info mishandeling voor jongeren


Waar geen respect is, is geen liefde

  Vormen van geweld

 

Wat het betekent

 

V Verbaal
geweld
Gedrag dat schade berokkent met woorden
P/E Psychisch en emotioneel geweld gedrag dat opzettelijk psychische of emotionele pijn veroorzaakt
F Fysiek
geweld
Gedragingen waardoor lichamelike pijn wordt toegediend
S Seksueel
geweld
Seksueel veroveringsgedrag dat je ongemakkelijk doet voelen; ongewenst seksueel gedrag
MM Misbruik van zogenaamde 'mannelijkheid' Aanmatigend gedrag dat laat merken dat jongens meer macht en rechten hebben dan meisjes in een relatie

 

 

  Hoe het werkt Waarschuwings-
signalen
 
V
 • scheldwoorden
 • beledigingen
 • publieke vernedering
 • schreeuwen
 • plagerijen die beledigingen inhouden
P/E  
 • bedreigingen
 • intimidaties
 • vernederingen
 • geheimen doorvertellen
 • jaloersheid
 • bezitterigheid
 • isoleren van vrienden en familie
 • vernielen van cadeaus, kleding, brieven, ...
 • beschadigingen aan brommer, auto, huis of lievelingszaken
 • pruilen als je tijd besteedt aan anderen
 • dreiegen je achter te laten in een onbekende of onveilige omgeving
 • proberen te controleren wat je doet
 • dreigen je niet thuis te brengen en je te laten staan
F
 • een klap geven
 • slaan
 • duwen
 • vastgrijpen
 • met de haren trekken
 • bijten, stampen
 • dingen naar je gooien
 • woedend worden bij ontgoocheling, frustratie
 • kwellen, voetje lichten, duwen
 • dreigen je pijn te doen
 • spelenderwijs beginnen worstelen en je pijn doen
S
 • aandringen, volhouden (psychisch of fysiek) dat wie 'nee' zegt eigenlijk 'ja' bedoelt
 • seks afdwingen
 • emotionele chantage om je te overhalen tot vrijen: "Als je echt van me houdt, dan ..."
MM
 • de jongen neemt de beslissingen voor het meisje
 • de jongen verwacht dat het meisje op hem wacht en hem vertroetelt
 • de jongen behandelt het meisje als zijn bezit
 • hij verwacht dat je er op elk tijdstip voor hem bent; hij is er voor jou als hij er behoefte aan heeft
 • macho-gedrag:
  "zij is van mij"

 

 

 

Gezonde relaties ontwikkelen & onderhouden
Kenmerken van een gezonde relatie


 
Horen jullie vaak verhalen van mishandelde vrouwen?
Is hun verhaal ook zo erg als het mijne?


 
Pandora is op zoek naar mensen om de ploeg te vervolledigen.
Voor de bezetting van de telefonische permanentie
en voor hulp bij de vorming en de praktische organisatie.