Nâ Mea Ho`onani (Ho`oma`ma`e) Kino
Toiletries

Sources:
* Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H.,
Hawaiian Dictionary, Revised and Enlarged Edition, University Of Hawai`i Press, Honolulu, 1986.
*
Mâmaka Kaiao, He Puke Hua`Ôlelo Hawai`i Hou, Hale Kuamo`o (The Hawaiian Language Center, UH, Hilo)-Kikowaena `Ôlelo Hawai`i-`Aha Pûnana Leo, Hilo,1996.
Pronunciation Guide

`Ôlelo Hawai`i
Hawaiian:

`Ôlelo Haole
English:

 lopi niho

dental floss; to floss one's teeth

 lûkini pô`ae`ae

deodorant

 houpo

diaphragm

 aniani

 • aniani pa`a lima
 • aniani pâiki, aniani li`ili`i

mirror

 • hand-held mirror
 • small mirror to keep in purse

pahi kahi

razor

kopa

soap

 lâ`au pulupulu

swab (cotton), q-tip

hainakâ pepa

tissue

 palaki niho

 • poho palaki niho
 • kauna palaki niho

toothbrush

 • toothbrush container, usually made of plastic
 • toothbrush holder

 pauka niho

 • (ke) pani
 • poho pauka niho

toothpaste

 • toothpaste cap
 • toothpaste tube

 kele ho`opahe`e

Vaseline / petrolatum

Na mea lauoho / Hair accessories

 nâ mea lauoho

hair things

 pine lauoho

 • kahi `ûmi`i lauoho

barrette, hairclip

 • folding hairclip with teeth

 `ûmi`i lauoho

bobby pin

kahi

comb

apo po`o

hair band

palaki lauoho

 • ho`oponopono lauoho

hairbrush

 • to style hair, for play, movie or video production

 palaholo lauoho

hair gel, as in dep

 holoi lauoho

shampoo

Pena maka ~ Makeup

pena maka

 • ho`ou`iu`i, ho`onaninani, pena maka
 • mea pena maka

makeup

 • to put on makeup
 • makeup artist, as for a play, movie, or video production

 hehelo pâpâlina

blush

mahaka maka

eye liner

pauka helehelena

 • hana / kau i ka pauka helehelena

face powder

 • to put on face powder

lihilihi maka ku`i

 • kau / komo i ka lihilihi maka ku`i

false eyelashes

 • to put on false eyelashes

palaina helehelena

foundation (for makeup)

peni pena waha, peni pena lehelehe

lip liner

pena waha, pena lehelehe

 • hana i ka pena waha

lipstick

 • to put on lipstick

pena lihilihi maka

 • hana i ka pena lihilihi maka

mascara

 • to put on mascara

 

BACK TO THE TOP

You are at:
http://hawaiianlanguage.com.
Aloha a hui hou, Leilani
| home | why | what's new | lessons: table of contents | wordlists | lânai | links | language links | help | e-mail | aloha notes |

 

 

 

 

1