Huisdieren
  ~ Pets ~
Webdesign R.Desmet
Ierse Wolfshond
Ruwharige Herder
Akita`s
Ruwharige Tekel
Malamute
Beagle
Yorkshire Terriër
Bearded Collie
Basset
Welse Corgi Pembroke
Schnauzer
Engels Setter
Alle rechten voorbehouden. ®© 2001
Er mag op geen andere wijze gebruik worden gemaakt van deze tekeningen ,verveelvoudigd , opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de artieste.
Sonja Boekhorst

Alle rights reserved.®© 2001
Non of this photo's may be reproduced,stored in a database or retrieval system,or published in any form or way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior permission from the artiste. Sonja Boekhorst
Puppy`s
Alaska Malamute
Yukon
Auteursrechten
Seberian Husky
Duitse Herder
Golden retriever