== ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สมานสามัคคี ==  

 

 

 

 
หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ความเป็นมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พันธกิจ/วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หลักสุตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนที่
 
หน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   
แผนกวิชา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกคหกรรมอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม แผนกคหกรรมทั่วไป
   
บริการนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม การลงทะเบียนเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เช็คผลการเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม การฝึกงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม การแจ้งจบการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ปฏิทินการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หุ่นยนต์หอยหลอด
 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา

 
ถวายพระพร 12 สิงหา
     
    อ่านข่าวทั้งหมด>>>
เทคนิคช่วยลดโลกร้อน    
โครงการกิจกรรมการลดปริมาณขยะก่อนทิ้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กิจกรรมการลดปริมาณขยะก่อนทิ้งในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
       - การลดขยะรีไซเคิล และการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
       - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กองกับพื้น
กิจกรรมการรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคลากรของวิทยาลัยในการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง
 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center)
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  การใช้ระบบ Wireless LAN
 
ภาพและกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 51 (เทคนิคเกมส์)

 

 

 

 

 

     
 
 
นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
     
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์
นักศึกษาชั้น ปวส.2
วิชาโครงการ ปีการศึกษา 2550
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ
ครูรัตนา ชะนะ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวนผู้กำลังออนไลน์
ขณะนี้มีบุคคลทั่วไป
ออนไลน์ 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บ
841  คน

 

 

Copyright2007 Samutsongkhram Technical College. All right reserved
Samutsongkhram Technical College
89 Mu 12 Tu
mbon Ladyai Ampure MuangSamutsongkhram 75000
Tel. 034-711440 Fax 034-711470
Contact us : 
 sstc@sstc.ac.th