Kronika wydarzeń

Galeria

Biuro Prasowe

Napisz do Prezydenta

Działalność międzynarodowa

Działalność legislacyjna

Patronaty

Ordery i odznaczenia

Prawa autorskie

Zezwala się na używanie, kopiowanie oraz wykorzystanie tekstów oraz zdjęć publikowanych w serwisie internetowym www.prezydent.pl, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy elementów zastrzeżonych, w tym zastrzeżonych elementów graficznych oraz tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach. Żadne elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Kancelarii Prezydenta RP.

Zdjęcia udostępnione zostają zgodnie z warunkami licencji GFDL, na podstawie której wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór oraz tworzyć utwory zależne pod warunkiem oznaczenia utworu w sposób określony przez Licencjodawcę oraz pod warunkiem objęcia wszystkich prac zależnych tą samą licencją. Prosimy o oznaczenie wykorzystanych zdjęć formułą "Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl".

Kliknij, by przeczytać o szczegółach licencji GFDL.

***

Fotografie Prezydentów pochodzą z publikacji "Prezydenci Polski", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991 r.

Informacje o historii Pałacu Prezydenckiego opracowała Elżbieta Strzępek.

Informacje o Polsce zaczerpnięte zostały z Encyklopedii PWN w trzech tomach oraz Nowej encyklopedii powszechnej PWN (Copyright(r) by Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 1999, Wszelkie prawa zastrzeżone).