|YLE| Sámi radio - Sámi mediat
Sámi radio - sámiid jietna
Sámiid jietna
 

Äijihsuolu
09/18/2008
Duorastat

Sámi mediat

Mediat

Aviissat ja bládit

Suoma bealde boarráseamos sámegiel bláđđi lea Sápmelaš, mii lea almmustuvvan jagi 1934 rájes. Guhká dan olggosaddi lei Sámi čuvgehussearvi, mas ledje mielde sámegiela dutkit ja eará sámeberošteaddjit. Maiddái Samii Litto leamašan olggosaddin.

Stáhta doarjagiin almmustuvvan Sápmelaš-áigečála lea boahtán nuvttá buot sámi dáluide. Easka 1900-logu loahpageažis Sápmelačča duogašsearvi sirdásii formálalaččat sámiid háldui.

Dán áigge "Ođđa Sápmelaš" lea almmustuvvan sámedikke kulturdoarjagiin moatte geardde jagis. "Ođđa Sápmelačča" guottihanovttastus ii leat ohcan Suoma stáhtas sierra doaibmadoarjaga.

Anáraš-bláđđi lea almmustuvvan jagi 1987 rájes. Dan olggosaddá Anárâškiela servi, man lahtut eanáš ieža čállet anárášgillii ságaid dán áigečállagii. Bláđđi sáddejuvvo njelljii jagis anárašgielat dáluide.

Sihke Sápmelaš- ja Anáraš-bláđi doaimmaheami hehtte ruhtavátni, man dihte dat eai sáhte bálkáhit fásta doaimmaheaddjiid eaige almmustuvvat dávjjit go dál.

Norgga bealde sámegiel áviissaid dilli lea buoret go Suomas, go doppe stáhtas lea bistevaš ruhtadoarjja sámegielat aviissaide.

Jagi 2008 guovvamánu radjai doibme guokte sámegielát aviisa, Min Áigi ja Áššu. Min Áigi (ovdalis Sámi Áigi) almmustuvvoi guovtte geardde vahkus Kárášjogas. Dan mihttomearrin lei šaddat Sámi ođasaviisan.

Guovdageainnus almmustuvvai fas Áššu-aviisa, man sisdoalus ođđasiid lassin leat kulturságat ja reportášat, dat maid almmustuvvoi guktii vahkkus.

6.2.2008 Sámi álbmotbeaivve álmmustuvvoi vuosttáš nummir Ávvir-námmasaš sámi beaivválaš aviissas. Avvir lea boađus das go máŋggajagi ráđđádallama maŋŋel Min Áigi ja Áššu čáskojuvvojedje oktii.

Avvir álmmostahtojuvvo vuos golbmii vahkkus, muhto ulbmil lea almmustahttitaviissa juohke árgabeaivve.

Norgga evangelis-luteralaš friddjagirku ja Sámi mišuvdna leat juo guhká almmustuhttán kristtalaš bláđi, man namma lea Nuorttanaste. Norgga beale sámi aviissain leat lohkkit maiddái Suoma ja Ruoŧa bealde.

Norggas almmustuvvá dáidda lassin Ságat-aviisa. "Ságat" čállá eanas dárogillii sámeáššiid birra.

Ruoŧa bealde lea juo guhká almmustuvvan Sámefolket-áigečála. Dan sisdoallu lea eanas ruoŧagillii, muhto muhtimin das leat sámegiel divttat ja eará čállagat. Samefolket lea almmustuhttán muhtin gaskka maiddái sierra nummiriid sámegillii.

Nubbi magasiidna-aviisa lea Sáminuorat-bláđđi, mii álmmustahtojuvvo sihke ruoŧagillii ja sámegillii ja bláđđi goasttaduvvo Sáminuorra organisašuvnna bokte. Bláđđi lea čilegasit siktejuvvon eambbo nuoraide.

Sámiid jietna

Radio

Televišuvdna

Interneahtta

Aviissat ja bláđit
YLE