Strona główna  »  Narodowe spisy powszechne

Do wydruku

A A A

2008-07-15

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002
w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu

 

Deklarowana narodowość oraz język używany w kontaktach domowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002
 1. Ludność według narodowości, płci oraz miejsca zamieszkania w 2002 r.
 2. Ludność według deklaracji narodowościowej oraz posiadania obywatelstwa polskiego w 2002 r.
 3. Ludność według deklarowanej narodowości oraz województw w 2002 r.
 4. Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r.
 5. Ludność według języka używanego w kontaktach domowych i deklaracji narodowościowej w 2002 r.
 6. Ludność według języka używanego w kontaktach domowych i posiadania obywatelstwa polskiego w 2002 r.
 7. Ludność używająca w domu języka niepolskiego według wymienianych języków w 2002 r.
 8. Ludność według języka używanego w domu oraz województw w 2002 r.
 9. Ludność według deklarowanej narodowości i języka używanego w kontaktach domowych w 2002 r.

 


Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002


Przestawione poniżej dane dotyczą społeczności mniejszościowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141). Liczebności poszczególnych zbiorowości naliczono na podstawie rezultatów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 według kryteriów zawartych w ww. ustawie.

 1. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym w województwach według danych NSP 2002
 2. Mniejszości według województw, powiatów i gmin w 2002 r.
 3. Wykaz gmin, w których nie mniej niż 20% mieszkańców należy do mniejszości narodowych lub etnicznych albo posługuje się językiem regionalnym, opracowany na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002


Objaśnienia znaków umownych:

(-) zjawisko nie wystąpiło
(.)  zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
x    wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe
„w tym” oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
#  oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej      

« powrót