Minister wil scheppingsverhaal in biologieles

Visje-posterDuitse politici en kerkleiders hebben verontwaardigd gereageerd op het voorstel van Karin Wolff, minister van Cultuur van de deelstaat Hessen, om het scheppingsverhaal een plaats in de biologielessen te geven, meldt DAG. In een interview met de vooraanstaande krant Frankfurter Allgemeine Zeitung pleitte de protestantse CDU-politica voor ‘moderne’ biologielessen. Volgens haar hebben de bijbelse verklaring voor het ontstaan van de wereld en de evolutieleer veel gemeen. ,,In feite overlappen de Bijbelse uitleg van de schepping in zeven dagen en de wetenschappelijke theorie elkaar op een verbazingwekkende wijze.''

Sociaaldemocratische en groene politici hebben Wolff beschreven als een ‘christelijke fundamentalist’. In haar eigen partij zijn de meningen verdeeld. De behoudende bisschop van Augsburg, Walter Mixa, steunde Wolff, maar een woordvoerder van de RK-Kerk in Hessen zei dat biologielessen niet de juiste plaats zijn om het scheppingsverhaal aan de orde te stellen.

Karin WolffLeiders van de EKD, de grote protestantse kerk in Duitsland, bekritiseerden Wolff. ,,Zij negeert de verschillen tussen de natuurwetenschappen, godsdienst en filosofie. Dat komt niet overeen met de manier waarop de protestanten daartegenaan kijken'', zei Michael Beintker, lid van de theologische commissie van de EKD. De opvattingen van Wolff zijn van belang, omdat in Duitsland de deelstaten grotendeels voor het onderwijs en culturele zaken verantwoordelijk zijn.

mariaTwee jaar geleden veroorzaakte de toenmalige minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, in Nederland ophef door te pleiten voor een breed debat over het ontstaan van de wereld. Daarin zou ook plaats moeten zijn voor Intelligent Design, een Amerikaanse stroming die een ‘bewust ontwerp’ achter het leven op aarde vermoedt. Critici verweten haar religie en wetenschap te vermengen.

Waarom zou je niet ook onderwijzen dat er veel mensen zijn die geloven dat God deze wereld geschapen heeft? Hoef je helemaal niet per se meteen op allerlei details in te gaan (hoeveel jaar geleden, hoe lang heeft die schepping geduurd?), maar je mag best doceren dat ook dat een mogelijkheid is.

Visje-posterJe kunt dat -zoals Van der Hoeven bepleitte- in het hokje intelligent design stoppen: als je alle feiten bij elkaar optelt, en het wonderlijk samenvallen van zoveel factoren bekijkt, is het een zeer aannemelijke optie dat er een bepaald ontwerp achter de werkelijkheid zit. Best. Zeg ik gelijk even wie de Architect achter dat ontwerp is en daarmee ben ik dan waarschijnlijk weer een creationist.

Maar -voor de atheïsten onder ons- verval niet te makkelijk in hokjesdenken. Er zijn veel christelijke 'creationisten' die geloven in evolutionistische processen (macro en of micro). En ook binnen het christendom is er geen éénstemmigheid over de ouderdom van de aarde en de tijd die de schepping in beslag genomen heeft (zes 'letterlijke' dagen, of zes figuurlijke periodes).

Maar, om terug te komen op het bericht: wat heeft een kind te kiezen, als je hem geen keuze biedt? Ook op christelijk onderwijs wordt geleerd dat er mensen zijn die in de Big Bang geloven en menen dat mensen van apen afstammen (jij liever dan ik).


Lees ook:‘Ik val God aan, elke God’
Lees ook:Paus: huwelijk is een eeuwig verbond
Lees ook:Afschaffing islam onderwijs?
Lees ook:God wil dat u geweldige seks hebt (dat u het weet)
Lees ook:Gods creation (of, voor de evolutionisten: een filmpje vol toeval)


Heb jij Religie.Blog nog steeds niet toegevoegd aan je Google homepage of Reader? Klik hier!


Geplaatst door Lion van zetten op 21 juli 2007 om 19:25

Ik vind dat heel positief,omdat het scheppingsverhaal ook met biologie te maken heb,en dat de kinderen mag weten dat het geen fabel is,het is niet door een oer knal ontstaan.Alles wat je ziet in de natuur dat groeit,en wie doet dat,iemand moet het toch besturen,en dat doet god.Ze zouden dat hier in nederland ook mogen toe passen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Rob op 22 juli 2007 om 11:45

Religie hoort alleen thuis in de godsdienstlessen. Voor alle andere vakken heeft het geen waarde. Gaan we dadelijk bij aardrijkskunde nog leren waarom godsdienst in te delen is in geografische zones op de wereldkaart?

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door bert op 22 juli 2007 om 23:42

Het hele scheppings verhaal is pure fantasie en zins begoocheling.
Wanneer gaan we van die knulligheden verlost geraken.
Op welke wyze kan men deze goedgelovige mensen aan het verstand brengen,dat al deze verhalen gebaseerd zyn op leugens en fantasie,die in de loop der eeuwen een eigen en hardleers leven zyn gaan leiden.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Lion van zetten op 23 juli 2007 om 0:01

Aan Bert:
Dus jij vind dat heel de scheppings verhaal op leugens berust,en mag ik weten waar jij dat op baseert,kan je dat bewijsen.
De bijbel is het meest gelezen boek van de wereld.
Wie laat alles groeien?,dat doet de evolutie
niet.Als je vloekt,dan zeg je ook het woord god in je mond.Denk je nu echt dat de aarde door een oerknal is ontstaan,als je dat gelooft,dan vind ik jou heel zielig.

Met vriendelijke groeten,Lion van zetten.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 23 juli 2007 om 10:42

David zet de zaken weer lekker scherp in zijn toelichting op het nieuws. Dus daar moeten we dan toch even op reageren.

“Maar -voor de atheïsten onder ons- verval niet te makkelijk in hokjesdenken…

Hokjesdenken? Atheisten zijn de laatste die in hokjes denken. Hun wereldbeeld wordt niet bepaald door een drieduizend jaar oud boek maar zij nemen alle informatie die op dit moment voorhanden is mee in hun standpunt.
Als vandaag iemand het bestaan van god bewijst zal een atheist dit meteen accepteren. Het dient natuurlijk wel wetenschappelijk bewijs te zijn, openbaringen van hallucinerende heiligen of wonderen van de KRO dienen niet als bewijs. Ik zou zeggen gelovigen treedt eens buiten uw kaders en kijk om u heen na wat er allemaal aan kennis is en zeg dan nog eens dat de wereld is geschapen zoals in de bijbel staat.

Er zijn zelfs Christenen die geloven in de Big Bang en die menen dat het opperwezen alleen maar de kosmologische constante heeft bepaald om onze werkelijkheid mogelijk te maken. Daarna heeft alles zich ontwikkeld zoals de wetenschap het beschrijft, via een uitdijend heelal, samenklonterende sterrenstelsels, planeten die ontstaan en leven dat evolueert. Zie NWT juni 2007, interview met Cees Dekker.

“en menen dat mensen van apen afstammen (jij liever dan ik)”

Tja moeilijk te accepteren misschien dat de mensheid gewoon een van de vele diersoorten op deze planeet is.
Lijkt me niet zo erg ik kan daar best mee leven en zo af-en-toe zie ik nog wel enige gelijkenis. Of komt dit omdat de mens naar gods-beeld-en-gelijkenis geschapen is? Welnu ik kan me bij god van alles voorstellen maar niet één of ander menselijk superwezen. Dus ik denk dat we als er een god bestaat dat wij meer op een aap lijken dan op die god.

Mijn standpunt in deze discussie;
Het scheppingsverhaal hoort thuis in de godsdienstles of in maatschappijleer (als zoiets nog bestaat) maar niet in de biologieles. Daar mag uitsluitend de wetenschappelijke consensus van dit moment onderwezen worden waarbij eraandacht mag zijn voor alternatieve falsifiseerbare theorieen (Intelligent Design valt daar volgens mij niet onder).

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Jasper N. op 23 juli 2007 om 11:10

Van mij mag er tijdens de biologieles best worden gezegd dat er mensen zijn die geloven dat de wereld geschapen is zoals het letterlijk in de Bijbel staat. Net zoals ik er vanuit ga dat leerlingen gezegd wordt dat er gelovigen zijn die weliswaar de wetenschappelijke verklaring inzake het ontstaan van de wereld voor waar aannemen, maar dat ze tevens geloven dat er een sturende kracht achter zat.

En ik moet eerlijk zeggen - het IS ook heel moeilijk om aan te nemen dat ons bestaan en de wereld om ons heen een aaneenschakeling is van ongestuurde processen. De vraag van de zin van het leven staat qua onbeantwoordbaarheid zo ongeveer op gelijke voet met de vraag hoe eindig de ruimte is. Wij mensen kunnen niet bevatten dat zij oneindig is. En als zij eindig is, wat zit er dan achter de ruimte? En achter de eindigheid van die ruimte? Enzovoort, enzovoort..

Het in het leven roepen van een god als roerganger van de wereld is wat mij betreft dan ook een heel zwakke verklaring voor ons reilen en zeilen hier.
Wat mij betreft draai jij de zaken dan ook volledig om, Lion. Er is geen wetenschappelijk verifieerbaar bewijs van het bestaan van Jouw God, terwijl er wel bewijs is dat de mens van de aap afstamt. Natuurlijk zijn er tegentheorieën die willen beweren dat dit niet zo is, maar dat zijn de vruchten van hen die het niet goed uitkomt dat dergelijk bewijs geleverd wordt. Heb je het voor elkaar dat de mensheid al eeuwen gelooft dat God de grote knutselaar annex boetseerder is, dreig je je macht kwijt te raken omdat iemand (Darwin) wetenschappelijk kan verklaren hoe de menselijke soort is ontstaan. Dat laat je natuurlijk niet gebeuren.

