Carpoolstrook

Introductie van de carpoolstrook

Door de publiciteit rond de uitspraak van de rechter over de carpoolstrooken de ontstane onduidelijkheid voor de weggebruikers, moest worden gevreesd voor massaal gebruik van de strook door niet-carpoolers. Het risico was groot dat dit tot verkeersonveilige situaties zou leiden. In verband daarmee is de strook tijdelijk gesloten.

Carpoolstrook
Carpoolers "zoeven" woensdag 27 oktober 1993 over de speciale baan van de A1 richting Amsterdam terwijl niet-carpoolers rechts in de file staan. Tussen 05.35 en 09.00 passeerden 900 automobilisten de carpoolwisselstrook tussen Muiden en Amsterdam, die door de minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat geopend werd. (Foto ANP)

Deze verklaring legde minister J.E. Andriessen (CDA) af na vragen van Kamerlid J.D. Blaauw (VVD). (Andriessen - Aanhangsel Tweede Kamer 1993–1994 nr. 739)

Carpoolen is het deelgebruik van personenauto’s door meerdere personen in het woon-werkverkeer. Carpoolstroken zijn speciale rijstroken die uitsluitend bestemd zijn voor dit verkeerstype. Doel van het carpoolen is het terugdringen van het aantal auto’s op de weg en, daaruit voortvloeiend, het beperken en oplossen van files.

In de Verenigde Staten waren sinds de introductie van het carpoolen begin jaren tachtig goede resultaten geboekt in het terugdringen van files door de aanleg van carpoolstroken. Dit vormde aanleiding voor de Nederlandse regering om de carpoolstrook begin jaren negentig te introduceren in eigen land.

Op 27 oktober 1993 nam Nederland de eerste carpoolstrook in Europa in gebruik. De speciaal afgebakende rijstrook van 7 kilometer op de A1 tussen Diemen en knooppunt Muiderberg was alleen toegankelijk voor personenauto's met een minimum van 3 inzittenden.

De carpoolstrook raakte nog op de dag van opening in opspraak. Oud-minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp lokte een proefproces uit door bewust alleen over de carpoolstrook te rijden, zich te laten bekeuren en te weigeren de standaardboete van honderd gulden te betalen.

In augustus 1994 bepaalde de rechter dat voortaan iedereen over de carpoolstrook mocht rijden omdat de Wet het begrip ‘carpoolers’ niet kent en de strook het gelijkheidsbeginsel ondermijnde. Hierop maakte minister van Verkeer en Waterstaat Jorritsma-Lebbink een einde aan de carpoolstrook. De strook werd eind 1994 omgebouwd tot wisselstrook, een rijstrook die afhankelijk van de drukte geopend wordt voor alle verkeer in een bepaalde richting.

Naar boven

Handelingen

Aanhangsel Tweede Kamer 1993-1994 nr. 739

Naar boven

Literatuur

Innovaties voor duurzaam vervoer. Succes- en faalfactoren in acht casestudies, Bergh, J. van den; Leeuwen, E. van; Oosterhuis, F.; Rietveld, P.; Verhoef, E. (Instituut voor Milieu Vraagstukken 2006) IVM-rapport;R-04/06

Het Parool 28 oktober 1993 “Westerterp wil proces carpoolstrook”

Het Parool 11 augustus 1994 “Carpooler geen wettelijk begrip”

Naar boven

Links

www.verkeerenwaterstaat.nl

www.milieucentraal.nl

Naar boven