Ka Lumi Ho`opaupilikia ~ The Bathroom

Sources:
Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H.,
Hawaiian Dictionary, Revised and Enlarged Edition, University Of Hawai`i Press, Honolulu, 1986.
Mâmaka Kaiao, He Puke Hua`Ôlelo Hawai`i Hou, Hale Kuamo`o (The Hawaiian Language Center, UH, Hilo)-Kikowaena `Ôlelo Hawai`i-`Aha Pûnana Leo, Hilo,1996.
Pronunciation Guide

`Ôlelo Hawai`i
Hawaiian:

`Ôlelo Haole
English:

Mîkini (home) ~ Appliances (home)

pe`ahi uila

electric fan

lêkiô

radio

oeoe uahi

smoke alarm

Nâ Pono Pa`a Mau ~ Bathroom fixtures

kapu `au`au

bath tub

lou kau lole

clothes hook

papakau

counter

linoleuma, moena `ili

linoleum

waihona lâ`au lapa`au

medicine cabinet

aniani

mirror

kahi holoi pâ

 • kî wai
 • (ke) `au kî wai
 • wai paipu
 • wai wela paipu
 • ho`opa`a i ke kî wai
 • wehe i ke kî wai

sink

 • faucet
 • faucet handle
 • tap water
 • hot tap water
 • to turn off the water
 • to turn on the water

Kililau

 • `au`au kililau
 • kililau lima
 • pâpale kililau
 • pale kililau
 • ke`ena kililau
 • (ke) po`o kililau

shower

 • to take a shower
 • hand-held shower
 • shower cap
 • shower curtain
 • shower stall
 • shower head

noho kû

stool (without a back)

lua

 • ipu ho`opaupilikia, ipu lua
 • (ke) `au ho`oku`u
 • pepa hâleu, hâleu
 • noho lua
 • Ho`oku`u i ka wai o ka lua, ho`oholo i ka wai

toilet

 • toilet bowl
 • toilet handle
 • toilet paper
 • toilet seat
 • To flush the toilet

 

kaola kâwele

towel rack

ipu mimi, mîana

urinal

kula ho`owela wai, pahu ho`owela wai

water heater

Kêlâ Mea Kêia Mea o ka Lumi Ho`opaupilikia
Miscellaneous Bathroom Items

anapaona , anapaona home

bathroom scale

ihoiho, ihoiho kukui

 • kûkae pele, ahi
 • poho ahi
 • pena ahipele

candle

 • match
 • matchbox
 • pack of matches

`ûhôlo`a

 • `ûhôlo`a kopa
 • `ûhôlo`a kâwele pepa

dispenser

 • soap dispenser
 • paper towel dispenser

kî`aha

drinking glass

aniani pa`a lima

hand mirror

kopa

 • (ke) pâ kopa

soap

 • soap dish

kauna palaki niho

toothbrush holder

kâwele `au`au

 • kâwele pepa

towel (bath)

 • paper towel

hainakâ pepa

tissue

kini `ôpala

trash can

pika pua

 • pua

vase

 • flower

Nâ Mea Lumi ~ Room elements

moena / moena weleweka, kâpeka

carpet, mat, rug / carpeting

kilina / paia / papahele

ceiling / wall / floor

puka komo

 • hemo
 • hâmama

door

 • ajar, unlocked
 • wide-open

puka uila

electrical outlet

kukui

 • aniani kukui uila
 • pâlulu kukui
 • kaukukui, waihona kukui
 • pana kukui
 • ho`opio
 • ho`â
 • uate

lamp, light

 • light bulb
 • lamp shade
 • lamp stand
 • light switch
 • to turn off
 • to turn on
 • watt

ki`i

 • môlina ki`i

picture

 • picture frame

Nâ mea heluhelu:

 • puke
  • lepe puke
  • haka kau puke
 • makakina
 • nûpepa

Reading materials:

 • book
  • bookmark
  • bookshelf
 • magazine
 • newspaper

hakakau

shelf

pukaaniani

 • pukaaniani `ôlepe
 • pale pukaaniani `ôlepelepe
 • pale pukaaniani
 • môlina pukaaniani
 • paepae pukaaniani

window

 • jalousie
 • Venetian blinds
 • window curtain
 • window frame or molding
 • window sill

 

BACK TO THE TOP

You are at:
http://hawaiianlanguage.com.
Aloha a hui hou, Leilani
| home | why | what's new | lessons: table of contents | wordlists | lânai | links | language links | help | e-mail | aloha notes |

 

1