Bovendien sluit ik me bij vorige spreker aan die al zei dat het hem niet bijzonder kan boeien (in negatieve zin) dat hij van apen afstamt; dat kan ik ook niet. Wat is daar nu erg aan? We zijn nu toch wie we zijn? Het enige nare voor de gelovige dat ik me er bij kan voorstellen is dat het afbreuk doet aan zijn (of haar) geloof. Weer een stukje Bijbel dat een verkeerde voorstellen van zaken geeft. dat is pijnlijk.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Mohammed op 23 juli 2007 om 13:11

Laat de biologie voor wat het is; feitelijke informatie betreffende de natuurlijke processen.

Ik ben van mening dat religieuze onderwerpen bij Godsdienst-lessen horen op voorwaarde dat ook de stelling van darwin en de ‘big bang’ niet terug te vinden zijn in de biologieboeken want deze beweringen zijn enkel giswerk en niet aantoonbaar. Deze gissingen kan je bijvoorbeeld onderwijzen bij een vak met als naam ‘gissingen en vermoedens van de mens’ ofwel het fanatasy-uurtje.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 23 juli 2007 om 13:27

@Mohammed:

Typisch geval van hokjesdenken..

Er zijn meer bewijzen voor de big-bang en voor de evolutietheorie dan voor het bestaan van Allah.
Dat denken voor de Big Bang zorgt ervoor dat je nu kunt communiceren op dit forum. Dat krijg je alleen voor elkaar wanneer je redeneert op basis van verifieerbare feiten.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Mohammed op 23 juli 2007 om 13:51

Geplaatst door Vanes: Antwoord
23/07/2007, 13:27

@Mohammed:

Er zijn meer bewijzen voor de big-bang en voor de evolutietheorie dan voor het bestaan van Allah.
Dat denken voor de Big Bang zorgt ervoor dat je nu kunt communiceren op dit forum. Dat krijg je alleen voor elkaar wanneer je redeneert op basis van verifieerbare feiten.

Aan Vanes,

Om dit te geloven verklaart waarom jij een atheist bent en ik een moslim, want waar jij (jullie) mee komen (’big bang’ en stelling van darwin) gaat er bij mij echt niet in, zelfs niet in mijn periode voor ik de Islaam binnentrad.

Dus verder discusseren over dit punt heeft geen enkele zin. Jij overtuigd mij zeker niet van jou standpunt en ik zal jou waarschijnlijk ook niet kunnen overtuigen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Jasper N. op 23 juli 2007 om 15:29

Het begint mij op te vallen dat de religieuze medebloggers totnogtoe met ontluisterend zwakke argumentatie op de proppen komen om hun standpunten te verdedigen. Feitelijk komen zij niet verder dan “wat jij zegt is niet waar - punt”. Tegenbewijs wordt niet geleverd. Een nieuw dieptepunt hierin is jouw meest recente bijdrage, Mohammed.

De wereldse discussianten trachten hun beweringen juist telkens met (wetenschappelijke) onderbouwingen te ondersteunen: “er is onafhankelijk (en in veel gevallen herhaaldelijk, JN) aangetoond dat, dus wij geloven…”. Verifieerbaar, wereldwijd gedragen, wetenschappelijk bewijs. Het begint me dan ook enigszins te irriteren dat je dit rücksichtlos afdoet als giswerk – een volkomen onterechte poging tot devalueren van door vrijwel de ganse wetenschap aanvaarde principes en processen.

Dus nee, als je niet verder komt dan “ik geloof je gewoon niet en ik heb toch gelijk”, dan zullen we inderdaad nooit in staat zijn je standpunten te huldigen, Mohammed. Bovendien kun je op z’n minst aan ons uitleggen waaróm een bepaalde theorie ‘er niet ingaat’ bij je, als je deze afwijst.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door peterf op 23 juli 2007 om 19:57

Ik heb zoveel geloof nodig om in evolutie te kunnen geloven. Het is zo onlogisch. Ooit leerde ik bij thermodynamica dat de hoeveel entropie (wanorde) in een gesloten systeem de neiging heeft steeds verder toe te nemen, totdat er een warmtedood ontstaat. Isaac Asimov (zelf een evolutionist) heeft ernstig geworsteld met deze thermodynamische hoofdwet en laat in een van zijn verhalen een grote galactische supercompueter worstelen met deze hoofdwet versus de evolutie.
Als het heelal zo in elkaar steekt dan moet er ergens nog “iets” zijn, iets dat los staat van dit heelal dat deze thermodynamische wet kan omdraaien, waardoor iets zich ontwikkeld inplaats van devolueerd. Asimov’s komt tot een voor hem paradoxale conclusie. Toen het helal zijn uiteindelijke warmtedood bereikte, toen had de computer het antwoord. Hij riep uit: “Er zij licht”. Zonder het “Er zij licht” van een iets buiten ons universum, zonder dat zitten we met een groot wetenschappelijk probleem en is evolutie niet geloofwaardig. En zo is de wetenschap niet te bedrijven zonder de godsdienst. Zolang we zelf onderdeel uitmaken van het systeem, kunnen we het systeem niet bevatten en kunnen we niets zeggen over wat er zich buiten het systeem bevind en wat iets buiten het systeem voor invloed uitoefent op het systeem. Wie denkt dat er alleen het systeem bestaat en niets daar buiten is hoognoedig in zijn denken. Zoiets kan je nooit beweren, want je kan het niet zeggen en je kan het niet bewijzen. Het bestaan van God is inderdaad niet te bewijzen, maar dat hij niet bestaat valt ook niet te bewijzen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 23 juli 2007 om 23:10

@peterf
De tweede wet van de thermodynamica blijft uiteraard altijd gelden ook in ons heelal zal de entropie toenemen. Zoals mijn kamer vanzelf een rommeltje wordt als ik niet opruim.
De reden dat het heelal geen warmtedood sterft is gelegen in het bestaan van zwarte gaten. Door deze zwarte gaten wordt a.h.w. entropie afgevoerd (vergeef de verschrikkelijke simplificatie). Een blog is niet de plaats om natuurkundeonderwijs te geven maar de boeken van Stephen Hawking leggen het allemaal helder en duidelijk uit.

En inderdaad het niet bestaan van God is niet te bewijzen, het niet bestaan van kaboutertjes ook niet.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door _joker_ op 23 juli 2007 om 23:54

Kan iemand mij vertellen waarom een almachtige god moet rusten na een periode van zware arbeid? Kort samen gevat:God stelt mensen op de proef om te zien of mensen hem vrezen?(zie het verhaal van abraham en zijn zoon.) Dus weet hij dan ook niet of hij wel wint van satan straks? En hij moet rusten na de schepping terwijl hij almachtig is? euhmmm, klinkt best zwak toch? Nee doe mij die andere theorie maar. En noem me maar slimme aap dan. Ik zal je dan wel slaaf van een vermoeide onwetende god (allah) noemen.
In god geloven doe je thuis of in de kerk en moskee. Maar biologie is biologie!

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Jasper N. op 24 juli 2007 om 12:06

@ Peterf

Moet ik mijn vorige post nog even herhalen? Ik gaf te kennen dat gelovigen niet met bewijs tegen de evolutietheorie op de proppen komen, noch langs wetenschappelijke weg kunnen aantonen dat er een god bestaat. Het kan aan mijn simpele, ongeëvoluurde apenbrein liggen, maar kun je mij nu nog eens uitleggen waarom je de evolutie zo onwaarachtig vindt? Het lijkt wel of je zegt “ik geloof niet in de evolutie(theorie), omdat de wetenschap ook andere dingen beweert / heeft beweerd die niet waar (kunnen) zijn.” Als dat de parallellen zijn waarlangs je denkt snap ik niet dat je nog gelovig bent.

Daarbij – hoe kun je nu niet in de evolutie geloven? Het is toch de enige serieuze, wetenschappelijke onderbouwing van het ontstaan der soorten.. Er is toch overduidelijk sprake van de ‘beweging’ die er zit in hen. Neem bijvoorbeeld de Aziaat die naar Noord-Amerika verhuist. Reeds in vroege generaties geboren VS’ers zul je uiterlijke veranderingen zien die duiden op een aanpassing van het lichaam naar de omstandigheden van waar de boreling ter wereld kwam. Amerikaans onderzoek uit de jaren ’90 van de 20e eeuw zou dit hebben aangetoond. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de ‘restorganen en -groeisels’ aan mensen en dieren die duiden op een prehistorisch ontwikkeld lichaamsdeel dat in latere tijd zijn functie heeft verloren en nog slechts in wegkwijnende vorm op het lichaam is terug te vinden.

Het is duidelijk: voorbeelden te over. Dat brengt me bij de vraag: als (d)evolutie niet het antwoord is, wat dan wel? Dat je Intelligent Design verwerpt / zou verwerpen, dat is logisch, want welke god laat zijn soorten nog (d)evolueren, als hij ze ook in één keer helemaal naar zijn smaak had kunnen inrichten (ja, ik heb Dawkins gelezen)? Maar je gaat me toch niet serieus vertellen dat je je dan maar vastgrijpt aan een verzameling volkomen onverifieerbare volksvertellingen die meer vragen oproept dan ze beantwoordt?

Dat kan ík gewoonweg niet geloven.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door peterf op 24 juli 2007 om 13:46

@Jasper N.

