Naturvård för människan och naturen

 
 
Senast uppdaterad: 2008-12-15

Kosterhavet planeras bli Sveriges första marina nationalpark

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län planerar att göra Kosterhavet i Norra Bohuslän till nationalpark. Området blir Sveriges 29:e nationalpark. Invigningen är planerad till 2009.

På Kosterhavets webbplats hittar du aktuell information kring arbetet med nationalparksbildning och reservatsöversyn för Kosterhavet. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev och se kartor med förslag till gränser för den planerade nationalparken, befintliga naturreservat och strandskydd. 

Myller av liv

Havsborstmask Foto: Mattias SköldKosterhavet myllrar av liv. I de salta, kalla havsdjupen finns skygga havsborstmaskar, gigantiska svampdjur, böljande havsanemoner, kosterpiprensare, fotbollssvampar och armfotingar. Här finns också Sveriges enda korallrev.

Alla västkustens naturtyper, djur och växter finns i Kosterhavet, men också växter och djur som inte finns någon annanstans i svenska hav.

Första marina nationalparken

För att skydda denna unika havsmiljö pågår förberedelser för att göra Kosterhavet till Sveriges första marina nationalpark. Arbetet sker i nära samarbete med lokalbefolkning, yrkesfiskare och Strömstads kommun.

En stor del av nationalparken ligger under vatten. Skärgården runt Kosteröarna och uddar på fastlandet ingår också.

Fisket fortsätter

Fisket i Kosterhavet är viktigt för kustbefolkningen och fisket kommer att fortsätta även när området blivit nationalpark.

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Fiskeriverket arbetar därför med att utveckla ett hållbart fiske som påverkar miljön så lite som möjligt. Fiskarna utbildas också i marinbiologi.

Fisket kommer att fortsätta även när området blivit nationalparkKustfisket i Kosterområdet tar hänsyn till det marina livet.
Foto: Bengt Frizell

 

Invigning 2009

Just nu kartlägger Naturvårdsverket och Länsstyrelsen havsbottnen och livet i Kosterhavet, köper in mark som ska ingå i nationalparken och förbereder för ett riksdagsbeslut.

Entrén till den nya nationalparken blir ett besökscentrum, naturum, som får en strategisk placering vid linfärjan i Kostersundet. Just nu pågår en arkitekttävling om byggnadens utformning.

Invigningen är planerad till september 2009 – 100 år efter att Sveriges första nationalparker bildades. Att utses till nationalpark är det starkaste skydd ett svenskt naturområde kan få.

NATURVÅRDSVERKET, 106 48 Stockholm, tel 08-698 10 00. e-post: registrator@naturvardsverket.se
BESÖK: Stockholm- Valhallav. 195, Östersund - Forskarens väg 5 (Campus Östersund, hus Ub), Kiruna - Kaserng. 14.
 
 
  • Sidan senast uppdaterad: 2008-12-15