokomotivene. Autolink viste til kjøpekontrakt, der togradioene ikke ble nevnt, samt kvitteringer for betaling. Dommeren fant det da sannsynlig at Autolink hadde et troverdig krav.

Ved første gangs behandling møtte ikke motparten, i og med at det skjedde raskt, men i slike saker har den saksøkte rett til å fremme sine synspunkt, noe OBAS gjorde. Dermed var det klart for et nytt rettsmøte 14. juli, og denne gang ble kjennelsen motsatt. På grunnlag av det som ble lagt fram av partene, mente dommer Arne Kirkerud at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at Autolinks krav ville føre fram i en vanlig rettsak.

Det partene kunne være enig om var at Autolink 13. februar kjøpte fem skiftelok. Disse ble betalt ved at lån Ofotbanen hadde til Auotlink på ca 9,5 millioner ble nedskrevet, samt at et beløp på 2,5 millioner kroner ble overført til OBAS. Autolink mener at de utover dette ikke skylder OBAS penger.

OBAS på sin side mener at avtalen om kjøp av lokomotiver er hevet på grunn av at Autolink ikke har oppfylt sine krav ut fra avtalene som har vært inngått mellom aksjonærene. De har ikke betalt for utførte tjenester, og de vil heller ikke betale inn det likviditetstilskuddet de er forpliktet til. I tillegg sier OBAS at Autolink har opptrådt illojalt ved å selv søke om lisens i all hemmelighet.

Dommeren påpeker at det er på det rene at det har vært store økonomiske problemer i selskapet, og at aksjonærene (Autolink og Rail Managment) har måttet skyte inn midler. Det har blant annet ledet til avtalen om kjøp av skiftelokene. Under rettsmøtet ble det presentert en rekke tall over hva som var skutt inn eller ikke, og det er på dette løse grunnlaget ikke mulig å ta stilling til hvem som har rett. Altså om Autolink skylder Ofotbanen penger eller ikke. Dermed ble det ikke fattet en positiv avgjørelse for Autolink.

Det betyr bare at saken ikke kan avgjøres uten å se nærmere på de avtaler som finnes mellom partene. Nå er saken anket til Hålogaland Lagmannsrett, og trolig må partene føre en mer omfattende bevisførsel her. Saken kan tidligst behandles om vel ei uke, etter at fristen for tilsvar fra OBAS går ut.

Kommentar (0)

Bli den første til å kommentere denne saken!
NB: Husk vanlig folkeskikk når du kommenterer!

Din Kommentar

Tittel*


Kommentartekst*


Ditt navn*


E-post adresse (Kun verifisering, ikke synlig)*


Det henstilles om å bruke normal folkeskikk når man legger inn kommentarer. Ved personangrep ber vi om at det brukes fullt navn (dette kan stå en plass i det hvite feltet).

Tips om denne artikkelen!
Ofotens Tidende AS
Postboks 57,
8501 Narvik
E-post: post@ot24.no
Telefon 906 60 702
Daglig leder/Ansvarlig redaktør
Jørn Indresand
E-post: jorn@mediehusetnarvik.no
Telefon: 906 60 702
Markedssjef
Andre Christensen
andre@mediehusetnarvik.no
Telefon 901 22 291


Nettstedet er utviklet og driftes av Modulnet AS.