Lees je reactie. Ik lees daarin dat je gelooft in de wetenschap. Ik heb zelf een wetenschappelijke opleiding en weet heel goed wat wetenschappelijk onderzoek inhoud. Genoeg om te weten dat wetenschap en geloof niet van elkaar los te maken zijn. genoeg om te weten dat “een geloof” altijd op de achtergrond meespeelt bij het doen van ontdekkingen en het ontstaan van hypotheses, zelfs bij het vinden van bewijzen voor hypothesis. Iedere wetenschapper leert dat hij moet proberen dat geloof zoveel mogelijk uit te sluiten, maar dat is niet voor 100% mogelijk. Ja bij dubbelblinde cross-over onderzoeken gaat dat heel ver, maar heel veel is niet dubbelblind te onderzoeken, laat staan cross-over. Evolutie is zo iets. Daar kan wel weer onderscheid gemaakt worden tussen micro-evolutie en macro-evolutie, maar die twee liggen dan ook mijlenver uit elkaar. het bestaan van de een bewijst nog niet het bestaan van de andere. Dat is een vooronderstelling die mensen (ook wetenschappers) maar al te graag geloven.

Je hebt een keuze gemaakt in wat je wil en wat je niet wil (of kan) geloven. Je wordt evenveel beinvloed door geloof en ongeloof als ik. We verschillen alleen in wat we geloven en wat we moeilijk vinden te geloven. We praten over het ontstaan van de wereld en mensheid. Daar heeft de wetenschap een theorie over ontwikkeld die niet dubbelblind cross-over onderzocht kan worden. De theorie hangt dan ook aan elkaar van de aannames en vooronderstellingen. Hierdoor kan het geheel even gemakkelijk anders in elkaar steken als je uitgaat van andere vooronderstellingen. Evolutie is en blijft een theorie en het bewijs valt in duigen op moment dat je van andere aannames of vooronderstellingen uit gaat. Daarom vind ik het zo moeilijk om in evolutie te geloven. Er zijn te veel zaken die daarmee in conflict zijn.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Paapsgezind op 24 juli 2007 om 13:46

In het rooms-katholiek denken staat de wetenschap in hoog aanzien. De vorige paus, Johannes Paulus II, schreef het in de openingszin van zijn encycliek Fides et ratio in 1998: ,,Geloof en rede zijn als twee vleugels waarmee de menselijke geest zich verheft om de waarheid te beschouwen.” Wat het menselijk verstand in de wetenschap waarneemt, is dus ook voor de kerk waarheid. Daarom accepteerde Rome al vroeg de evolutietheorie, als het ware los naast de waarheden van de Schrift: dat God Schepper is en de mens zijn ziel gegeven heeft.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Jasper N. op 24 juli 2007 om 18:04

Maar, Peter, als ik het goed begrijp omhels jij wel de idee van een sturend opperwezen, terwijl het bewijs daarvoor een - qua authenticiteit zeer twijfelachtige - bundel overleveringen is. Het is natuurlijk mogelijk dat je de Bijbel renuncieert, maar dan nog - kun je het bstaan van God met een dubbelblinde cross-over toets aantonen? Kun je uberhaupt onderzoek plegen naar het bestaan van God?

En de aanname dat er een God is die de wereld (etc.) geschapen heeft, roept die niet de vraag op wie de schepper was van God?

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Els op 24 augustus 2007 om 22:53

Het zou wel goed zijn om in de biologieles te zeggen dat er mensen zijn die ‘geloven’ dat god levende mensen uit klei in elkaar heeft gefröbelt, om vervolgens vanuit dit sprookje te gaan uitleggen hoe wetenschap werkt via waarneming en gezond verstand. Zo leren de kinderen heel goed dat je niet klakkeloos iets moet aannemen omdat iemand het zegt, maar hoe je zelf feiten kan verzamelen en er conclusies uit kan trekken.

* Peterf: Ik heb zoveel geloof nodig om in evolutie te kunnen geloven. Het is zo onlogisch. *

Beste Peterf,

Wat vooral onlogisch is, is het geloof dat een man die nooit door iemand is gezien uit klei een popje boetseerde en daar leven in blies, zodat het een volwassen man werd, en uit de rib van deze volwassen man weer een volwassen vrouw maakte. Dat is zo ongelooflijk kinderlijk dat het grootste mirakel van de godsdienst is dat miljaren mensen dit geloven.

* Peterf: Evolutie is en blijft een theorie en het bewijs valt in duigen op moment dat je van andere aannames of vooronderstellingen uit gaat. *

In de ‘evolutie’ moet je helemaal niet geloven. Je kan je erin verdiepen of niet.

De evolutietheorie is gebaseerd op voor iedereen waarneembare feiten. Er zijn zoveel feiten dat er geen enkele twijfel meer over bestaat dat het leven is geëvolueerd. Hooguit is er onzekerheid over allerlei details. Maar het is duidelijk dat er miljoenen jaren geleden hele andere soorten leefden dan nu. En aan de hand van fossielen is er een heel aardig verloop aan te wijzen.

Dat god bestaat is niet wetenschappelijk te bewijzen omdat de bewering dat god bestaat een totaal onwetenschappelijke bewering is.

Maar de evolutietheorie is wél een wetenschappelijke theorie, en het feit dat niemand deze theorie nog wetenschappelijk heeft kunnen falsificeren, bewijst dat de zekerheid over evolutie onmetelijk veel sterker is dan de zekerheid over het bestaan van goden.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Fred op 27 augustus 2007 om 10:49

Je moet wel een groot geloof hebben om in de evolutie te geloven.

Neem nu eens de bombardeerkever. Als die zich door evolutie ontwikkeld zou hebben had deze nooit bestaan want hij had zijn afweermechanisme hard nodig om te kunnen overleven. Er is eerder sprake van degeneratie dan van evolutie. Laten we het maar op onze schepper houden die zich in het “vlees “heeft geopenbaard en zich manifesteerde als de “Ik Ben”toen zij Hem gevangen wilde nemen. De soldaten sloegen ter aarde “Joh 18″ Zijn dood en opstanding zijn vaststaande bewijzen. Lees ook maar eens Flavius Josephus er op na dat was toch ook een historicus.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Paapsgezind op 27 augustus 2007 om 12:40

Beste Fred,

U moet wel een erg groot geloof hebben om in de wederopstanding te geloven.
De belofte van eeuwig leven is een eenvoedige recametruc om bange mensen in te palmen. In werkelijkheid is er nog nooit iemand uit de dood opgestaan. De Christelijke wederopstandingsmythe is bijna letterlijk overgenomen van de Egyptische Osiris-cultus. De Gezalfde wordt in geen enkel historisch document van die tijd genoemd. Flavius Josephus was nog niet geboren toen de Christus zou zijn gekruisigd, hij heeft het verhaal dus van horen zeggen.

De meetbare leeftijd van het universum is 15 miljard jaar, van de aarde 5 miljard jaar. Vier miljard jaar geleden ontstonden de eerste zich zelf replicerende eiwitten, de primitiefste vorm van leven. Van daar uit ontstonden steeds ingewikkeldere vormen van leven, met als voorlopig hoogtepunt de homo sapiens sapiens. Uw verhaal over de bombardierkever is geen steekhoudend argument tegen de evolutie der soorten, het roept hoogstens vragen op over het mechanisme.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Els op 27 augustus 2007 om 14:00

* Fred: Neem nu eens de bombardeerkever. Als die zich door evolutie ontwikkeld zou hebben had deze nooit bestaan want hij had zijn afweermechanisme hard nodig om te kunnen overleven. *

Fred, je denkt in de goede richting, alleen je moet nog een stapje verder denken. Als de bombardeerkever (ik ken het beestje niet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen) zo’n afweermechanisme niet had ontwikkeld, waren de kevers waaruit dit beest voortkwam misschien uitgestorven.

Er komen bij het voorbeeld dat jij noemt twee dingen kijken:

1) De evolutie werkt stapje voor stapje. Er waren bijvoorbeeld dieren die de voorouders van deze kevers lekker vonden, maar sommige kevers hadden een techniekje waardoor ze iets minder lekker waren, of iets minder makkelijk te vinden. Deze kevers hebben dus meer kans om in leven te blijven, en hebben daardoor meer nakomelingen. Er zijn vervolgens steeds meer kevers met dit trekje in de populatie, tot ze het op een gegeven moment allemaal hebben. Maar het begon maar met een klein beetje meer succes.

Intussen zijn de vogels ook slimmer geworden. Dus de hele populatie heeft misschien het nieuwe trekje, maar het levert geen speciaal succes meer op, maar sommigen hebben het misschien wat verbeterd. Zij hebben dan weer meer kans op meer nakomelingen. Zo wordt de verandering weer wat verder voortgezet.

2) Als Ze dit trucje niet zouden ontwikkelen, zou de bombardeerkever inderdaad niet bestaan. Zijn voorouders zouden al zijn uitgestorven doordat ze allemaal werden opgegeten, of misschien kregen ze wel een ander evolutionair voordeel, of een gelukje, bijvoorbeeld doordat de vogels die deze beestjes eten er om een of andere reden niet meer zijn.

