NYHETER

.

2009 02 24

Regionala dialoger, Skapande skola och internationellt fokus – en summering av 2008

I januari förra året fick Kulturrådet en ny styrelse med fullt ansvar och en ny generaldirektör. Under sommaren presenterade den nya styrelsen ett manifest för en reformerad kulturpolitik. Det är exempel på händelser som presenteras i Kulturrådets årsredovisning för 2008.


Läs mer


2009 02 23

Museer bör samordnas

En samordningsfunktion för museerna bör inrättas. Funktionen bör placeras inom den sfär som kulturutredningen har föreslagit skall bestå av Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet, Riksutställningar, Statens Konstråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Resurser tas i huvudsak från Kulturrådet och kulturdepartementet. Det är ett av förslagen i museiutredningens slutbetänkande Kraftsamling – museisamverkan ger resultat som nyligen överlämnades till regeringen.


Läs mer


Aktuellt om bidrag
Kulturrådets online-tjänster

Statens kulturråd utvecklar onlinetjänster för att söka, följa och redovisa bidrag direkt via webbplatsen.Läs mer
Press
Nya möjligheter för agenter och förlag att besöka Bokmässan!

En nyhet inför årets Bok & Biblioteksmässa, som i år firar 25 år, är ett ekonomiskt stöd till förläggare och agenter att besöka Bokmässan i Göteborg.Läs mer
Kulturrådet föreslår att Unga Klara blir en fristående teater

Unga Klara är en unik verksamhet av stort nationellt och internationellt kulturpolitiskt intresse, det slås fast i en utredning som Kulturrådet presenterade idag. Utredningen, som har gjorts på uppdrag av Kulturrådets styrelse, föreslår att Unga Klara blir en fristående teater och att de ska få statligt bidrag.Läs mer