"Det finns saker som man måste göra,
annars är man ingen människa utan en liten lort."

[Jonatan i Astrid Lindgrens roman Bröderna Lejonhjärta]
[Sidan uppdaterad 17 oktober 2008] - Äldre uppdateringar

Statsfeminismen slår till
Reaktion.nu strävar efter ett samhällsklimat som präglas av en öppen och nyanserad debatt fritt från politisk korrekta skygglappar. Vi är anhängare av rättvisa, så långt det nu är möjligt. Vidare ska rättssäkerheten upprätthållas och gälla för alla – detta i enlighet med en av den västerländska civilisationens grundpelare: den romerska och germanska rättsordningen med dess fair play.

Den nyligen våldtäktsdömde tenoren Tito Beltran har i etablissemangsmedia utmålats som en osympatisk och närmast sliskig person. Reaktion.nu vet inte hur det verkligen ligger till med den saken, ur rättssäkerhetssynpunkt är det ointressant. Vad vi dock vet är att media är bra på att vinkla, göra lögn av sanning, krig av fred samt inte minst, att karaktärsdöda människor. Vill man få någon att framstå som ondskan själv så löser man det genom att fokusera på delar istället för helheten, rycka citat ur sitt sammanhang, citera en anonym ”källa” osv. Kan saken kopplas till något övergripande tema som de härskande anser vara gott respektive ont, så kan man tillfoga en människa oerhört stor skada.

En sådan idé, som härskarna har bestämt ska vara god, är feminismen. Bristerna i denna åskådning och hur den implementerats på högsta politiska nivå beskrivs i böcker som Elitfeministerna av Susana Popova och Per Ströms Mansförtryck och kvinnovälde (boken gratis som pdf). I uppsatsen Rättviselotteriet visar juris professor Gunvor Wallin och samhällsdebattören Thomas Wettergren hur feminismen kommit att infektera rättsväsendet. Uppsatsen är en fallstudie och behandlar en man, anklagad och för våldtäkt. Han arresteras, häktas och fälls, trots mycket bristfälliga bevis.

Mycket talar för att regeln om fair play satts ur även när det gäller Tito Beltran. Han anmäldes och åtalades först flera år efter den aktuella händelsen, och han dömdes enbart på vittnesmål. Någon teknisk bevisning finns överhuvudtaget inte i denna jippobetonade rättegång med kändisar som vittnen och en ex-minister inblandad.

Att tidigare justitieministern Tomas Bodström företrädde en av de målsägande är ett sociologiskt intressant maktperspektiv. Bodström slutade nyligen sitt uppdrag i riksdag och regering där han varit en varm anhängare av statsfeminismen och drivit igenom lagar som understödjer den. Han har idag en advokatfirma med likaledes feministiska Claes Borgström, som varit jämställdhetsminister och förklarat sig vara ”en gerillasoldat” i kampen för feminismen. Det är ingen vild gissning att detta, tillsammans med den massmediala uppståndelsen, inte skulle ha påverkat nämndemännen och domaren i Ystad tingsrätt respektive Göteborgs hovrätt.

I media har likriktningen varit total. När man söker på nätet hittar man endast tre artiklar, varav två med någorlunda dignitet, vilka delvis kritiserar domen. En av dem är publicerad i en etablerad papperstidning, de övriga två på nätforum. Ledarskribenten Maria Abrahamsson berör ärendet i Svenska Dagbladet. Juristen Jesus Alcalá på nätforumet Newsmill, därtill ett par artiklar på sajten Sourze.se.

I kommentarerna till artiklarna anser somliga att fallet handlade om rasism. Det är ett löjeväckande påstående. Om något epitet är relevant så är det elitism, att de däruppe – härskarna – vet bäst och i godhetens statuerar exempel. Möjligen finns ett inslag av sadism med, åtminstone hos vissa tidningsredaktörer, som på sadistiskt manér trampar på en utpekad person och tycks njuta av det.

Reaktion punkt nu vill nyansera bilden av skeenden och händelser i samhället samt motverka de fördomar som har ett starkt grepp om vår samtid. Det gäller frågor som berör det mångkulturella/multietniska projektet, biologiska och genetiska aspekter på mänskligt beteende, delar av historieskrivningen, samt synen på traditionella levnadssätt, normer och egenskaper. Som namnet antyder är hemsidan en reaktion på de förenklade och dikotoma – dvs politiskt korrekta - förklaringsmodeller som omgärdar den här sortens frågor...
LÄS MER!
-Ett steg före sin tid!

"I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling" - George Orwell