Er zijn vele dieren uitgestorven omdat ze niet mee konden komen in de ’struggle for life’. Dus wat jij zegt, klopt: hadden hun voorouders zich niet aangepast, dan hadden ze niet bestaan.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) te Bunnik op 27 augustus 2007 om 16:37

De Moeder van Alle Knallen is al in 1963 door de militaire faculteit van TNO ontmaskerd als ONwaar: in vacuum onstaat alleen rommel na een harde knal. Eigenlijk is zoiets moois als het Heelal alleen goed te verklaren als het ontstaan van een encyclopedie in 120 delen na de daverende ontploffing van de drukkerij na het inleveren van het manuscript (door wie?)
Wetenschap is leuk, maar als je je verstand op nul wilt zetten kun je beter drank nemen.
Goed dan, geen Moeder der aller Moederknallen maar wat dan? De Bijbel?
Ook al zoiets stompzinnigs.
Het woord ’schiep’ staat er niet in deze vorm maar in de reeds voltooid-verleden tijd terwijl ‘In den beginne’ er ook niet staat maar: ‘vanaf dit punt ga ik een verhaaltje vertellen’ dus zoiets als ons woordje: Om…
Het woord hemel staat in meervoud, eveneens het woordje god. De daaropvolgende tekst is
strijdig met een profetie die stelt dat god nooit verwoestingen en chaos schept; en het woordje ‘nu’ staat er al helemaal niet.
Der woorden ‘gods-geest’ zweefde is verkeerd vertaald want dit was: waaiende-wind.
Rond 1961 vertaalde een CIA-computer bij een vertaaltest als volgt:
Genesis 1:1
Vanaf een bepaald punt repareerde het Meervoudig Hof de hemelbanen en de aarde.
De aarde was vervallen tot een geweldige verwoesting en de mutaties waren opgekomen als een overstromende vloed. En het Meervoudig Hof zweefden over die mutantenvloed en brachten deze met hun fluitende raketmotoren in beroering.
Toen was een dag voorbij en de morgen kwam. En het Meervoudig Hof sprak: Ontsteek de laserstralen!

Klinkt erg oneerbiedig allemaal uit zo’n onbevooroordeelde computer maar hij kan gelijk hebben. Inderdaad zijn al heel wat dynosaurussen teruggevonden met een brandgat in de schedel - nee een hamerklap was het niet. Bovendien zijn ze 10.000 malen radioactiever dan de omgeving en de Amerikanen hebben ook jarenlang beweerd dat er een Nieuwe Stad zal ontstaan na een atoomontploffing maar de zweren aan Japanners vertelden dat evolutie zo niet werkt. Dynosaurusnesten vind je in Nebraska met een Geigerteller - die kun je gewoon in de boerencooperatiewinkeltjes kopen om radioactieve melkbesmetting door dynosaurusnesten te vermijden.
Maar er is nog een probleem met de Bijbel en dat is het honderdtal vs. het duizendtal. Wat we nu namelijk weten is dat Methusalem helemaal geen 900 jaar werd maar nog eens 2 nullen erachter, dus 90.000 jaar oud. Verder was het helemaal niet de gewoonte om je eigen zoon in een geslachtslijst op te nemen maar de laatste kleinzoon die men nog zelf gezien had. Dat staat namelijk in de teksten als: en kreeg zijn zoon toen hij 80 was en leefde nadien… nou ik was dus al 17.
Dat betekent niets meer of minder dan dat de
opgegeven 5000 jaar voor Chr tot op Adam er
twee nullen bijmoeten. Kijk, dit is allemaal moderne Bijbelwetenschap maar dat komt (uiteraard) in biologielessen nooit ter sprake maar gebruikt de een of andere Middeleeuwse bijbelvertaling als “correct”.
Vooral de Statenvertaling is met zijn meer dan 220000 fouten nogal berucht.
Maar… als latere profeten al vertellen dat god nooit chaos en verwoesting schept dan had toch al voor iedere evoluerende bioloog duidelijk moeten zijn dat er iets niet klopt?
En verder zitten we nog met de theorie van evolutie die het 100 jaar later nog nooit verder heeft gebracht dan de produktie van teer uit een amonia+koolstofgassen - en dat is niet wat we in rotsen zien die zowat vergeven zijn van het toenmalig hoge zuurstofgehalte van 33%.
Verder heeft de evolutie’theorie’ en dus: hypothese ons wel 613 gipsvervalsingen opgeleverd maar nog geen spat van bewijs.
Als je 100 jaar zoekt met een theorie - mogen we dan alsjeblieft resultaten zien???
En micro-evolutie is wat beter bekend als de erfelijkheidswetten van de monnik Mendels.
Aardig bedacht maar dat is geen evolutie en kennelijk als rookgordijn bedoeld.
Een bonobo verschilt van de mens slechts 0,8 procent (daarom mogen ze nooit in gevangenschap worden gehouden) maar alleen van chimpancees kan een link naar mensen worden gelegd (verschil= 4%: dat is evenveel verschil als een mistwolk met een banaan!!!
Misschien zijn chimpancees wel uit een sexshop in Amsterdam afkomstig want daar kun je echt trouwen met je hond en wordt je hondshuwelijk door een heuse pastoor ingezegend. De bijbel noemt die: gruwelen dus dat deden ze vroeger ook al volop.
Degeneratie bestaat echt - dat is wetenschappelijk nu volop bewezen dus ik houd het er zelf op dat je de missing-link van de evolutietheorie nu toch echt in een sexshop wel zou kunnen vinden.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Els op 27 augustus 2007 om 17:27

Beste Floor,

Misschien kun je proberen een duidelijk punt te maken, in plaats van er allerlei vage theorieën bij te halen.

Ik zal één helder punt uit je bijdrage halen om op te reageren, want dat is de kern van wat je wil zeggen, en die basisaanname klopt al niet.

*Floor zegt: Verder heeft de evolutie’theorie’ en dus: hypothese ons wel 613 gipsvervalsingen opgeleverd maar nog geen spat van bewijs.*

Zo te zien besef je niet dat de evolutietheorie een wetenschappelijke theorie is, wat wil zeggen dat alle feiten en voorspellingen door andere wetenschappers worden gecontroleerd. Alles wat de evolutietheorie zegt is toetsbaar, dus iedereen kan het zelf controleren. Was dat niet zo, dan was het dus geen wetenschappelijke theorie.

Jouw gevolgtrekking van ‘theorie dus hypothese dus geen spat van bewijs’ slaat in dit geval dus helemaal de plank mis. Een ‘wetenschappelijke’ theorie is juist wel gegrondvest op bewijzen, die worden verkregen door uitgebreid verzamelen, proefnemingen en controleren door de gezamenlijke wetenschappers op een bepaald terrein.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) te Bunnik op 29 augustus 2007 om 19:21

Kort en goed is de theorie van evolutie gebaseerd op de theorie dat een

kip kan groeien uit een banaan. Ze hebben allebei dna en die verschillen

van elkaar slechts 0,5% maar dergelijke dingen gebeuren niet.
Nooit. Het is overigens vaak geprobeerd dat geef ik zondermeer toe.

Voorbeeld is kloonschaap Dolly dat wegens gebrekkig dna moest worden

afgemaakt en al eerder de beroemde Barneveldse reuzenkip die door zijn

poten zakte. Ook is al in 1996 een foto gepubliceerd van een mensenoor op

de rug van een muis zomaar komen groeien maar de muis bleek dus toch geen

aap te zijn geworden.
Ik, en ik niet alleen, hebben een 3-tal hoofdbezwaren tegen het

voortdurend verkondigen van deze religie (want dat is het) terwijl je na

100 jaar echte bewijzen verwacht en mag eisen.
Het 1e bezwaar is dat evolutiethorie de grondslag is van eugenetica

(=Zyklongas-B)
Nazischme, rascisme en vreemde experimenten op onze gekken, gestoorden en

zigeuners.
Het 2e bezwaar is dat eencelligen (bacterie) nooit hogere diersoorten

zoals een torretje opleveren dus de theorie faalt.
En het 3e bezwaar is dat er nog nooit een schilderij door een paard is

geschilderd of een symphonie van Mozart door een apenorkest is uitgevoerd.

Jarenlang heeft “de wetenschap spreekt” verkondigd dat dinosaurussen er

(uiteraard) eerder waren dan apen maar er zijn inmiddels wel 500

MENSvoetafdrukken aangetroffen die de verse voetstap van een dynosaurus

hadden overstapt. Regeringsleiders zijn niet gek: studieboeken voor onze

kinderen moeten volgens de Wet correct zijn en dat zijn ze niet, althans

nu niet.
En dat is de kern van het coverartikel zoals de hoofdredakteur deze

discussie volgt.
En voorts, als vrouw had je moeten weten dat jij volgens de

evolutietheorie momenteel een mislukte broedstoof bent (dat zei ik niet).
Inderdaad zoals je zei moet wetenschap toetsbaar, navorsbaar en

herhaalbaar zijn.
Dat is met veel theorien goed gelukt maar met een aantal niet. Bliksem is

er een van want dat is geen vonk, en met “leven” is dat ook niet gelukt.

Alle experimenten die nou al de afgelopen 100 jaar met “leven” zijn gedaan

hebbben nog nooit een verbetering laten zien - zelfs de in 2003 met veel

bombarie gepubliceerde paardenevolutie blijkt al in 1956 gerectificeerd:

vals dus.
Er bleef de afgelopen 100 jaar voor de religie van evolutionisten niets

anders over dan voortdurend verwijzen naar de lagen van de

“geologische-kolom” waarin fossielen dan zouden zijn gevonden. Ja apen

vonden ze er genoeg van maar geen voorouders.
Iedere paleontoloog kan jouw vertellen: de “geologische-kolom” dus

aardlaagjes bestaat niet want bomen kunnen niet 100-miljoen jaar dwars

door 5 verschillende tijdperken heengroeien: MAAR ZE STAAN ER WEL en

worden bij aantreffen door wetenschappers meteen omgehakt.

