AIS

AIS översikt i 4 meningar.

Med AIS så skickas båtens position ut så att andra kan se var du är. Du kan även se var de andra båtarna som har AIS är. Med AIS kan du "se" andra AIS-båtar i dimma, mörker och bakom öar. Det finns även AIS-mottagare som endast kan se andra men dom kan inte se dig.

Kort AIS info.

AIS är ett säkerhetssystem för sjöfarten. Fartygen skickar ut sin fartygsinformation och position med regelbundna intervall. Dessa signaler kan sedan läsas av andra fartyg och landstationer. På så sätt kan man se var de andra fartygen är. Vart dom är på väg. Vilken typ av fartyg och dess storlek fartyget. Det finns AIS klass A för kommersiella fartyg och klass B för fritidsbåtar.

2 kanaler

AIS är ett 2-kanaligt system. De två kanalerna är VHF-kanal 87B på 161,975MHz 0ch VHF-kanal 88B på 162,025MHz. Informationen ska skickas växelvis på de båda kanalerna. Om en kanal skulle vara störd på något sätt så skickas bara informationen på den ostörda kanalen. Myndigheterna kan stänga av klass B-sändare på den ena eller båda kanalerna. Syftet med detta är att underlätta sjöräddning. Detta har ännu aldrig inträffat i Sverige.

Det finns undantag. I vissa delar av Japan använder man frekvenserna 161,575MHz / 161,675MHz..

Uppfinnaren

Håkan Lans, vem annars?

Hur många fartyg har AIS?

Många undrar om det är värt att skaffa en transonder eller mottagare. Det är ingen idé om det inte var så många som använder systemet. Jag har gjort en liten lista med några av de fartyg och basstationer som finns. Varning filen är 3MB stor! Några fartyg med AIS->  

AIS informationen

AIS-informationen delas upp i statiska och dynamiska data. Den statiska informationen skickas var 6:e minut. Myndigheter kan begära den statiska informationen upp till var 5 sekund.

Statisk information

Reserelaterad  information (Endast klass A)

Dynamisk information

Klass A: Tidsintervall med vilken den dynamiska informationen skickas beror på fartygets fart.

Klass B: Tidsintervall med vilken den dynamiska informationen skickas beror på fartygets fart.

Väder och navigationsvarningar

AIS ger möjlighet att skicka ut väderprognoser och navigationsvarningar. Väderinformationen kommer troligen att se ut som NavTex-utsändningarna. Navigationsvarningarna kommer att bli mer omfattande. Här kan man avlysa områden med grafisk information. Då är tanken att dessa områden ska markeras grafiskt i kartplottern. Denna information kommer antagligen att sändas på 1 kanal. Anledningen är att den stora datamängden kommer att störa AIS-systemet om man skickar ut den på båda kanalerna.

I Sverige finns det ännu inga reguljära utsändningar av väder och navigationsvarningar.

Sjöfartverket har sedan en tid lagt ut virtuella väderbojar utmed  Sveriges kust. Dessa väderbojar finns i verkligheten, utan endast som AIS-mål. vindhastighet och vindriktning kan utläsas i väderbojens fart och riktning. Tex. "Revengrundets met". 

Olika typer av mottagare

2-kanalig duplex AIS-mottagare

Det är så här en mottagare ska se ut. Den tar emot data på båda kanalerna samtidigt.

- Pris (lite dyrare än kompromiss-mottagarna)

+ Tar emot all data som skickas i AIS-systemet.

COMAR SLR200 TrueHeading SR-162 COMAR SLR200G Trueheading RX YACHT
Kan beställas av Båtingenjörn Finns hos Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn Finns hos Båtingenjörn
5960:- 4090:- 7360:- 5624:-

1-kanalig AIS-mottagare

Detta är en kompromiss för att spara pengar. Denna mottagare är billigare än en riktig mottagare. Då standarden säger att data skall skickas alternerande på båda kanalerna så borde denna mottagare ta emot all data med halva hastigheten. Tyvärr är verkligheten inte perfekt. Om en kanal blir störd så skall alla 'störda transpondrar gå över till andra kanalen. Då kan det hända att denna mottagare ligger på fel kanal. Det finns fel installerade transpondrar som bara skickar på en kanal. Och landstationer behöver enligt standarden endast skicka på en kanal.

