Użytkownik nieznany → zaloguj się

Odory

Odory

Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński

2002, Wydawnictwo Naukowe PWN

Liczba stron: 302

ISBN: 83-01-14525-0

Proponujemy Państwu wydrukowanie powyższej publikacji w technologii druku cyfrowego pozwalającej na realizację zamówienia nawet jednego egzemplarza.
Książka zawiera uaktualnienia symboli związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

W książce omówiono zagadnienia percepcji substancji odorotwórczych wprowadzanych do środowiska oraz problemy związane z ich uciążliwością, a także zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Przedstawiono elementy anatomii, fizjologii i psychofizjologii węchu, cechy zapachu, normy zapachowej jakości powietrza, najbardziej uciążliwe źródła odorów oraz metody dezodoryzacji.
Podręcznik przeznaczony jest dla przyszłych specjalistów, których celem będzie wprowadzenie skutecznych metod ograniczających oddziaływanie substancji odorotwórczych oraz stworzenie odpowiednich przepisów i procedur legislacyjnych.
Spis treściV
Od autorówIX
WprowadzenieXIII
Najważniejsze symboleXVI
1. Elementy anatomii, fizjologii i psychofizjolofii węchu1
1.1. Elementy anatomii węchu1
1.2. Receptory zapachu3
1.3. Pobudzenie komórek węchowych i przewodzenie impulsów3
1.4. Rozpoznawanie zapachu8
2. Stan badań korelacji między zapachem i strukturą związków chemicznych13
3. Cechy zapachu21
3.1. Podstawowe pojęcia21
3.2. Rodzaj zapachu22
3.3. Hedoniczna jakość zapachu27
3.4. Intensywność zapachu28
3.4.1 Prawa psychofizyczne278
3.4.2. Adaptacja węchu37
3.5. Uciążliwość zanieczyszczeń powietrza41
4. Progi węchowej wyczuwalności związków chemicznych44
4.1. Podstawowe pojęcia44
4.2. Progi wyczuwalności czystych związków chemicznych48
4.3. Próg wyczuwalnosci zapachu a komfort i bezpieczeństwo60
5. Zapach mieszanin odorantów66
5.1. Rodzaj zapachu a skład mieszanin66
5.2. Progi wyczuwalnosci i intensywność zapachu mieszanin odorantów69
6. Elektroniczny nos82
6.1. Wprowadzenie82
6.2. Czujniki83
6.3. Analiza sygnałów86
6.4. Podsumowanie89
7. Odorymetria93
7.1. Analiza sensoryczna - definicja i postępy normalizacji93
7.2. Przegląd metod pomiarów odorymetrycznych94
7.3. Pomiary liczby progowej zapachu i smaku wody98
7.4. Pomiary stężeń odorantów w gazach odlotowych103
7.4.1. Metodyka pobierania próbek103
7.4.2. Zespół oceniających i warunki ocen103
7.4.3. Procedury odorymetryczne105
7.4.4. Podsumowanie117
7.5. Pomiary przygruntowych stężeń odorantów118
7.5.1. Założenia118
7.5.2. Przebieg terenowych oznaczeń intensywności zapachu119
7.5.3. Opracowanie wyników terenowych ocen intensywności zapachu121
7.5.4. Wyznaczenie współczynnika Webera-Fechnera123
7.5.5. Obliczanie stężenia odorantów w powietrzu atmosferycznym124
7.6. Inne rodzaje terenowych badań uciążliwości125
7.6.1. Badania ankietowe i analizy skarg ludności125
7.6.2. Godziny odorowe126
7.7. Oznaczanie hedonicznej jakości zapachu127
7.8. Oznaczanie intensywności zapachu132
8. Obliczeniowe prognozowanie zapachowej uciążliwości emitorów134
8.1. Klasyczne metody symulacji dyspersji zanieczyszczeń powietrza134
8.2. Modelowanie dyspersji odorantów141
8.3. Zależności empiryczne146
8.4. Podsumowanie147
9. Normy zapachowej jakości powietrza149
9.1. Prawne ograniczenia emisji odorantów za granicą149
9.2. Ochrona zapachowej jakości powietrza w Polsce153
10. Najbardziej uciążliwe źródła odorantów156
10.1. Podstawy klasyfikacji działalności produkcyjnej i usługowej pod kątem uciążliwości zapachowej156
10.2. Składowiska odpadów komunalnych162
10.2.1. Związki azotu163
10.2.2. Związki siarki163
10.2.3. Związki tlenu165
10.2.4. Odory ze składowisk odpadów166
10.3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych167
10.3.1. Wprowadzenie173
10.3.2. Oczyszczalnia I176
10.3.3. Oczyszczalnia II179
10.4. Hodowla181
10.4.1. Informacje ogólne181
10.4.2.184
10.4.3187
10.5. Cukrownie190
10.5.1. Informacje ogólne190
10.5.2. Uciążliwość zapachu cukrowni w okresie kampanii192
10.6. Produkcja kwasu fosforowego194
10.6.1. Wprowadzenie194
10.6.2. Elementy technologii kwasu fosforowego195
10.6.3. Pochodzenie odorantów196
10.6.4 Skład gazów odlotowych198
10.6.5. Wyniki odorymetrycznych badań emisji zanieczyszczeń powietrza202
10.6.6. Zasięg uciążliwości202
11. Metody dezodoryzacji206
11.1. Wprowadzenie206
11.2. Absorpcja i absorbery211
11.2.1. Wiadomości ogólne211
11.2.2. Przykłady zastosowań absorpcji217
11.3. Adsorpcja i adsorbery225
11.3.1. Wiadomości ogólne225
11.3.2. Przykłady ogólnych zastosowań adsorbcji234
11.4. Spalanie termityczne i katalityczne237
11.4.1. Wiadomości ogólne237
11.4.2. Zastosowanie spalania do dezodoryzacji gazów242
11.5. Biologiczne oczyszczanie gazów244
11.5.1. Wiadomości ogólne244
11.5.2. Przykłady zastosowań biofiltrów i biopłuczek250
11.6. Wykorzystanie interakcji węchowych253
11.7. Oceny skuteczności dezodoryzajci257
12. Przykłady obliczeń264
13. Podsumowanie288
Wykaz piśmiennictwa291
Skorowidz298

Wybierz typ dostępu

19,50 zł
11,70 zł
6,88 zł
4,88 zł
3,66 zł
4,88 zł
3,66 zł
dostęp według kodu aktywacyjnego

koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Masz już wykupiony dostęp? Pobierz aplikację do przeglądania książek ?
eCard platnosci.pl CashBill