Voorts is de grond onder onze voeten behoorlijk radioactief, ook in

Nederland is een radioactief strand namelijk Vlieland.
Ga je op al die fossielen met koolstofmethodes de datering te lijf dan heb

je direkt een misrekening van miljoenen jaren terwijl die verstening

hooguit een 10.000 jaar oud kan zijn maar geen miljoenen jaren. Er zijn

namelijk heden dienstplichtigen uit WO-1 die hun versteende schoenen in de

Ardennen terugvonden dus dit versteningsproces gaat veel vlugger dan die

miljoenen jaren.
Dan nog wat. In Zuid-Frankrijk en Spanje vind je oude loodmijnen - met

daarboven menhirs die in een rechte lijn precies naar de ingang verwijzen.

Ik hoop dat je nu iets van geologie afweet maar daar, waar je lood in een

mijn aantreft ligt dus ook kwik, bismuth, goud en uranium alles in een

vaste verhouding dicht bij elkaar in dezelfde ader.
Leuk bedacht allemaal alleen… het uranium was in 1700 al weg! Een beetje

chemicus gaat dat natuurlijk opsporen weetjewel, dus je reist wat

woestijnen af, filtert wat zand en zoekt naar die verdwenen uraniumsporen.

Wel en die blijken, verbrand en wel te liggen in de Gobi-woestijn dus er

is daaro een verschrikkelijke atoomspitsingsoorlog uitgevochten dat staat

als een echt chemisch bewijs van techneuten glashard overeind.
Ook in Wales vind je verglaasde bomen en struiken waar dus themperaturen

van minstens een 90.000 graden Celcius hebben geheerst want sinds de

vondst van glastektieten op Nova-Zembla na de ontploffing van de

Tokomak-10 weten we dat zulke stenen en struiken alleen door

spitsingsenergie kan ontstaan.
Blijft over: hoe blus je atomair vuur?
Volgens mij gaat dat het mooist met een laagje water van 2 meter over de

ganse aarde want dat hebben tsunami’s al laten zien.
En dit verklaart waarom je in Texas alsook in de russische toendra’s

mammoeten kunt aantreffen met het eten nog in de bek.
Dat jij in “de wetenschap spreekt” gelooft is jouw zaak, maar vreemd vind

ik het altijd dat, zodra je een geigerteller bij een dynosauruskarkas

houdt en de teller vanwege de toegenomen radioactiviteit met een factor

10.000 malen die teller een angstaanjagende giltoon produceert opeens “de

wetenschap spreekt”: jijzelf hardhandig de faculteit wordt uitgezet zoals

me al eens is overkomen zie http://www.promootio.nl/floor in file PGAD of

nymphomanie waarin ik dit voorval uit 1965 in beschrijf.
Diezelfde “de wetenschap spreekt” waarin jij je volste vertrouwen hebt,

hebben ons voldoende bommen gebracht om ons hele zonnestelsel 200 keren

achter elkaar te vernietigen. Nee dat is geen bewijs van de

evolutietheorie-religie.
Jij gelooft toch wel in techniek of zo?
Weet je wat? Pak eens een hele goeie sterrenkijker van minstens 10 cm en

ga maar eens de noordkap van de maan bestuderen dus alles boven de

evenaar. Dan zul je zien dat alles boven die evenaar is volgebouwd met

vierkante hangars ofwel een buitenaardse invasiemacht waar al onze

kernmachten nog tot kleuterjongetjes bij verbleken.
Kijk dat bedoel ik nou. Wat daar te zien is mogen wij natuurlijk niet

weten en nu weet je het. Goed kijken want dit bewijs is hard en harde

fysieke bewijzen zijn erg pijnlijk.
Vooral omdat sportfotografen dat ook zien…

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 29 augustus 2007 om 23:21

Beste Floor,

Op zoveel onzin (ook nog onleesbaar gepost) past stilzwijgen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door poeh op 30 augustus 2007 om 10:59

Beste Floor,

misschien moet je toch eens op zoek gaan naar professionele hulp.

Als je veronderstelt dat je met deze wartaal mensen kunt overtuigen, dan ben je heel ver heen, hoor.

Heer! laat haar niet zo lang aan haar lot over, U heeft het toch zo goed voor met de gelovigen ?

Als heiden maak ik me toch wat zorgen om deze verwarde persoon.

Zelfs voor inwoners van Bunnik moet er toch plek zijn ?

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Els op 30 augustus 2007 om 11:08

Het verbaast me niets dat Floor niet in evolutie ‘gelooft’. Waar hij wel in gelooft is me een raadsel, maar ik wil het niet meer weten, ik ga zijn bijdragen echt niet meer lezen. Ik heb er al teveel tijd aan verspild. Ik steek m’n tijd liever in mensen die wel serieus zijn.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Arjanne op 31 augustus 2007 om 11:00

Beste Els en Poeh,

Ja, als er feiten op tafel worden gelegd, dan haken jullie af, kom maar eens met een tegen antwoord!!

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Els op 31 augustus 2007 om 11:09

Beste Arjanne,

Ik heb diverse ‘tegenantwoorden’ hierboven geplaatst, duidelijke reacties op wat andere posters zeiden met citaat erbij. Die werden niet gelezen, en er werd niet op gereageerd, integendeel, ik heb mijn tijd zitten verspillen om de berg onzin te proberen te begrijpen die Floor hier post.

Als je mijn tegenantwoorden wil lezen, kijk dan naar mijn voorgaande posts hierboven, en reageer daarop, liefst met citaat, zodat eruit blijkt dat je mijn reacties op mensen die niet snappen wat evolutie is hebt gelezen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Paapsgezind op 31 augustus 2007 om 12:53

@Els:
Troost u. Het heeft geen nut om in discussie te gaan met mensen die het verschil tussen feiten en meningen niet kennen. Ook komt het veel voor dat mensen een psychose verwarren met een religieuze ervaring.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) te Bunnik op 31 augustus 2007 om 21:07

(In mijn vorige tekstbericht was per abuis in Kladblok de schakelaar: Word-Wrap nog afgevinkt blijven staan zodat er alinea’s werden toegevoegd. Sorry zal erop letten.)
Oja, die discussie woedde 100 jaar geleden nog veel feller. Overigens is de evolutietheorie niet van dominee Charles Darwin maar van de Schotse atvocaat Lydel die na een rel uit de universiteit was verwijderd - de dominee was daarvoor een gewillig slachtoffer die in een straatgoot werd gevonden met een drankfles in de hand.
De 2e promotie van dominee Darwin werd hem
overigens posthuum uitgereikt, en dit terwijl de krant met een beledigende kop zijn overlijdden al had vermeld.
In NL is zoiets trouwens verboden.
En dat alle wetenschap de evolutietheorie heeft erkend is niet waar. De chemici van aardwetenschappen geloven in isotopen en de vakgroep paleontologie zullen er de volgende 1000 jaren ook al niet in Darwinischme ooit kunnen geloven; ook al omdat die beide promooties van de dominee C.Darwin in de faculteit Psychologie plaatsvonden (en dat was dus GEEN: biologie)

Maar daar gaat het oorspronkelijke coverartikel allemaal niet over. Het gaat om iets veel ernstigers namelijk dat regeringsleiders inzien dat aan onze kinderen al 100 jaar leugens worden onderwezen, pertinente onwaarheden die volgens de Wet niet in de leerboeken mogen staan. EN DAAR DRAAIT DIE coverDISCUSSIE OM.
Wat daarop volgt: het creationischme is ook al geen optie want ook in deze teksten blijkt behoorlijk in geknoeid te zijn en nou moet we ons op een beetje behoorlijke vertaling ons beroepen op een CIA-vertaling van de Bijbel. Ja er staat in de Jesajatxt zoiets als: …terwijl ze nog op hun voeten staan zullen hun ogen in hun kassen uitteren.
Inderdaad want dat is het neutronenwapen…
Logisch dus dat ze daar in die CIA de bijbel zo onderhand zullen spellen - ook al omdat alle 344 teksten over de oprichting van de staat Israel intussen bijna allemaal zijn uitgekomen op 2 na:
1.De Gazastrook is ontruimd, er woont daar helemaal niemand meer behalve tegen atoomstraling bestande beesten (ratten etc.)
2.De herbouw van de originele Tempel op de plaats van de huidige 2 moskeeen.
Slechts deze 2 teksten zijn niet uitgekomen maar de rest is dat wel.
Ik sprak laatst hier in de universiteit een promovendus over falende theorieen en hij was zojuist gepromoveerd op de falende “Predestinatieleer”. Ook al zoiets waarvan je zegt: hoe verzinnen ze het? dat 50 jaar geleden iedere student in zijn kop moest instampen als Alphastudie.
Inmiddels heeft de staat Israel bijna (op die 2 teksten na) alle Alphawetenschap erover op zijn kop gezet wat leidde tot alweer een nieuwe kerkscheuring: Herstelden.
Maar dat is allemaal theologie en buiten mijn eigen vakdomein inductie/inslagkunde, dat overigens niet altijd bliksem hoeft te zijn. Hier weet is dus echt alles vanaf.
Oja sinds 1963 studeer ik al in diverse universiteiten en toendertijd lag ik al in een deuk over die psychologen met hun evolutietheorie en oerknallen van een plantvormige filosoof in een rolstoel maar geef mij maar techniek en chemie. Daar kun je tenminste niet over liegen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Creationisme Objectief op 8 september 2007 om 12:33

Ik heb de volgende weblog opgestart om te onderzoeken of het Creationisme wetenschappelijk is.

http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Creationisme Objectief op 8 september 2007 om 12:33

Ik heb de volgende weblog opgestart om te onderzoeken of het Creationisme wetenschappelijk is.

http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Amnar op 23 september 2007 om 0:11

alles komt ergens vandaan .. alles komt ergens vandaag en waar is het mee begonnen??? wie heeft het eerste aller eerste wat er is gemaakt de big bang ?? de gassen die volgens jullie de big bang maakten komen tog ergens vandaan denk na mensen er is wel een god en als jullie er niet in willen geloven mogen god jullie vergeven

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Els op 23 september 2007 om 0:32

Beste Amnar,

Je verplaatst de vraag alleen maar, want waar komt dan die ‘god’ vandaan?

