PUŁK 2-gi PIECHOTY KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Utworzony w r. 1806 w Warszawie,
Dowódcy: płk. Stanisław Potocki 9.XII.1806, płk. Krukowiecki Jan 20 III 1810.
Bitwy i potyczki: nad Narwią 13.V.1807, oblężenie Grudziądza do 30.VI, Grzybów 18.IV. 1809, Zamość 20.V., Jankowice l VII, Wrzawy 12.VI, Sandomierz 15 i 16.IX, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk. 5 i 7.IX, Czeryków 29.IX, Woronowo 18 i 20.X, Medyna 26 i 28.X, Wiaźma 3.XI, nad Berezyną 28.XI, Tyniec 13.II.1813, Wittenberga l VIII, Raguhn, Rosslau, Kosswig, Duben 15.VIII, Juterbog i Dennewitz 6.IX, Skenditz, Lipsk 18 i 19.X.

Patrz też: Garnizon Woysk Xięstwa Warszawskiego

26 Jan 2007 napisał Arsenal

PUŁK LEKKOKONNY POLSKI GWARDJI

Utworzony w Warszawie odezwą Rady Administracyjnej warszawskiej z d. 19.11.1807 i dekretem cesarskim 6.IV.1807, należał do starej gwardji cesarskiej.
Dowódca: płk Krasiński Wincenty 7.IV.1807, gen. bryg. 16.XII 1811, gen. dyw. 18.XI.1813.
Bitwy i potyczki: Rio Seco 14.VII.1808, Burgos 10.X, Somo Sierra 30.XI, Esslingen 22.V.1809, Wagram 6.VII, Wilno 28.VI.1812, Mochylów 22.VII, Smoleńsk 16.VIII, Mało-Jarosławiec 25.X, Krasnoje 17.XI, nad rz. Berezyną 28.XI, Lutzen 2.V 1813, Bautzen 5.V, Reichenbach 22.V, Gorlice 21.VIII, Drezno 27.VIII,' Peterswalde 16.IX, Lipsk 18, 19.X, Hanau 30.X, Nieder Isigheim 30.X, St. Disier 27.I 1814, Brienne 29.I. La Rothiere 1, 2.II, Champaubert 10, 14.II, Montmirail 11.II, Chateau - Thierry 12.II, Vauchamps 14.II, Villeneuve 14.II, Montereau 18.II, Troyes 24.II, Rocourt 3.III, Braisne 4.III, Bery-au-Bac 5.III, Craone 7.III, Laon. 8.III, Reims 13.III, Fere-Champenoise 28.III, Arcis-sur-Aube 20, 21.III, Vitry 23.III, St. Dizier 26.III, Bourget 29.III, Paryż 30.III, Waterloo 18. VI. 1815.

Polish Light Horse Display Team

20 Mar 2006 napisał Arsenal

LEGIA POLSKO-WŁOSKA

Utworzona z 1-szej półbrygady polskiej 5 VIII 1806 r., przechodzi na służbę królestwa Neapolitańskiego, 2.II.1807 na służbę francuską pod dowództwem pik, Grabińskiego.
PUŁK 1-szy PIECH., dowódca płk. Chłopicki Józef.
PUŁK 2-gi PIECH., dowódca płk, Białowiejski.
PUŁK 3-ci PIECH., dowódca płk. Świderski.
PUŁK JAZDY: 11.XI.1807 przechodzi na służbę westfalską, 20.11.1808 na francuską. .
Dowódca: płk. Rożniecki Aleksander, od 13. VII.1807 płk. Konopka Jan.
Bitwy i potyczki: oblężenie Kładzka- maj, czerwiec, 1807.

http://www.napoleon.twierdzanysa.pl/

20 Mar 2006 napisał Arsenal

7 PUŁK LANSJERÓW - PUŁK UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH

Utworzony 20.11.1808 z ułanów Legji polsko-włoskiej, przechodząc ze służby westfalskiej do francuskiej 18.VI.1811 nazwany pułkiem 7-ym ułanów (chevau-legers-lanciers). Dowódcy: płk Jan Konopka, gen. bryg. VIII.1811 mjr. Dembiński, płk, Ignacy Stokowski 13.X.1811, do niew. w lipcu 1813, Kazimierz Tański 2.VIII.1813. Bitwy i potyczki: Tudela 9.VI.1808. Mallen 13.VI, Alagon 14.VI, oblężenie Saragossy 16.VIII - 14.VIII, Tudela 23.XI, Almaraz 25.XII, Yevenes 24.III.1809, Ciudad - Real 27.III, Santa - Cruz 28.III, Alenbillas 22.V, Talavera de-la-Reina 28.VII, Almonacid ll.VIII, Ocana 18.XI, Arquillos 21.I.1810, Orgas, Tortosa 4.VII, Rio Almanzor XI, Lorca, Cor 12.V.1811, Albuhera 16.V.Olivenza, Baza, Berlanga IX, Budziszyn (Bautzen) 19.V.1813, Drezno 27.VIII i 7.X do ll.XI, Pirna 17.X, Ligny 16.VI.1815, Waterloo 18.V.

