Republika Slovenija
  Iskanje  
Domov
Kazalo
Kontakt
English
Delovna področja  / Vojni invalidi, veterani in žrtve vojnega nasilja  / Vojna grobišča  / Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč  / 
Pomanjšaj pisavo
Povečaj pisavo
Natisni
Kje smo

Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Tel: 01 369 77 00

Faks: 01 369 78 32

Predsednik Vlade RS

Vlada RS

Upravne enote

E-uprava

Zavod RS za zaposlovanje

ZPIZ

Inšpektorat RS za delo

  

 

 

 

 

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč

 

Vlada Repbulike Slovenije je na 48. seji - 10. 11. 2005 - imenovala Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki jo sestavljajo:

 • predsednik komisije:
  • Jože Dežman, Muzej novejše zgodovine

 • člani komisije:
  • Miha Movrin, Ministrstvo za pravosodje
  • Metka Černelč, Ministrstvo za okolje in prostor
  • mag. Majda Pučnik Rudl, Upravna enota Ljubljana-Šiška
  • dr. Ludvik Puklavec, Zveza društev mobiliziranih Slovencev
  • Davorin Mozetič, upokojenec
  • Marko Štrovs, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Janez Črnej, upokojenec
  • mag. Blaž Kujundžič, Statistični urad Republike Slovenije
  • dr. Andrej Vovko, Znanstveno raziskovalni center SAZU
  • Nataša Kokol Car, Ministrstvo za finance
  • Anton Drobnič, Nova Slovenska zaveza
  • Pavel Jamnik, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Davorin Vuga, Ministrstvo za kulturo
  • Milan Sagadin, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj
  • dr. Jožef Bernik, upokojenec

Strokovno-tehnične in administrativne naloge za komisijo opravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

Naloge komisije so:

 • spremljanje evidentiranja večjih grobišč ter števila in območja večjih pobojev in revolucionarnih žrtev med II. svetovno vojno in po njej na območju Republike Slovenije
 • priprava konkretnega programa ativnosti z ustrezno zavarovanje in vzdrževanje teh grobišč
 • dajanje mnenj o vprašanjih, ki se nanašajo na obstoječa in na novo odkrita grobišča ter grobove množičnih pobojev
 • sodelovanje v postopku za pridobitev idejne rešitve za označitev - zaznamovanje vseh drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji
 • tekoče spremljanje ureditve Spominskega parka Teharje, (gradnja) v Kočevskem Rogu pod Krenom, skupni spomeniki
 • posredovanje predlogov in pobud Vladi Republike Slovenije v zvezi z ureditvijo in obeležitvijo grobišč.

Komisija enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu.

|
Na vrh