Main Dishes: Meat, Poultry, Seafood, Etc.

Sources:
Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H.,
Hawaiian Dictionary, Revised and Enlarged Edition, University Of Hawai`i Press, Honolulu, 1986.
Mâmaka Kaiao, He Puke Hua`Ôlelo Hawai`i Hou, Hale Kuamo`o (The Hawaiian Language Center, UH, Hilo)-Kikowaena `Ôlelo Hawai`i-`Aha Pûnana Leo, Hilo,1996.
Pronunciation Guide

`Ôlelo Hawai`i
Hawaiian

`Ôlelo Haole
English

`I`o ~ Meat

pipi

 • pipi ko`ala
 • pipi palai
 • `i`o pipi i wili `ia
 • pipi loke
 • ake pipi

beef, cow

 • broiled steak
 • fried steak
 • hamburger
 • roast beef
 • beef liver

pua`a

 • pekona / `i`o pua`a uahi
 • pua`a hame
 • `âpana pua`a

pork, pig

 • bacon (lit, meat pig smoked)
 • ham
 • pork chop

hipa keiki

lamb

na`aukake `Amelika

hot dog

na`aukake

sausage

`i`o pipi keiki

veal

Nâ Manu `Ai `Ia Like Me Ka Moa ~ Poultry

moa

 • moa palai
 • moa `oma
 • pâlaumoa
 • umauma moa
 • `ûhâ

chicken

 • fried chicken
 • roasted chicken
 • drumstick
 • breast
 • thigh

kakâ

duck

pelehû

 • pelehû `oma

turkey

 • roast turkey

He Mea `Ai O Ke Kai ~ Seafood

pâua

abalone

`ôlepe

clam

pâpa`i

crab

i`a

fish

ula / `ômâ

lobster / Maine lobster

he`e

octopus

kupekio

oyster

pepeiao

scallop

`ôpae

shrimp

mûhe`e

squid (cuttlefish)

Kêlâ Me Kêia ~ Miscellaneous

mea `ono pua`a

manapua (Chinese pork-filled bun)

pai pika, pika

pizza

kinipai

pot pie

nâ palaoa me nâ mea hô`ono`ono i waena

sandwich, lit, the bread with the delicious things in between

pakeki

spaghetti

 

You are at: http://hawaiianlanguage.com
Aloha a hui hou, Leilani
| home | why | what's new | lessons: table of contents | wordlists | lânai | links | language links | help | e-mail | aloha notes |

 

 

1