+ Pris

- Halva uppdateringshastigheten.
- Endast 50% chans att ta emot väder och navigationsvarningar. Dvs den måste ligga på rätt kanal för att ta emot dessa. Dessa utsändningar har ännu inte startat i Sverige.
- Tar inte emot felinställda klass A som endast skickar på en kanal. Eller klassa A/B som endast skickar på en kanal pga annan orsak.

Trueheadings SR-161 är en 1,5-kanalig mottagare som lyssnar på en kanal. Om första kanalen har störningar så kommer den att byta till den andra kanalen. 

TrueHeading SR-161
Kan beställas av Båtingenjörn
2350:-

2-kanalig multiplex AIS-mottagare. (En-kanal-taget-mottagare)

Detta är en kompromiss för att spara pengar, men lite dyrare än den 1-kanaliga mottagaren. Denna mottagare lyssnar en stund på ena kanalen och en stund på den andra. Mao så alternerar den lyssnandet mellan de båda kanalerna. Detta är enligt mitt eget tycke den sämsta lösningen. Om väder eller navigationsvarningar skickas från en landstation. Då skickas den 1 gång på en kanal enligt standard. Då beror det endast på om du har tur för att ta emot den med en multiplexmottagare. Den måste nämligen ligga på rätt kanal vid detta tillfälle och dessutom ligga kvar där till vädret/varning är färdigskickad. Det är samma problem med all data som skickas sällan. Man får göra en sannolikhetskalkyl för att gissa när det statiska informationen tas emot. Den skickas var 6:e minut på alternerande kanaler.

+ Pris (undantag Raymarine)

- Endast 50% chans att ta emot väder och navigationsvarningar. Dessa utsändningar har ännu inte startat i Sverige.  
- Upp till 1,5 minut mellan mottagande av klass B utsändningar. Ex: Motorbåt i 40knop kommer kan vara på angiven position eller 2 km fel!!!
- Får in klass A-fartyg med halva uppdateringshastigheten. Detta har inte så stor betydelse.

- Om intervallet för att byta frekvens är delbart med 6 sekunder. Så finns risken att några fartygs statiska informationen ALDRIG kommer att tas emot. Tex de som har 36-sekunders intervall.

NASA A.I.S. Radar NASA A.I.S. Radar Raymarine AIS250 easyAIS®
Navman easy ais
Säljs ej av Båtingenjörn  Säljs ej av Båtingenjörn Finns hos Båtingenjörn Säljs ej av Båtingenjörn
Ca.pris i handeln 4600:- Ca.pris i handeln 2500:- 9990:- Ca.pris i handeln 2940:-

Transpondrar

Klass A - För fartyg

Och slutligen kommer vi till fullfjädrade sändare och mottagare.

Furuno FA-150 Saab TransponderTech AIS R4 CNS VDL 6000 AIS Class A Transponder McMurdo Comar CSA200 + CSD200
 
Kan beställas av Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn
29900:- ? cirka: 25000:-   34000:-

Klass B - För fritidsbåtar

Fritidsbåtsvarianten av Klass A. Båda transpondrarna kan stänga av utsändningen så att man blir 'osynlig'. Sändaren ligger på ungefär 5-10% av transponderns strömförbrukningen. I genomsnitt lika mycket som en lysdiod.  Dvs. stäng av sändardelen om du inte vill bli sedd men inte för att spara ström. 

TrueHeading CTRX COMAR CSB200 Simrad Ai50
Finns hos Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn Kan beställas av Båtingenjörn
7490:- ca: 8490:- ca: 13874 :-

A.I.S Detaljerat

Här går vi in på detaljerna i A.I.S. 

