O architektovi
Kalendárium

O SDC
Služby SDC

Rezervace prohlídky

Muzeum hlavního města Prahy

...

Vítejte na webových stránkách věnovaných Müllerově vile. Právě nyní se vám naskýtá možnost dovědět se více o unikátní památce moderní architektury, která svým významem a pozoruhodností nemá na území naší republiky obdoby a ve světě patří mezi šest nejvýznamnějších vilových domů 20. století.

Realizace této nejvýznamnější stavby Adolfa Loose v českých zemích by byla nemyslitelná bez dokonalého porozumění mezi architektem a investory domu - manžely Müllerovými. Harmonický vztah podložený vzájemným respektem a důvěrným přátelstvím tvořil ideové základy budování architektonického díla. Během četných konzultací manželé Müllerovi odhalili mnoho ze svého soukromí před architektem, obdarovaným intuicí a sociálním cítěním. Ten ku jejich spokojenosti vytvořil mnohoúčelové, univerzální bydení slučující funkce reprezentativní s intimními. Vzniklo tak dílo vypovídající o architektuře založené na intelektuálním základě, v současné době tak neobvyklém a zároveň tolik aktuálním.


"Dům se má líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, jež se nepotřebuje líbit nikomu. Umělecké dílo je soukromou věcí umělce. Dům jí není. Umělecké dílo je posláno do světa, aniž je kdo potřebuje. Dům vyhovuje určité potřebě. Umělecké dílo není odpovědné nikomu, dům komukoliv. Umělecké dílo chce vytrhnout lidi z pohodlí. Dům má sloužit pohodlí. Umělecké dílo je revoluční, dům konzervativní. Umělecké dílo ukazuje lidstvu nové cesty a myslí na budoucnost. Dům myslí na přítomnost. Člověk miluje vše, co slouží jeho pohodlí. Nenávidí vše, co jej chce vytrhnout z navyklého a zajištěného stavu a co jej obtěžuje. A tak miluje dům a nenávidí umění."

Adolf Loos, Architektura, 1910