Stadstat Amsterdam
Gemeente Amsterdam De toestand van Amsterdam
  home

Wat is het Programakkoord?

In het Programakkoord staan de doelen die het gemeentebestuur wil bereiken. PvdA en GroenLinks hebben april 2006 een Programakkoord gesloten met als titel 'Mensen maken Amsterdam'. In dit akkoord geven de partijen aan wat zij willen bereiken voor de stad in de periode 2006 - 2010, de tijd dat zij de wethouders voor het college leveren.
U kunt de volledige tekst van het Programakkoord hieronder downloaden.

[~] Programakkoord 2006-2010

Doelen Programakkoord

Stadstat volgt de voortgang van de doelen uit het Programakkoord. Hieronder staan de zeven thema's waarop het college van burgemeester en wethouders extra inzet. Wanneer u één van de thema's selecteert verschijnen rechts de doelstellingen die hierbij horen. U kunt de laatste stand van zaken bekijken door op de doelstelling te klikken.

Programakkoord / Overlast/Veiligheid

De verbetering van de veiligheid in de stad en het terugdringen van overlast is een van de prioriteiten van het gemeentebestuur. Onder overlast worden díe zaken verstaan, waar mensen het meeste last van hebben, zoals rondhangende jeugd en kleine criminaliteit. Het gemeentebestuur wil onder andere meer investeren in preventie, straatcoaches en gezinbezoekers, hulp aan slachtoffers en nazorg voor gestraften.

Hieronder staan de doelstellingen uit het collegebrede thema Overlast/veiligheid kort weergegeven. Door op de doelstelling te klikken wordt de huidige status van de doelstelling zichtbaar.