Pierwsze zdjęcia zamieszczone w niniejszym serwisie pochodziły z wystawy "Wołyń naszych przodków", zorganizowanej w październiku 2002 r. w Domu Polonii w Warszawie przez Ewę Siemaszko oraz Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.

Komputerowego opracowania wszystkich zdjęć na potrzeby wystawy nieodpłatnie podjął się Jarosław Kosiaty, który zaproponował również zaprojektowanie, wykonanie i poprowadzenie w sieci Internet serwisu edukacyjnego o tym samym tytule. Od listopada 2002 roku kolejne zdjęcia do serwisu są przekazywane oraz nadsyłane przez kresowian z całego świata. Serdecznie dziękujemy i prosimy o następne (kontakt e-mailowy).


Ewa Siemaszko - mgr inż., technolog, z zamiłowania historyk i dokumentalista.
Ojciec - Władysław Siemaszko, mieszkał na Wołyniu w latach 1924-1944, a w latach 1939-44 walczył w AK jako oficer 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty; po wojnie ukończył wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Ewa Siemaszko jest absolwentką Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zawodowo pracowała w pozaszkolnej oświacie żywieniowej i jako nauczycielka. Autorka wielu opracowań z zakresu żywienia człowieka o charakterze popularyzatorskim.
Od 1990 r. prowadzi badania nad losami ludności polskiej na Wołyniu podczas II wojny światowej. Współautorka: wystawy (z Jerzym Pankiewiczem i Krzysztofem Popińskim) "Zbrodnie NKWD na Kresach Wschodnich II RP, czerwiec-lipiec 1941" w Muzeum Niepodległości w Warszawie w 1992 r.; opracowania (z Władysławem Siemaszko) "Z dziejów konspiracji wojskowej na Wołyniu 1939-1944" w pracy zbiorowej "Armia Krajowa na Wołyniu", Warszawa 1994; opracowania (z Władysławem Siemaszko) "Terror ukraiński i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939-1945", w "Studiach Polonijnych", t. 19, Lublin 1998; opracowania (z Władysławem Siemaszko) "Mordy ukraińskie na Wołyniu w czasie II wojny światowej" w pracy zbiorowej "Europa NIE-prowincjonalna", Warszawa 1999; dwutomowej monografii (z ojcem Władysławem Siemaszko) "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945" (uhonorowanej nagrodą "Przeglądu Wschodniego 2000" oraz nagrodą im. Józefa Mackiewicza 2000-2001 [w I edycji]). Autorka wystawy "Wołyń naszych przodków. Śladami życia - czas zagłady", zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia w 2002 r. i eksponowanej w Warszawie w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".

Kontakt e-mail: ewa_siemaszko@poczta.onet.pl

Jarosław Kosiaty - lekarz i dziennikarz, redaktor naczelny portalu medycznego Esculap. Pochodzi z Nowego Sącza, ale od ponad 20 lat mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, trzykrotny stypendysta Unii Europejskiej (Universite de Nancy, Francja) oraz stypendysta Fundacji Austriacko-Amerykańskiej w Salzburgu (Austria). Autor ponad 60 prac nt. wykorzystania komputerów i Internetu w wyższym kształceniu medycznym, codziennej praktyce lekarskiej, edukacji i pracy naukowej. Twórca i administrator kilkudziesięciu serwisów internetowych: literacko-poetyckich, o tematyce historycznej, popularnonaukowych, medycznych (m.in. na temat stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera, palenia tytoniu, narkotyków, alkoholizmu, itd.) a także serwisów informacyjnych dla szpitali, placówek naukowo-badawczych i towarzystw naukowych. Autor książek i poradników dla lekarzy m.in. "Jak korzystać z Internetu? - Poradnik dla lekarzy" (ze wstępem Stanisława Lema), "Internet w rękach lekarza-praktyka", "Komputer i Internet w pytaniach i odpowiedziach", "Neurologia w Internecie", "Prawo medyczne i promocja usług lekarskich w sieci Internet", "Aspekty prawne w praktyce lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej", "Onkologia w sieci Internet" i in. Redaktor naczelny biuletynu elektronicznego "Goniec Medyczny". Organizator i wykładowca na kursach internetowych dla lekarzy oraz osób niepełnosprawnych (ze stwardnieniem rozsianym, mózgowym porażeniem dziecięcym, po wypadkach i udarach mózgu).
Strona domowa w sieci Internet: kosiaty.prv.pl
Kontakt e-mail: jkosiaty@esculap.pl
kresowianie.prv.pl