Forside > Christiania

Christiania

Se ny enkeltsagsavis om politiets arbejde på Christiania på www.24timeravis.dk

Nogle beboere fra det tætbebyggede Aladdinkvarter på Christianshavn væltede i 1971 plankeværket ind til den på det tidspunkt forladte Bådsmandsstrædes Kaserne for at indlemme en del af området til legeplads for kvarterets børn.

I september samme år skrev Hovedbladets redaktør, Jacob Ludvigsen, en artikel under overskriften "Emigrer med linie 8" (til Christiania), hvorefter tingene tog fart (Esmann 1976).

Kilde.

En af de ungdomsoprørere der var med fra starten, journalisten Jacob Ludvigsen, sagde i et interview 12 år senere, at besætterne havde en masse idealisme. "Meningen var, at folk skulle kunne emigrere til et nyt samfund ved at løse billet til linie 8". Christianias målsætning var, fortalte han, at "opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar over for fællesskabet. Dette samfund skal økonomisk hvile i sig selv, og den fælles stræben må til stadighed gå ud på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan afværges."

Men allerede efter nogle få måneder flyttede Ludvigsen, fordi udviklingen gik for langsomt. Det ideelle direkte demokrati, hvor alle beslutninger skulle tages af alle, tog på kræfterne. Og der udvikledes en alternativ afart af Janteloven: de aktive måtte ikke stikke op over de andre. - Med andre ord en velmenende idealisme der bare ikke kunne fungere, fordi den udelukkede alt initiativ.

Kilde: jernesalt.dk

 

Jacob Ludvigsen og fru Elizabeth på staden.

http://www.christiania.org/~cakultur/hashstrejke/jacobludvigsen.html

Undermenu