Schuldsanering, surseance en faillissement

Surseance van betaling

Door: Maaike Zweers | 05 januari 2009

Wie zijn schulden niet meer kan betalen, kan surseance van betaling aanvragen. Het doel is het voorkomen van een faillissement. Als surseance wordt verleend, mag u de betaling van uw schulden opschorten. De surseance is bedoeld als adempauze om uw zaken weer op orde te krijgen.

Bedrijf verkopen

Als het niet zo goed gaat, is het verkopen van uw bedrijf wellicht een oplossing. Hier leest u alles over het verkopen van een bedrijf.
Naar how-to guide

Highlights
- Surseance wordt vaak aangevraagd op verkeerde gronden
- Er zijn een aantal voorwaarden om weer op de rails te komen
- Surseance vraagt u aan via een advocaat aan bij de rechtbank
- De rechtbank benoemt bij de voorlopige toekenning van de surseance een bewindvoerder, meestal een advocaat

Uitstel van betaling
Surseance overleven
Signalen dat het fout gaat
'Surseance schaadt imago'
Bekijk de nieuwste insolventies
Van surseance tot faillisement (video)

Voorportaal
In de praktijk is de surseance vaak niet meer dan een voorportaal van een faillissement. Dit omdat de surseance wordt aangevraagd op verkeerde gronden. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan uw onderneming moet voldoen om de surseance-periode met succes te kunnen gebruiken om weer op de rails te komen. Voldoet u daar niet aan, dan kunt u beter meteen het faillissement aanvragen.

Voorwaarden surseance
• De inkomsten moeten de lopende uitgaven overtreffen. Het is niet de bedoeling dat er tijdens de surseance nog schulden bijkomen.
• De betalingsproblemen moeten veroorzaakt worden door tijdelijke tegenslagen. Ze mogen niet structureel van aard zijn.
• Uw onderneming moet in de kern gezond zijn. Of dat zo is, kunt u zelf vaak moeilijk beoordelen. Daarvoor is onafhankelijk onderzoek door derden raadzaam. Uit dat onderzoek moet onder andere blijken dat de problemen niet veroorzaakt worden door mismanagement.
• Uw bank moet achter de surseance staan. Want het instandhouden van de financieringsfaciliteiten is een voorwaarde voor het slagen ervan. Vaak is het nodig om een boedelkrediet te verstrekken en niet alle banken willen dat. Tijdig overleg met de bank, liefst nog voordat de voorlopige surseance wordt aangevraagd, is heel belangrijk.
• Een surseance kan uw opdrachtgevers ongerust maken. U moet ervan overtuigd zijn dat uw vaste opdrachtgevers niet weglopen zodra de surseance is aangevraagd.

Verschil met faillissement
Het maakt veel uit of u in surseance bent of failliet. Bij een surseance wordt geen beslag gelegd op uw vermogen. U voert nog steeds het bewind over uw onderneming, maar doet dat samen met een bewindvoerder. Bij een faillissement bent u het bewind over uw onderneming kwijt.

Procedure
Surseance vraagt u aan via een advocaat aan bij de rechtbank. Als de rechter vaststelt dat uw surseanceverzoek voldoet aan de wettelijke eisen, honoreert hij het direct maar voorlopig. Bij de aanvraag dient u een staat van baten en lasten te overleggen en een overzicht van de te vorderen bedragen van de schuldeisers. De voorlopige surseance loopt tot de crediteuren hebben ingestemd met het definitief verlenen ervan. Meestal is dit een periode van ongeveer twee of drie maanden.

Voorlopige toekenning
De rechtbank benoemt bij de voorlopige toekenning van de surseance een bewindvoerder. Dat is meestal een advocaat. Hij voert samen met u het bewind over uw onderneming en houdt daarbij vooral het belang van de schuldeisers in het oog. Meteen na het toekennen van de voorlopige surseance stelt hij vast of de inkomsten van uw onderneming de lopende verplichtingen overtreffen. Als dat niet het geval is, wordt de voorlopige surseance omgezet in een faillissement. Het is niet de bedoeling van de surseance dat er nieuwe schulden gemaakt worden.

Definitieve toekenning
Als tweederde van de concurrente crediteuren - die samen meer dan 75 procent vertegenwoordigen van de totale concurrente schulden - vóór de definitieve verlening van de surseance stemmen, wordt de surseance definitief verleend voor maximaal anderhalf jaar. Daarna is verlenging met weer anderhalf jaar mogelijk.

Beëindiging
Het uiteindelijke doel van de surseance is om met de schuldeisers tot een akkoord te komen over de betaling van de achterstallige schulden. Als opnieuw tenminste tweederde van de concurrente schuldeisers die samen driekwart van de totale schuld vertegenwoordigen het akkoord aannemen, verklaart de rechtbank het akkoord verbindend voor alle schuldeisers. Dit heet homologatie. Als het akkoord bereikt is, is dat ook het einde van de surseanse.

Aanbevolen websites
- Uitgebreide informatie over surseance (www.faillisement.nl)
- Meer over surseance en faillissement ( www.xs4all.nl)
- De KvK over surseance aanvragen (www.kvk.nl)

Reacties (0)

Nieuw bericht

Auteur: Typ onderstaande tekst over:
E-mail:
Bericht:
Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement.
Reed Business