• רובע ט"ו - דרך רובעים י"א, ד', א', ב', נמל אשדוד.
 • רובע י"ג דרך הרובעים י', ח', ו', ג', ב', נמל אשדוד.
 • נמל אשדוד - רובע ט"ו - דרך הרובעים א', ב', ד', י"א.
 • ת.מ. סיטי - ת.מ. סיטי דרך מבוא הקריה דרך רובע ד', א', ב', ז', ח', וחזרה.
 • ת.מ. סיטי - ת.מ. סיטי דרך מנחם בגין דרך רובע ח', ז', ב', א' וחזרה. חדש קו מעגלי.
 • ת.מ. סיטי דרך רובע י"א וחזרה.
 • ת.מ. סיטי - ת.מ. סיטי דרך רובע א', י"א וחזרה. קו מעגלי.
 • ת.מ. סיטי, רכבת דרך רובעים י"א, ט"ו, י"ג.
 • חוף לידו - חוף לידו, דרך רובעים א', ב', ה' ו-ג' וחזרה. קו מעגלי.
 • ת.מ. סיטי - ת.מ. סיטי, דרך רובע ד' וחזרה.
 • ת.מ. סיטי - ת.מ. סיטי דרך מנחם בגין, רובע ח' וחזרה. קו מעגלי.
 • חוף לידו - רובע י"ג, דרך רובעים א', ב', ה', י' וחזרה.
 • רובע ט"ו - איזור התעשייה הכבדה דרך ת.מ. סיטי וחזרה.
 • רובע ט"ו - איזור התעשייה הכבדה דרך ת.מ. סיטי ומרכז הקליטה וחזרה.
 • רובע י"ג - איזור התעשייה הכבדה דרך רובע ט' וחזרה.
 • ת.מ. סיטי - איזור התעשייה הצפוני דרך רובע י"א.
 • איזור התעשייה הצפוני - ת.מ. סיטי.
 • רובע י"ג - איזור תעשייה צפוני.
 • רובע י', ביה"ס אלונים - א.ת. צפוני דרך רובע ט'.
 • איזור התעשייה הצפוני - רובע י"ג.
 • חוף הקשתות - תחנת הרכבת דרך ת.מ. סיטי, רובע ט' וחזרה.
 • מרכז כלנית - דרך רובעים ח', ז', ג' - מרכז כלנית. קו מעגלי.

לצפייה במפת קווי הנסיעה באשדוד

חיפוש מידע אודות קווי אגד תעבורה

 

הדפסה

2007
בניית אתרים
Copyright © 2006 Egged Taavura LTD. All rights reserved
בע"מ Egged Taavura-ל כל הזכויות שמורות ©