12 Jan 2006 napisał Arsenal

BRYGADA I KAWALERII NARODOWEJ

1-sza wielkopolska. Utworzona r. 1776 z chorągwi husarskich i pancernych partji Wielkopolskiej pod nazwą brygady kawalerji narodowej Wielkopolskiej. W końcu 1789 chorągwie tej brygady otrzymują porządkowe numery od 1 do 24 w broni kawalerji narodowej. Stanowiska: Szreńsk, Rypin, Raciąż, Sulmierzyce, Stawiszyn, Pyzdry, Gniezno (1792), Ryczywół, Koło, Pułtusk (1794), Ostrołęka. Komendanci: gen. maj. Stanisław Łuba, 9.XII.1783, starosta stawiszyński, po jego śmierci Damazy Mioduski 26.VI.1790, dymis, 9.VII 1792, Antoni Madaliński 14.VII.1792. Bitwy i potyczki: Szreńsk, Wyszogród, Łowicz, Stara Rawa, Rawa, Inowłódź 21.III,1794, Końskie l.IV., Racławice 4.IV., Szczekociny 6.VI, Końskie 26.VI, Starczyska 29.VI. Obrona Warszawy, Gołków 9.VII, Czerniaków 31.YII, Lachy 19,VIII.

12 Jan 2006 napisał Arsenal

REGIMENT 10 SZEFOSTWA DZIAŁYŃSKICH

wcześniej: 11. REGIMENT PIESZY ORDYNACJI RYDZYŃSKIEJ. Utworzony w 1775, w roku 1789 otrzymuje Nr. 11, a w roku 1794 Nr 10. Stanowiska: Rydzyna, Warszawa 1789, Gniezno 1790, Warszawa 1792. Szefowie: ks. August Sułkowski, wojewoda kaliski 1.VIII.1775, gen. mjr. Aleksander Mycielski 28.I.1786, Ignacy Działyński 23.XII.1788. Pułkownicy: R. de Hosson, Karol de Falckenhayn, 1789, Belcour 1789, Filip Hauman, gen. mjr. Józef Seydlitz po 8.VI.1794. Bitwy i potyczki: Swisłocz 1792, Zelwa 4.VII, Izabelin 5.VII, Piaszki, Granne 24.VII, Krzemień 24.VII, powstanie warszawskie, 17, 18.IV.1794, Biała, Nowe - Miasto 3.V. Chełm 8,VI, Kurów, Gołków 9.VII, obrona Warszawy, Wola 27.VII. i 28 VIII, Maciejowice 10.X.

12 Jan 2006 napisał Arsenal
NA FORUM:


W sprawie mundurów wojska Księstwa Warszawskiego

W związku z niekończącymi się dyskusjami co do poprawności rekonstruowanych przez poszczególne grupy mundurów okresu Księstwa Warszawskiego, za przedwojennym BROŃ I BARWA Nr 5. z 1935 r., str. 110-112 przypominamy znaczący artykuł p. Janusza Staszewskiego na ten właśnie temat (częściowo uwspółcześniona została pisownia, oraz ujednolicona numeracja przypisów). Zapraszamy do lektury i dyskusji na forum stowarzyszenia.

quote:

Wojsko Księstwa Warszawskiego nie posiadało tak jednolitego wyglądu, jak w czasach Królestwa Kongresowego. Złożyło się na to wiele przyczyn, Dorywczość formacji, a w związku z tym zarządzenia organizatorów, reorganizowanie i brak funduszów na przeróbki. Istniały przepisy o umundurowaniu, wydane w dniach 2 marca 1807 r. i 3 września 1810 r., ale istniały raczej na papierze, gdyż życie nie liczyło się z papierowymi zarządzeniami.

08 Aug 2006 napisał Arsenal

Rekonstrukcja munduru i oporządzenie ułana 7-ego pułku Lansjerów Legii Nadwiślańskiej

Karol Tomczyk
Sława pułku Lansjerów i namowy Andrzeja Ziółkowskiego , sprawiły że wybrałem mundur z żółtymi wyłogami zamiast szwoleżerskich amarantów, choć to o szwoleżerach czytałem w czasach, gdy siadanie na koń jeszcze nie zaświtało w mojej głowie.
A gdy już zacząłem jeździć to powrócił mundur, zielony przerabiany z piechocińskiego z jednostek nadwiślańskich gdyż na początku aktywnego rozwoju szwadronu ochotniczego RP w Starej Miłosnej nie było co marzyć o przepisowych , ułańskich z 7-mioma guzikami.

22 Jun 2006 napisał Arsenal

Rekonstrukcja munduru towarzysza Kawalerii Narodowej Koronnej z lat 1791-1794

Piotr M. Zalewski

Kawaleria Narodowa to dziś już trochę zapomniana formacja, nie ma się czemu dziwić, bo choć posiadała piękne mundury i zaliczała do swych szeregów wielu ludzi wybitnych, takich jak późniejsi sławni generałowie: Jan Henryk Dąbrowski, Benedykt Kołyszko, Antoni Madaliński, Aleksander Rożniecki, czy płk Jan Konopka, sama formacja nie zapisała zbyt wielu chlubnych kart w historii polskiej wojskowości. Oprócz zaszczytnego udziału w kilku potyczkach i bitwach (np. bitwa pod Zieleńcami),ma także na swym koncie dwie wielkie ucieczki z pola bitwy (pod Dubienką - brygada 2 Wielkopolska brygadiera Biernackiego i pod Racławicami 2 Małopolska).
Po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej mundur Kawalerii Narodowej (a także bardzo podobny do niego mundur Pułków Straży Przedniej ) stał się wzorem do tworzenia ubioru kawalerii Legionów. W Księstwie Warszawskim pierwsze mundury oddziałów jazdy i szwoleżerskie, oraz mundury ułanów w okresie Królestwa Polskiego także wzorowały się na tym mundurze. Można zatem powiedzieć, że omawiany tu mundur jest pierwowzorem dla ubiorów prawie wszystkich formacji jazdy, a ułanów w szczególności.

23 Jan 2006 napisał Arsenal