Inför “Rico-lagar” i Sverige

Organiserad brottslighet är inte “bara” ett hot mot enstaka individer eller företag. Organiserad brottslighet är cuffs21ett av de farligaste element ett samhälle möter eftersom det på sikt kan urholka rättstaten, lag och ordning och demokratin. Tillåts “kriminella gäng” som de kallas i media, att växa sig allt starkare, hamnar vanligt folk i slutändan i en situation där de blir tvingade att följa de regler som brottsyndikaten sätter upp eftersom staten inte längre kan garantera medborgarnas säkerhet.

Vi har redan idag sett exempel på hur en kriminell organisation utsatte en företagare för utpressning. När denne modige man gick till polisen, istället för att vika ner sig, slutade det hela med att offret var tvungen att gömma sig, och sedemera fly landet. Eller som DN skrev om:

Janne är just nu utsatt för utpressning av en medlem i HA-supportergruppen Red & White Crew. Hittills har Janne varken betalat eller vågat göra någon polisanmälan. I stället har han förstärkt ytterdörren, monterat upp en övervakningskamera och hoppats på det bästa.

Det är helt oacceptabelt.

DN rapporterade för några år sedan om hur de “kriminella gängen växer”:

Antalet ligor och kriminella nätverk i Sverige ökar lavinartat. 1995 förknippades fyra mc-klubbar och två andra gäng med grov organiserad brottslighet. 2005 finns 46 grupperingar på 23 orter. Sam­arbete är vanligt och “nästan alla känner alla”.

Problemet idag är att rättsväsendet dels har för lite resurser, men det största problemet som jag ser det är brist på befogenheter. Dessvärre lider Sverige idag av en fortsatt naiv inställning till brottslighet och hur organiserad brottslighet ska bekämpas. Fokus ligger fortfarande på att dalta med gärningsmännen och ha en individualiserad syn på hur brotten ska bekämpas. Inte ens när modiga människor går till polisen för att vittna om övergreppen från de kriminella tar staten i med hårdhandskarna för att vårda och skydda den utsatte.

USA hade en intressant infallvinkel för att bekämpa den organiserade brottsligheten på 70-talet - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act  …

 (även kallad RICO Act eller RICO):

Under RICO, a person who is a member of an enterprise that has committed any two of 35 crimes—27 federal crimes and 8 state crimes—within a 10-year period can be charged with racketeering. Those found guilty of racketeering can be fined up to $25,000 and/or sentenced to 20 years in prison per racketeering count. In addition, the racketeer must forfeit all ill-gotten gains and interest in any business gained through a pattern of “racketeering activity.” RICO also permits a private individual harmed by the actions of such an enterprise to file a civil suit; if successful, the individual can collect treble damages.

When the U.S. Attorney decides to indict someone under RICO, he or she has the option of seeking a pre-trial restraining order or injunction to temporarily seize a defendant’s assets and prevent the transfer of potentially forfeitable property, as well as require the defendant to put up a performance bond. This provision was placed in the law because the owners of Mafia-related shell corporations often absconded with the assets. An injunction and/or performance bond ensures that there is something to seize in the event of a guilty verdict.

In many cases, the threat of a RICO indictment can force defendants to plead guilty to lesser charges, in part because the seizure of assets would make it difficult to pay a defense attorney. Despite its harsh provisions, a RICO-related charge is considered easy to prove in court, as it focuses on patterns of behavior as opposed to criminal acts.

Kontentan av lagen är alltså att man kan fälla någon p.g.a. det mönster den åtalade uppvisar snarare än just för ett specifikt brott.

Time skriver mera:

It can target anyone involved in an “enterprise” that engages at least twice a decade in any of a broad range of criminal activities, from murder and extortion to mail and wire fraud. The law authorizes heavy prison sentences and carries a powerful economic punch. Convicted defendants must forfeit all their ill- gotten gains, including all “proceeds” from the enterprise.

Införandet av ett system i Sverige som drar sin inspiration från USAs Rico-lagar skulle kunna vara ett effektivt vapen mot den allt starkare organiserade brottsligheten. Dels underlättar ett sådant system åtal och fällande dom mot kriminella som kan påvisas ingå i ett kriminellt nätverk och samtidigt tillåter lagen hårda ekonomiska straff mot de dömda. Att klämma åt kriminellas tillgångar ska inte underskattas; i Danmark satte man Skatteverket på MC-gängen som ett led i att bekämpa dem, vilket visade sig vara lyckat.

Det råder inget tvivel om att Sverige desperat behöver en tillnyktring vad gäller brottbekämpningen. Vi måste lämna sosse-daltandet med de kriminella och deras “integritet” och istället hårdnackat stå upp för vanliga medborgare och för vårt eget samhälle. Låter vi gängen få mer makt och pengar hamnar vi i slutändan i en situation där du och jag inte har annat val än att dansa efter deras pipa. Det blir i princip anarki där det starkaste gänget bestämmer.

Det är dags att stoppa gängens framväxt och jag vill se införandet av lagar, inspirerade av USA:s Rico-lagar, som ett led i att slå tillbaka för att försvara vårt samhälle.

2 Responses to “Inför “Rico-lagar” i Sverige”

  1. När det gäller brott och straff så har jag länge tyckt att kriminella borde få betala fullt ut för vad dom gjort. Åtminstone att man har den ambitionen. Brottsoffren ska känna att de blivit återuprättade, i annat fall fyller inte staten någon funktion som ställföreträdande “hämnare”.

  2. [...] även vad jag anser om hur vi ska bekämpa organiserad brottslighet, samt utökning av [...]

Leave a Reply