Als je het bestaan probeert te verklaren door een ‘god’ te verzinnen omdat je geen antwoord weet te bedenken, kom je gegarandeerd op het verkeerde spoor terecht.

God is zoals bekend een ander woord voor ‘ik weet het niet’. Je stelt je tevreden met een verzonnen ding en stopt met het stellen van goede vragen en het zoeken naar antwoorden. En of dat niet erg genoeg is, laat je ook nog eens bang maken voor deze ingebeelde ‘vriend’.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Koos op 23 september 2007 om 16:00

Uit de bijbel kun je uit een groot aantal teksten opmaken dat God buiten de tijd staat.
Buiten de tijd is er geen begin en ook geen volgorde van tijd sterker nog er is ook geen ruimte. Immers wanneer het geen tijd kost om van a naar b te gaan kun je (en zal je) op beide plaatsen tegelijk zijn.

Hier een kleine selectie citaten:
2Petrus 3:8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag
bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de
Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.
Job 24:1 Waarom kent de Ontzagwekkende de tijd van alle dingen, maar weten zij die hem vereren nooit wanneer hij ingrijpt?
Jeremia 23:24 Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat
Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE.

@Els “en stopt met het stellen van goede vragen”;
Wat zouden die goede vragen dan moeten zijn wanneer je je niet mag afvragen waar alles vandaan komt?
En wat hebben vragen überhaupt voor zin als bepaalde antwoorden moeten worden uitgesloten. Je probeert krampachtig God weg te redeneren, God mag niet bestaan anders zou dat je eigen autonomie aantasten en inderdaad dan is er reden om bang te zijn wanneer je je autonomie niet teruggeeft aan deze God.

Daar waar Amnar met God aankomt, komt hij met een verklaring die veel verder gaat dan de theorieën die jij aanhangt.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door kluut op 23 september 2007 om 19:23

Els,

Toch een beetje jammer dat je je nu weer met kennelijk dezelfde insteek als voorheen aan deze nieuwe discussie waagt. Waarom verdween je uit de thread volgend op de ark van Noach? Welke conclusie heb je uit die discussie getrokken?

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Darwin op 7 november 2007 om 11:49

Beste gelovigen,

Geloven jullie ook in Harry Potter?
Dat is immers ook geschreven en wordt ook veel verkocht. GROW UP

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Karla op 7 november 2007 om 14:33

haha, goeie Darwin! :D

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door frits op 11 december 2007 om 23:29

Altijd leuk om te lezen hoe mensen elkaar in de haren vliegen, omdat ze hun mening als de enige beschouwen. Maar soms kloppen beide en dat is ook leuk om over na te denken en levert heel andere discussie-stof.

stelling 1

De evolutie-theorie klopt in grote lijnen.
En dan begin ik maar simpel op het moment dat er al wat leven was op aarde, anders word het te lastig.
Het DNA ondergaat veranderingen, door radioactief spul en zware of vreemde elementen of door milieu enz.
Het levend spul probeert zich aante passen en zo ontstaan er dieren en tenslotte ?? de mens. Op dit moment, volgens sommigen, het meest creatieve en dus gevaarlijkste levende wezen op deze planeet.
Dat evolutie of veranderingen bestaan is echt wel bewezen, maar je kunt geen aap veranderen in een mens. Wel van een witte roos een rode maken of zelfs een roos zonder doornen. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen, dus evolutie bestaat.

stelling 2

Stel dat het scheppingsverhaal een klein stukje is uit de evolutie van de mens.
Namelijk dat stukje wat we door overleveringen zelf?? kennen, dat zou een ander licht op van alles doen schijnen en een heel andere discussie geven. Dan hoeven we niet meer over Big Bang en dino’s te praten. Ook religie krijgt dan een ander gezicht.

Maar ze kunnen dan wel naast elkaar bestaan.
En er zijn bewijzen voor stelling 2.

gaarne reacties

gr Frits

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Truus Baaij op 12 december 2007 om 0:00

Ik belijd het Trusisme.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 12 december 2007 om 21:10

Scheppingsverhaal??? Dat staat er helemaal niet, althans niet in Hebreews. Er staat letterlijk: ‘Ik plaats nu een punt en van dit relatief gekozen punt begin ik met schrijven.’ Dus meer zoiets als: Om mee te beginnen…
Het daaropvolgende woord ’schiep’ staat er niet want het is voltooid verleden tijdsvorm.
Letterlijk staat er: er was al eerder het een en ander geschapen en toen ging er iets mis. Beter was geweest: ‘…herstelde…’
God staat er niet. Er zijn wel 9 woorden voor god en deze vorm betekent: Meervoudige Raad, Meervoudig Hof (hof heeft de Rabbijnse goedkeuring).
Hemel staat er niet. Het is meervoudig.
‘De aarde NU was woest en ledig’ staat er in verleden tijdsvorm zodat het woordje: ‘geworden’ ontbreekt. Als compromis van de vertalers is het niet bestaande woordje NU toegevoegd om aan te geven dat er van een 2e zijnstoestand, oorlog of zo sprake is GEWORDEN en dat is geen scheppingsverhaal maar een reparatie, trouwens de kleine profeten geven op dat god niet tot een verwoesting heeft geschapen.

Maar waar hebben jullie in vredesnaam godsdienstonderricht gekregen??? Op een Freubelschool of zo??? Ik zou die school maar aanschrijven voor terugbetaling van het schoolgeld wegens onbevoegde leraren.
‘De duisternis was over de vloed en Gods geest bewoog ze heen en weder’? Wat een onzin!
Hoe kan duisternis nou een persoonlijkheid bezitten? En blazende wind (1 lettermutant)opeens een geest(???) wat er niet staat.
Dit staat er: ‘De mutaties waren opgekomen als de vloed en de vlammende raketmotoren van het Meervoudig Hof brachten ze in beroering.’ (schrijver is Ere-doctor in de godgeleerdheid sinds 1963 Rijksuniv.Utr.)

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Paapsgezind op 17 december 2007 om 14:37

Beste Frits,

Er is mij geen enkel bewijs bekend dat de wereld in zes dagen geschapen is door een onzichtbare geest. Alle serieuze wetenschappers gaan uit van de oerknal en de evolutie der soorten. Volgens het Vaticaan zijn de bewijzen voor de evolutie zo onontkoombaar dat ze nog onmogelijk kunnen worden genegeerd.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 17 december 2007 om 21:20

De Moeder van alle Moederknallen is al in 1958 door onze eigen TNO afd. kruitonderzoek in een vacuumtank ontmaskerd als onwaar: er ontstaat alleen scherpe spetters maar geen mooie bolletjes. De daarvoor noodzakelijke “achtergrondstraling” is al in 1974 ontmaskerd als ordinaire bliksem omdat er eentje op Jupiter door Voyager werd gezien ter lengte van 1600 kilometer.
In 1996 volgde de genadeklap van die ‘Moeder van alle der Moederknallen’ omdat er in het centrum van het Heelal een gebied met anti-materie werd ontdekt met zulke explosieve processen erin en dat was nog steeds niet ontploft, het idee!, dat berekeningen aantoonden dat Stephen Hawkin’s berekening KLOPTE ja dat wel maar ze hadden de verkeerde kant van het heelal uitgekeken.
Foutje bedankt.
Toen ik in 2000 aan een Utrechtse sterrenkundeprof vroeg waarom er dan geen rectificatie plaatsvindt antwoordde hij boos: “omdat die plant in die computerrolstoel direkt overlijdt en dat wil jij toch niet op jouw geweten hebben?” en draaide zich om. Laaiend.
En dus: die kolder blijft nog wel even. Ja ze hebben hem nu de ruimte ingeschoten maar het is een taaie hoor! Kwam levend terug.

Over de evolutietheorie van predikant Charles Darwin is precies hetzelfde gebeurd:
In 2002 blijkt er helemaal geen evolutie te bestaan - alleen degeneratie. Wat overbleef was de zg. “kleine evolutie” (dus beter bekend als fokken in de veehouderij) maar die is niet van Darwin, ook niet van de werkelijke ‘uitvinder’ van die evolutie dus de weggejaagde Schotse atvocaat Lydl maar van de monnik Mendels. Dit berust erop dat jouw eigenschappen van jouw GROOT-ouders afkomstig zijn en niet van je ouders.
Sinds 2002 stapelden in de ramsj “De Slegte” de falende evolutieleerboeken zich op tot het plafond want wettelijk mag geen falende leerstof aan kinderen worden onderwezen (trouwens, het ging om een THEORIE + 613 gipsvervalsingen) en ik heb die enorme boekenstapels hier aan de Oudergr.Utr. toch zeker zelf gezien!

