Siirry pääsisältöön

« www.tkk.fi

Suomeksi |  På svenska |  In English |  Tekstiversio

Tutkintojen ja tutkinto-ohjelmien vieraskieliset nimet

Näille sivuille on koottu TKK:lla suoritettavien tutkintojen ja tutkinto-ohjelmien vieraskieliset nimet.

Tutkinnot

Examina
Degrees

(Järjestyksessä: suomi, svenska, english, francais, deutsch)

Tekniikan kandidaatti, TkK
Teknologie kandidat, TkK
Bachelor of Science (Technology/Architecture), B.Sc.(Tech./Archit./Landscape Archit.)

Diplomi-insinööri, DI
Diplomingenjör, DI
Master of Science (Technology), M.Sc. (Tech.)
Maîtrise/maître en sciences technologiques
Diplomingenieur

Arkkitehti, arkkit.
Arkitekt, ark.
Master of Science (Architecture), M.Sc. (Archit.)
Maîtrise/maître en architecture
Architekt

Maisema-arkkitehti, maisema-arkkit.
Landskapsarkitekt, landsk.ark.
Master of Science (Landscape Architecture), M.Sc. (Landscape Archit.)
Architecte-paysagiste
Landschaftsarchitekt

Tekniikan lisensiaatti, TkL
Teknologie licentiat, TkL
Licentiate of Science (Technology), Lic.Sc. (Tech.)
Diplôme de troisième cycle en sciences technologiques / diplômé(e) de troisième cycle en sciences technlologiques
Lizenziat der Technologie

Tekniikan tohtori, TkT
Teknologie doktor, TkD
Doctor of Science (Technology), D.Sc. (Tech.)
Doctorat en sciences technologiques / docteur en sciences technologiques
Doktor der Technologie

Filosofian tohtori, FT
Filosofie doktor, FD
Doctor of Philosophy, PhD
Doctorat en lettres / docteur en lettres
Doktor der Philosophie

 

Tutkinto-ohjelmat

Examenprogrammen
Degree Programmes
Studiengänge
Programmes de formation

esim. Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Examensprogrammet för (ilman artikkelia)
Degree programme of (ilman artikkelia)
Studiengang (ilman prepositiota ja artikkelia)
Programme de formation à la/le/les*

Alempi tutkinto-ohjelma
Lägre examensprogram
Bachelor´s Level Degree Programme

Rakennus- ja ympäristötekniikka (RYT)
Byggnads- och samhällsteknik
Civil and Environmental Engineering
Bau- und Umwelttechnik
Génie civil et environnement

Ylempi tutkinto-ohjelma
Högre examensprogram
Master´s Level Degree Programme

Arkkitehtuuri (ARK)
Arkitektur
Architecture
Architektur
Architecture

Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)
Automations- och systemteknik
Automation and Systems Technology
Automatisierung und Systemtechnologie
Automation et technologie des systèmes

Bioinformaatioteknologia (BIO)
Bioinformationsteknologi
Bioinformation Technology

Elektroniikka ja sähkötekniikka (EST)
Elektronik och elektroteknik
Electronics and Electrical Engineering
Elektronik und Elektrotechnik
Génie électronique et électrique

Energia- ja LVI-tekniikka (ENE)
Energi och VVS-teknik
Energy and HVAC-Technology

Geomatiikka (GMA)
Geomatik
Geomatics

Informaatioverkostot (INF)
Informationsnätverk
Information Networks
Informationsnetzwerke
Réseaux d'information

Kemian tekniikka (KEM)
Kemisk teknik
Chemical Technology
Chemietechnik
Génie chimique

Kiinteistötalous (KTA)
Fastighetsekonomi
Real Estate Economics

Konetekniikka (KON)
Maskinteknik
Mechanical Engineering
Maschinenbau
Génie mécanique

Maisema-arkkitehtuuri (MAR)
Landskapsarkitektur
Landscape Architecture
Landschaftsarchitektur
Paysagisme

Materiaalitekniikka (MTE)
Materialteknik
Materials Science
Werkstoffwissenschaften
Sciences des matériaux

Puunjalostustekniikka (PUU)
Träförädlingsteknik
Forest Products Technology
Holzveredelungstechnologie
Transformation du bois

Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka (RRT)
Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik
Structural Engineering and Building Technology

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM)
Teknisk fysik och matematik
Engineering Physics and Mathematics

Tietoliikennetekniikka (TLT)
Telekommunikationsteknik
Communications Engineering
Nachrichtentechnik
Technologie de télécommunications

Tietotekniikka (TIK)
Datateknik
Computer Science and Engineering
Informatik
Informatique

Tuotantotalous (TUO)
Produktionsekonomi
Industrial Engineering and Management
Wirtschaftsingenieurwesen
Gestion industrielle

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka (YYT)
Samhälls- och miljöteknik
Transportation and Environmental Engineering