Hur fungerar det?

Professionellt, Klass A 

Varje AIS-system består av en VHF-TDMA-sändare, 2 st VHF-mottagare, VHF-DSC-mottagare och ett datagränsnitt tex. NMEA0183. Detta kopplas till fartygets sensorer. Position och tid kommer från en gps-mottagare tillsammans med en mellanvågs-differentialmottagare (GNSS) för exakt positionering i kust och inlandsvatten. Riktningsinformation, kurs och fart över grund skickas vanligtvis av alla AIS-fartyg. Det finns mycket annan information som också skickas.

AIS-transpondern sänder med 9,6 kb med GMSK FM-modulering med HDLC-paket-protokoll. Även om endast en radiokanal behövs för sändning så behövs två mottager för att undvika störningar och tillåta kanalbyte utan att påverka andra fartygs utsändningar. Detta system är automatiskt, ser till att egna och  andras utsändningar fungerar. Protokollet tillåter även att utsändningarna går fram när kanalen är full.

Enklare. Klass B

Detta är en förenkling av den professionella klass A. Såväl information som utsändningen är förenklad. Utsändningen sker med CSTDMA. Där man kan säga att klass B lånar lediga luckor som inte används av klass A. Eller att klass B använder överbliven bandbredd från klass A.

De flesta fritidsbåtar har gps och logg. Vissa har även en elektronisk kompass. Men det enda som behövs är en AIS-klass B transponder och något att visa informationen på. Tex. Kartplotter, radar eller PC/MAC. De klass B-transpondrar som finns på den Svenska marknaden har inbyggd GPS. 

Klass B sänder bara med 1-4 watt. (Klass A upp till 12,5 watt)

Meddelanden

I ais-systemet skickas meddelanden. När man tittar på strängarna i NMEA0183-strömmen så börjar dom med !AIVDM. 

Meddellandetyper

Typ av fartyg

I det statiska meddelandet skickas det ut vilken typ av fartyg det är som sänder. 

1X Reserverat
14 SAR flyg
15 Virtuell mätstation (fart och riktning tolkas som vindens fart och riktning inte mätstationens)

20 Markeffektplan

30 Fiskebåt
31 Bogserare
32 Bogserare
33 Mudderverk
34 Dykfartyg
35 Militärt
36 Segelfartyg
37 Fritidsbåt

4X Högfartsfartyg

50 Lots
51 SAR
52 Bogserare
53 Hamnlots
54 Miljöfartyg / Saneringsfartyg
55 Myndighetsfartyg. Tex Polis, Kustbevakning
56 Lokalt fartyg
57 Lokalt fartyg
58 Medicinsk transport / Sjuktransport
59 Specialfartyg

60 Passagerarfartyg

70 Lastfartyg
71 Lastfartyg, Farlig last typ A
72 Lastfartyg, Farlig last typ B
73 Lastfartyg, Farlig last typ C
74 Lastfartyg, Farlig last typ D

80 Tanker
81 Tanker, Farlig last typ A
82 Tanker, Farlig last typ B
83 Tanker, Farlig last typ C
84 Tanker, Farlig last typ D

9X Övrigt

130 VTS / Navigeringshjälp

Framtiden

Den stora frågan just nu är när sjöfartsverket har börja sända binära meddelanden. Dvs Väder, navigationsvarningar, etc. Nu är alla en-kanal-i-taget-mottagare omoderna. Detta pga att endast 50% chans att ta emot väderrapporten. (Undrar hur många som känner sig lurade?) 

Förändringar i klass B

I standardiseringsarbetet diskuterar om klass B skall gå över till SOTDM istället för CSTDMA.

Förkortningar

Slutord

Mer information kommer... Det händer mycket inom detta område och det är svårt och omfattande att förklara på ett enkelt sätt. Denna sida kommer att vidareutvecklas under året.

Frågor och förslag skickas till info@bating.se

Mvh
Marcus, Båtingenjörn

Båtingenjörn, Live AIS-tracking