Darwin een groot wetenschapper? An me hoela!
In 1864 verscheen een artikel op de voorkant van de Edinburg Morningreview met de tekst:
STRAALBEZOPEN DOMINEE DOODGEVROREN met daaronder de rest van het politieverbaal dat ze predikant Charles Darwin in de straatgoot hadden gevonden met een fles half opgedronken whisky in de hand.
Wanneer je die dure Winkler-Prins dvd te pakken kan krijgen klik je op Darwin, dan op die halfaap/halfmens Darwin die zijn 100% aapzoon een spiegeltje voorhoudt en dan lees je: Darwin heeft nooit gezegd dat mensen van de apen afstammen maar dat we een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dat nu werd door veel mensen verkeerd begrepen die dachten werkelijk dat Darwin gezegd zou hebben dat we van de apen afstammen, einde dvd-tekstopgave. Nou jij, en dan ik.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 18 december 2007 om 11:37

Beste Floor,

Wil je dit soort pseudo-wetenschap voor jezelf houden? Wanneer de door jouw genoemde theorien weerlegd zouden zijn dan was dit wereldnieuws!
Je baseert je op wat verzinsels van creationisten en je verwijst naar een proef van PML die m.i. helemaal niet relevant is voor de oerknal. Beperkt je tot de FEITEN!!

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 19 december 2007 om 15:55

Een theorie (bedoeld wordt hypothese) is nog lang geen bewezen feit. Ook ben ik geen aanhanger van dat amerikaanse creationischme omdat hun bijbelvertalingen niet kloppen met Hebreewse originelen, althans zoals me dat rond 1963 nog in de universiteitscollegebanken is geleerd.
Ik heb in vorig stukje uitgelegd wat er schort aan 2 THEORIEN (bedoeld wordt hypothesen) en dat ze falen met feiten die we NU weten. Dat mag en dat kan, daar waren het immers nog aanname-hypothesen voor uit de vorige eeuw en daarom noemen we ze een werk-theorie maar, dat is nog lang geen vakleer. Bij een vakleer behoort inderdaad een theorieboek met formules etc. maar die moeten dan wel met waarnemingen kloppen en voortdurend herhaalbaar zijn in het laboratorium.

Wereldnieuws? Nou die vette koppen in de krant rond 2002, dat er alleen degeneratie bestaat - was die kop dan niet vet genoeg?
En die vette kop in 1996 over explosieve anti-materie die ze in het heelalcentrum vonden, was dat dan geen wereldnieuws?
Volgens mij verwar je de Telegraaf met wetenschappelijke tijdschriften.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 20 december 2007 om 14:04

Je noemt 2 feiten waarvan jij in je subjectiviteit aanneemt dat ze strijdig zijn met de hypotheses.
Om er 1 te noemen: een explosie in vacuum op aarde is niet vergelijkbaar met de oerknal. Over de krachten die tijdens de oerknal op de materie werkten wordt nog druk gefilosofeerd. Je mag zelfs verwachten dat de snelheid van het licht op dat moment een andere waarde had. Dus hoe je er bij komt dat door een bommetje in vacuum te laten ontploffen de oerknal theorie niet opgaat?
Dagelijks nemen astronomen duizenden verschijnselen waar die zeer goed in lijn zijn te brengen met deze theorie, een aantal ook niet maar daar zoekt de wetenschap dan weer antwoorden op.
Wel je gipsvervalsingen komen 1 op 1 uit de creationistenschool. Ook hier tienduizenden fossielen die het tegendeel bewijzen. Dus de hypotheses oerknal en evolutieleer zijn niet weerlegd en dat suggereer je wel.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 21 december 2007 om 20:06

In 1990 wist men heel zeker dat niet het proton (de ondeelbare kernblokjes in een atoom) het kleinste deeltje is maar de quarks die daarin zitten en al 8 soorten van zijn gevonden. Kleiner dan de quark kon iets niet meer zijn totdat… er een deeltjesversneller kans zag om bij puur toeval een quark frontaal te treffen en dat zogenaamde ondeelbare deeltje uiteen deed spatten in een fontein van sub-quarks die met het 500-voudige van de lichtsnelheid de
nevelkamer uitspoten. Sommige “sub-deeltjes” gingen er zelfs met 25.000 malen de
lichtsnelheid vandoor maar hogere recordsnelheden kon de detectieapparatuur niet meer aan.
Dat nu was een verschrikkelijke ramp voor duizenden wetenschappers die al op de
“ondeelbaarheid van de quark” waren gepromoveerd en logisch dat ze de nieuwe
proeven te-vuur-en-te-zwaard bestreden met alles wat ze hadden inclusief inbraken, brandstichten en vergif. Helaas, hun proefschriften konden de vullisbak in maar hun doctorstitel mochten zowaar nog houden ook.
Een cartoon in een bekend wetenschappelijk tijdschrift gaf dit pure drama keihard weer: kalende wetenschappers trekken zich de laatste resten van hun ringkop uit het hoofd bij een subdeeltjesquarkfontein en erboven was een wolkje getekend met daarop meneer God die Zijn Tong uitsteekt + een lange Neus maakt naar die witte jassen daarbeneden.

Dan terug naar de BigBang. Deze is in de 50er jaren ontwikkeld in een tijd dat het proton nog ondeelbaar werd geacht - en dat wordt al 17 jaar niet meer geloofd.
Wanneer een proton knalt komen de quarks absoluut niet bij elkaar om een nieuwe proton te vormen EN DAT WEET MEN HEEL ZEKER.
Maar nu, nu blijkt dat zelfs een vette quark uit wel 25 tot 30 verschillende deeltjes bestaat EN DIE GEENZINS VAN PLAN ZIJN TE KLONTEREN TOT 1 QUARK en dan heb je een probleem: einde van de oerknal van 1 atoom.

Om op die falende evolutietheorie uit ‘The Origin of Species’ van de in kanselredenarij van Gods Woord afgestudeerde vicaris Charles Darwin (doch geschreven door de geroieerde ex-atvocaat Lydel) terug te komen verwijs ik slechts naar het door een expert geschreven boek: ‘Verboden archeologie’. Daarin staan zaken als moord, doodslag, fraude etc. kortom het wereldje van “de wetenschap spreekt” kan men beter typeren een ordinaire pistolenbende.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Vanes op 22 december 2007 om 1:01

Beste Floor,
Je verblijft in een parallel universum: veel plezier daar. Wanneer je terugkeert in het mijn gaan we verder met de discussie.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 22 december 2007 om 16:51

Accoord Vanes: de minister wil het scheppingsverhaal weer terug in de BIOLOGIElessen, (!) daar begon dit cover toch mee? Nou de redakteur David Slager kon zijn lol wel op: daar deinzen de meesten voor terug en dat blijkt wel tsjonge!
In godsdienstlessen ja daar hoort het in thuis want dat is cultuur. Maar daar ging het cover niet over maar de vraag was of het nou wel zo “verstandig” is (dus in biologie onderbrengen) en daar gaat het niet om iets te geloven maar om je verstand gebruiken en daar bedoel ik dus ook echt mee: ‘naar de LAATSTE stand der techniek.’
Ik heb de jaren 50 meegemaakt en toen had je 3 geloven: Darwinischme, nihilischme en god.
Veel dingen die we nu hebben hadden we toen niet. Dna was er niet (net uitgevonden), versnellers zo groot als een stad: ook niet.
We weten NU dat een Tyrannosaurus-rex doodgewoon een ordinaire kalkoen is maar door radioactieve straling was hij al zijn veren kwijtgeraakt en ze zijn nu nog steeds zo’n 10.000 malen radioactiever dan hun bovengrondse omgeving. Ja dat weten we NU ja maar in de tijd van dominee Darwin rond 1844 bestonden er nog niet eens Geigertellers dus waar heb je het over?

Sinds Tsernobil met compleet uitgestorven steden (en waar vorsend onderzoek wordt gedaan op te voederen huiskatten, tomatenkassen en andere inmiddels ge-”evolueerde” insecten met ingebouwd caesium) en die zo grondig voor Westerse geleerden verboden gebied zijn verklaard mag je als simpel publiek veronderstellen dat we gewoon mutanten met evolutie hadden verwisseld.(!) Tevoren, met die zg. meteoorinslag in Siberie waarbij boomstammen zich in enkele jaren verviervoudigden VERMOEDEN we dat maar sinds enkele gesmokkelde films weten we het nu zeker.
Bedenk wel dat je een wetenschapper niet zwaarder kunt beledigen dan door te stellen dat hij/zij zijn vakliteratuur niet heeft bijgehouden. Grotere beledigingen zijn in dit wereldje niet mogelijk. Je zult echt met iets actueels moeten komen, iets dat ik nog niet wist.
Zelfs in bijbelse tijden zei Iemand: “een nieuwe leer wordt verkondigd door nieuwe zakken want oude wijn komt uit de oude zakken. Maar niemand zegt dat de nieuwe beter is want iedereen zegt: de oude is beter.” Maar iedereen begreep dat de oude zakken verschimmeld kunnen zijn en zochten Hem te grijpen voor zijn grollen.
En dit nu Vanes, is de Oude Klassieken als dominee Darwin en heden filosoof Hawkin overkomen want de tijd staat niet stil, er is altijd wel iets nieuws te ontdekken die de vorige wetenschap doet verbleken en afschudden. Niemand wil op 20-jarige leeftijd nog met aap-noot-mies onderwezen worden want daar hebben we NU, ja NU ja iets nieuws voor: de laptop.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door "gewoon mens" op 23 december 2007 om 19:57

Als mensen hun kinderen willen laten geloven dat Adam en Eva de eerste mensen waren moeten zij dat zelf weten. Maar niet op school. Heb graag dat ze daar leren rekenen en schrijven.

Ik vind het ongeloofwaardig.Kan me gewoon heel moeilijk voorstellen dat je je zoon nog wil zien na de moord op je andere kind.Laat staan dat je met hem slaapt en nog meer kinderen met hem verwekt…….Een beetje moeder zou tegen haar god zeggen:En hier houd jou schepping op! ik werk hier niet aan mee!

