Ka Manawa ~ Time

Sources:
Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H.,
Hawaiian Dictionary, Revised
and Enlarged Edition, University Of Hawai`i Press, Honolulu, 1986.

MÂMAKA KAIAO, He Puke Hua`ôlelo Hawai`i Hou, Hale Kuamo`o (The Hawaiian Language Center, UH, Hilo)-Kikowaena `Ôlelo Hawai`i-`Aha Pûnana Leo, Hilo,1996.
Pronunciation Guide

Units of Time

ke kekona

second

ka minuke

minute

ka hola

hour

ka lâ

day

ka pule

week

ka anahulu

10-day span

ka mahina

month

ka makahiki

year

ka lâpule,
ka lâ `elua o kepakemaka

Sunday, the 2nd of September

  

Helu Uaki / Telling Time

Ua kani ka hola `umi.

It is 10 o' clock.

Hapalua ka hola `umi.

Half-past 10.

Hapahâ i hala ka holo `umi.

Quarter past 10.

Hapahâ koe, kani ka hola `umi.

Quarter to 10.

`Ane`ane ka hola `umi.

Almost 10.

Ua hala iki ka hola `umi.

A little after 10.

`Umi minuke i koe, kani ka hola `elima

Ten minutes before five.

 

Nâ Lâ o ka Pule / Days of the Week

Lâpule

Sunday; Lit., day prayer.

Pô`akahi

Monday; Lit., first night.

Pô`alua

Tuesday; Lit., second night.

Pô`akolu

Wednesday; Lit., third night.

Pô`ahâ

Thurday; Lit., fourth night.

Pô`alima

Friday; Lit., fifth night.

Pô`aono

Saturday; Lit., sixth night.

 

Nâ Mahina / Months

Ianuali

January

Pepeluali

February

Malaki

March

`Apelila

April

Mei

May

Iune

June

Iulai

July

`Aukake

August

Kepakemapa

September

`Okakopa

October

Nowemapa

November

Kêkêmapa

December

`alemanaka

calendar

 

Nâ Kau / Seasons

kupulau, la`a ulu, kau o makalapua

spring

kau wela

summer

hâ`ule lau, la`a make

fall

ho`oilo, kau anu

winter

wâ ua, manawa ua, la`a ua

rainy season

kau hua

fruit season

la`a make

season of dying plants

wâ he`e

octopus season

 

Nâ Hua `Ôlelo Manawa / Time-related Words

 li`u, li`uli`u, kûlô`ihi

a long time, to take a long time

a pô ka lâ

all day

`ane`ane

almost

mau

always

ka wâ kahiko

ancient time

ka manawa e hiki mai ana

any possible time

i ka wâ mua

before; lit., in the time before

hiki mua

beforehand, pre-

ma mua o ka manawa, ma mua o ka hola

early

`akahi nô

first time

no ka manawa, kûikawâ

for a short time, for the time being

mau loa, i ka wâ pau`ole, kau â kau, nalo loa

forever, eternal, everlasting

manawa ka`awale

free time

pinepine

frequently, often

i kêlâ manawa i kêia manawa

from time to time

wâ maika`i / wâ pôpilikia

good times / bad times

ma hope aku

hereafter

koke, hikiwawe, wawe

immediate

koke, manawa `ole, `emo `ole

immediately

hope, muli, nei, aku nei

 • hope loa, muli hope
 • i ka pô nei
 • kêlâ pule aku nei
 • kêlâ pule aku nei a ia pule aku

last (most recent)

 • very last
 • last night
 • last week
 • week before last

lohi, hope, mahope, kûli`u

 • aumoe
 • moe awakea

late

 • late at night
 • late sleeper

a`e nei, `ânô iho nei, `ânô wale iho nei nô

lately

ma hope aku

 • â `oi
 • hola `elua â `oi
 • kêia lâ aku
 • Mahope aku au.

later

 • a little later
 • a little later than two o`clock
 • later today
 • I'll come later.

`a`ole, `a`ole loa

never

a`e, hope, hiki

 • kêia pule a`e
 • kêia pule a`e ia pule aku

next

 • next week
 • week after next

i kêia manawa, `ânô

now

pinepine, nui

often

(i ka) hola kûpono

on time

lâ aku nei

other day

kaulele

overtime

ho`ohala manawa; ho`olalau

pass the time

kaka`ikahi, `a`ole hana mau `ia, laha `ole, mea laha `ole

rare, infrequent

manawa `ânô

real time, as in computer lingo

helu manawa

recorded duration

ho`opa`a manawa

reserve (time)

mahope mai, ho`ohua nô

since

ka wâ kamali`i

"small kid time"

kekahi wâ, kekahi manawa

 • kekahi manawa
 • kekahi lâ

sometime

 • some other time
 • some other day

koke, auane`i, koe, aku, eia aku

soon

kani

strike (as a clock)

`â laila

then; Â laila, hele mai ke ali`i (The chief then came).

â

till

kâ`ei hola

time zone, as Pacific or Rocky Mtn.

helu manawa, uaki, uâki

to time, as speed or duration.

kêia lâ, i kêia lâ / kêia pô, i kêia pô

today / tonight

`apôpô

 • `apôpô a iâ lâ aku

tomorrow

 • day after tomorrow

Kâ`ei Môlehulehu

Twilight Zone

manawa pa`a mau

usual / regular time

ho`opau manawa

waste time

lâ noa

weekday

hopenapule

weekend

i kêlâ pule me kêia pule

weekly

aia a; ke; i (adverb: future)

hea (interrogative)

âhea (future)

inâhea (past)

when

`oiai, `oi, i, i ka manawa, i ka wâ

 • Ia`u
 • aku nei
 • ho`ohala manawa; kûkahekahe
 • `oi ola honua

while

 • While I
 • a while ago
 • To while away the time (pleasantly)
 • While there is time

i nehinei

 • i ke ahiahi o nehinei
 • nehinei a iâ lâ aku

yesterday

  • yesterday evening
  • day before yesterday

 You are at: http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/6794/
Aloha a hui hou, Leilani

|home|why|what's new|lessons: table of contents|lânai|links|language links|help|e-mail|aloha notes|

 

 

1