Mea `Ai no ka `Aina Kakahiaka
Breakfast Food

Sources:
Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H.,
Hawaiian Dictionary, Revised and Enlarged Edition, University Of Hawai`i Press, Honolulu, 1986.
Mâmaka Kaiao, He Puke Hua`Ôlelo Hawai`i Hou, Hale Kuamo`o (The Hawaiian Language Center, UH, Hilo)-Kikowaena `Ôlelo Hawai`i-`Aha Pûnana Leo, Hilo,1996.
Pronunciation Guide

KA `ÔLELO HAWAI`I (HAWAIIAN) :

KA `ÔLELO HAOLE
(ENGLISH) :

Nâ Hua `Âina Kakahiaka A Me Wai Hua
Breakfast Fruit and Fruit Juices

ka ipu `ala

cantaloupe

ka meleni, ka ipu

melon

ka papaia,
ka mîkana,
ka hê`î

papaya

ka wai hua `ai

 • wai hua `ai kuawa
 • wai hua `ai `âlani
 • wai hua `ai liliko`i-`âlani-kuawa

fruit juice, fruit punch

 • guava juice
 • orange juice
 • passion-orange-guava (P.O.G.) juice

Breakfast Entrees

ka siriala

 • ka pelene
 • ka `okamila
 • ka hua waina malo`o
 • ka palaoa lûlû

cereal

 • bran
 • oatmeal
 • raisin
 • mush (Hawaiian style, made with flour and water)

ka hua moa

 • ka hua palai
 • ka hua mo`a loa
 • ka hua kai,
  ka hua pâkâ
 • ka hua me`a hapa
 • ka kauô melemele
 • ka kauô ke`oke`o

egg (chicken)

 • fried egg
 • hard-boiled egg
 • scrambled egg
 • soft-boiled egg
 • egg yolk
 • egg white

ka `i`o no ka `aina kakahiaka:

 • ka pekona,
  ka `i`o pua`a uahi
 • ka pipi Kelemânia
 • ke kini pipi, pipi kini
 • ka na`aukake
  • ka na`aukake Pukikî
 • ka pua`a hame

breakfast meats:

 • bacon
 • corned beef, fresh
 • corned beef, canned
 • sausage
  • Portuguese sausage
 • ham

ka `uala kahiki kolikoli,
ka `uala kolikoli

hash brown potatoes

ka palaoa pikeke,
ka pikeke

biscuit

ke koneko

doughnut

ka mâpina

 • ka mâpine pelene

muffin

 • bran muffin

ka palaoa palai

 • ke kale palaoa
 • ka palaoa wai ko`ana waiûpaka
 • kapalaoa linalina

pancake

 • pancake batter
 • buttermilk pancake
 • unleavened pancake

ka palaoa pûha`uha`u

popovers

ka palaoa pâpa`a

 • ka palaoa pâpa`a Palani

toast

 • French toast

ka palaoa kîpo`opo`o

waffle

Nâ Mea Inu `Âina Kakahiaka
Breakfast Beverages

 • ke kôkô
 • ke kokoleka
 • cocoa
 • chocolate

ke kope

 • `âlope `ole
 • ke kôpa`a
 • ke kalima

coffee

 • decaffeinated
 • sugar
 • cream

ka waiû

 • ka waiû ho`opilipili
 • ka waiû kia
 • ka waiû `aila iki
 • ka waiû he`e
 • ka waiû piha
 • ka pahu waiû
 • ka wai ko`ana waiûpaka

milk

 • imitation milk
 • condensed milk
 • low-fat milk
 • skim milk
 • whole milk
 • milk carton
 • buttermilk

Breakfast Condiments
Nâ Hô`ono`ono `ai

ka waiûpaka, ka paka

butter

ka makalina

margarine

ke kalima

cream

ka meli, ka wai meli, ka hone

honey

ke kele

 • ke kele waina
 • ke kele kuawa
 • ke kele `ôhelo papa

jelly

 • grape jelly
 • guava jelly
 • strawberry jelly

ke kele pahê

jam

ke kai mêpala

maple syrup

ka pînekipaka

peanut butter

ke kôpa`a

 • ke kôpa`a hô`ae`ae
 • ke kôpa`a pu`upu`u
 • ke kôpa`a `ula`ula
 • ke kôpa`a ho`oke`oke

sugar

 • powdered sugar
 • lump sugar
 • brown sugar
 • white (refined) sugar

 

You are at: http://hawaiianlanguage.com
Aloha a hui hou, Leilani
| home | why | what's new | lessons: table of contents | wordlists | lânai | links | language links | help | e-mail | aloha notes |

 

1