En hoe het dan wel zit… Weet ik ook niet.
We waren er niet bij namelijk. Maar zoals het in de bijbel staat euhhmmm NEE, niet op school aub.

@mvr Floor, u lijkt mij een slimme vrouw die dingen goed kan verwoorden, maar het feit dat u gewoon in pratende slangen gelooft en in engelen die mensen zwanger maken ,in goden die opeens geen wonderen meer laten zien of niet meer met ons willen praten, snap ik dan weer niet. Heb waarschijnlijk achter in de rij gestaan qua uitdelen van hersens. niet mijn schuld dus.
En heb het heus geprobeerd te leren maar het blijft onlogisch en niet te rijmen.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Abdulwadûd Louws op 25 december 2007 om 20:00

@Floor : May the Force be with you :-)))

(dit n.a.v. van deze reactie:
Geplaatst door Vanes: 22/12/2007, 01:01 “Beste Floor, Je verblijft in een parallel universum: veel plezier daar. Wanneer je terugkeert in het mijn gaan we verder met de discussie.”)

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door darwin op 27 december 2007 om 22:47

nee, ik ben het met ‘gewoon mens’ eens, niemand weet hoe de vork in de steel zit.

Vraagje: Als Adam en Eva de eerste mensen zijn en Eva is gemaakt uit een rib van Adam, dan zou dat toch betekenen dat elk mens excact hetzelfde DNA zou hebben?!?
Gewoon een vraagje die in mij opkomt, bijbeltechnisch denk ik niet te verklaren.

Het lijkt me toch niet echt waarchijnlijk wat er in de bijbel staat. Dat kan ook niet want veel verhalen die in de bijbel staan zijn eerst jaaaaren doorverteld voordat ze zijn opgeschreven, toch?
Vroeger op de lagere school moesten we wel eens een spelletje doen om een verhaal door te vertellen en uiteindelijk werd het een totaal ander verhaal. Mijns inziens is de bijbel een verzameling geromantiseerde, verdraaide en verzonnen verhalen…..
Wat een ander denkt of gelooft moet hij/zei weten

fijne feestdagen

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Truus Baaij op 28 december 2007 om 17:43

Wellicht dat, celbioloog, thans PvdA- onderwijsminister Plasterk biologie in het scheppingsverhaal wil? Op Darwiniaanse grondslag wellicht?

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 2 januari 2008 om 14:56

Overigens staat in veel bijbelvertalingen: ‘…een zijde van Adam.’ Maar daar is veel kritiek gekomen op deze variant omdat joden gewend zijn om ALLE teksten zo letterlijk mogelijk op te vatten.
Voorbeeld is bv. het ‘gaat henen en vermenigvuldigt u’ en dat werd/wordt de hele godsganselijke dag door gedaan, dus dat vermenigvuldingen want dat was een opgelegde plicht die niet gestopt kan en mag worden.

Ik denk zelf eigenlijk meer aan de uitleg van Jezus die daarover zei: ‘…hebt gij niet gelezen hoe hij ze maakte, man en vrouw, en dat daarom…’
Het punt is dus dat de Genesistekst eigenlijk TWEE scheppingsverhalen bevat.
Dat er in een mens plaats is voor nog een 2e stel “zwevende” ribben zoals dieren dat wel hebben is al heel veel discussie over geweest, boekenvol.

Over de vraag van ‘darwin’ die stelt dat mensen na klonen dan exact dezelfde dna zouden hebben het volgende: nee dat is niet waar gebleken met het schaap Dolly. Als dit namelijk waar zou zijn zou het beest een normaal leven kunnen leven en dat ging niet op: het beest moest razendsnel uit zijn lijdden worden verlost wegens zowel reuma alsook een groot aantal celdefekten die zo ernstig waren dat klonen op dit laagniveau allang niet meer wordt toegepast.
Voorts zijn cellen voortdurend onderhevig aan binnengedrongen externe viruscode.
Als voorbeeld verkoudheidsvirusje AD-36 dat al je vetcellen ombouwd en na zo’n verkoudheidje kun je nooit meer slank worden en wordt jij alsmaar dikker en dikker.
Ander voorbeeld suikerziekte type-1 en waarvan de vernietiging van de Langerhanseilandjes aan een muggebeet-infektie wordt toegeschreven. Normaal gesproken wordt zulk achtergelaten viruscode door het lichaam met methylgroepen overgoten maar ouderen hebben minder van dat eigen lichaamsgif in huis om dat te doen en vandaar dat kanker vaker ouderen treft.
Dit dus het dna-verhaal voor ‘darwin’. Maar je hebt gelijk want tijdens de ontwikkeling van de evolutietheorie rond 1844 had nog niemand enig dna-molecuul kunnen waarnemen.
De evolutietheorie faalt en is middeleeuws.

En EEN ding staat in ieder geval vast: wij stammen beslist NIET van de apen af en trouwens dat heeft de predikant Charles Darwin ook al nooit gezegd ondanks dat die profetische gaven worden toegedicht (maar was tijdens zijn promotie zo dronken als een tor en werd door 3 studenten vastgehouden).
Het omgekeerde dus: dat apen van de mens afstammen (en wat de profeet Mohammed suggereert) kan wel. Vermoedelijk verwijst de profeet daarbij naar oudere Indiaasche literatuur, dus dat Vedagedeelte dat handelt over de voortplantigsdrift der Atlantiers en wat tot gevolg had dat het contingent in 12.000 jr.v.Chr. verzonk in zee.
Dat is niet ongewoon. Veel eilanden in de Smaragdgordel verdwijnen vaak in zee en niet toevallig is kinderporno in het Boeddhischme zelfs een normaal godsdienstritueel.
Dito Zeeland in 1953 waar SGP-meisjes veel misbruikt bleken te zijn. Bizar toeval? Daar heeft de wetenschap totaal geen antwoord op.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door aapmens op 8 januari 2008 om 20:37

beste Floor,

Ik vind dat u wel erg ver gaat in uw stellingen. Ik zie veel aannames maar geen enkele bron.

ik citeer:
En EEN ding staat in ieder geval vast: wij stammen beslist NIET van de apen af.

ik begrijp niet waar u zich op baseert.

Daarnaast heeft de mens (man en vrouw) wel degelijk 2 paar zwevende ribben (net als veel dieren). Terwijl veel christenen geloven dat de man maar maar 1 paar zwevende ribben heeft. INdien de mens nog een extra zwevende rib zou hebben kan dit enorm veel pijnklachten opleveren omdat de onderste rib dan in de knoop kan komen met de bekkenrand (kissing ribs)

Ook in Afrika worden zeer veel meisjes misbruikt, omdat veel AIDS-patientn geloven dat je dan kan genezen van de ziekte AIDS, maar in Afrika zijn bepaald geen overstromingen, juist droogte. Zo kan in elke ramp wel een ‘toevalligheid’worden gevonden.

Kortom, een mooi verhaal van u maar mij heeft u niet overtuigd

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door F.Floor (61) op 9 januari 2008 om 18:07

Dat is van predikant Charles Darwin himself.
Hij schrijft in ´The Origen of Species´ dat mens en aap vermoedelijk eenzelfde bron of voorouder moeten hebben. Hij suggereert dus dat ze altijd PARALLEL naast elkaar hebben bestaan. Eerst met de huidige genenkennis blijkt dat hij gelijk had: het is 6 keer waarschijnlijker dat de mens van een fruitvliegje afstamt dan van een aap.
Meer info: Jeugdencycl.Winkler Prins en klik op de spotprent van aap Darwin die zijn aapzoon een spiegeltje voorhoudt. Dat pak kost 80 euro. De schermtekst schrijft dan dat de mensen het verkeerd begrepen hebben.

Over zwevende ribben gesproken, dit verhaal is juist. Sterker, er zijn zelfs helemaal geen verschillen tussen man en vrouw, alleen de afmetingen hier en daar zijn iets anders maar dat wordt door hormonen ingesteld. Ikzelf heb eens een jongen in een inrichting meegemaakt die echt als meisje was geboren en dat door 2 dokters werd bevestigd - totdat de natuur in de gaten kreeg dat de ooievaar zich in het huisadres had vergist en bleek het gewelddadige meisje opeens een penis van 12 cm te hebben… zag ik op een meisjesslaapzaal en moest binnen 5 seconden eraf. We schrokken ons t apezuur!
Het meisje gebruikte ZIJN vuisten om op 16jarige leeftijd eindelijk op een technische school te komen. In plaats daarvan kreeg de HIJ een spuitje en stond 1 maand later al achter een cotterdraaibank.
Deze bron is justitieprocesverbaal Utrecht in 1963 dus ga daar maar zoeken. Het staat ook in een Frans medisch boek hoe of dat nou kan en staat ook in dat PV.

Het meisjesverkrachten 1x elke 5 minuten in ZA is juist maar ikzelf houdt het op 10x per minuut. Die kant gaan we in Nederland ook naar toe omdat meisjes totaal niet beseffen hoe of je dat nou noemt. Op dit moment is in Nederland ELKE vrouw van 20 al 7 keren verkracht.
Aanbevolen literatuur: Het doet pijn van binnen, prof.dr.de Muynck met haar eigen Refo-incestverhaal, de Hartog Houten en die daar later nog een verbijsterend proefschrift over heeft gemaakt.
Nou, met deze opgaven kunt u vast wel mee vooruit maar cynisch wordt je er wel van.

[Antwoord op deze reactie]

Geef een reactie

Naam (verplicht)

Email (wordt niet getoond) (verplicht)

Website

Jouw Reactie


(c) 2005 - 2009 Blog.nl | Gebruiksvoorwaarden| Klachtenformulier | Privacyverklaring