He Mau Kôpia
Carbohydrates

Sources:
Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H.,
Hawaiian Dictionary, Revised and Enlarged Edition, University Of Hawai`i Press, Honolulu, 1986.
Mâmaka Kaiao, He Puke Hua`Ôlelo Hawai`i Hou, Hale Kuamo`o (The Hawaiian Language Center, UH, Hilo)-Kikowaena `Ôlelo Hawai`i-`Aha Pûnana Leo, Hilo,1996.
Pronunciation Guide

KA `ÔLELO HAWAI`I (HAWAIIAN) :

KA `ÔLELO HAOLE
(ENGLISH) :

ka makaloni

macaroni

ka kaula `ai

noodles

ka poi

poi

ka laiki

rice

ka mea ho`opihapiha

stuffing

ka `uala

 • ka `uala kahiki kolikoli
 • ka `uala kahiki pepeiao
 • ka `uala
 • ka `uala kahiki

potato

 • hashed-brown potato
 • scalloped potato
 • sweet potato
 • irish (white) potato

ka `ulu

cooked, unpounded breadfruit

ka nulu ka `îkâlia

pasta

Bakery Goods

ka palaoa, ka pelena

 • ka pelena, ka hû `ole
 • ka pâpa`a palaoa
 • ka `omo`omo palaoa
 • ka pôpô palaoa
 • ka huika piha

 bread

 • unleavened bread
 • slice of bread
 • loaf of bread
 • round loaf of bread
 • whole wheat

ka pelena

 cracker

ka mâpina

muffin

ka palaoa mûha`uha`u

popover

ka palaoa li`ili`i

 roll

 

You are at: http://hawaiianlanguage.com
Aloha a hui hou, Leilani
| home | why | what's new | lessons: table of contents | wordlists | lânai | links | language links | help | e-mail | aloha notes |

 

1