Ouweneel vindt dat christenen ongelijk behandeld worden

OuweneelChristenen hebben de ‘pech' dat ze al zoveel eeuwen in Nederland hebben gewoond en dat ze er zelfs eeuwenlang de dienst hebben uitgemaakt. Aanhangers van andere godsdiensten hebben het ‘geluk' dat ze nog maar kort in ons land zijn (althans in behoorlijke aantallen) en dat ze als nieuwbakken gasten met meer respect behandeld worden. Daardoor is het uiterst lastig christenen en aanhangers van andere godsdiensten ‘gelijk te behandelen': ‘moderne', geseculariseerde mensen zijn van nature tegen de eersten en vóór de laatsten.

Neem nu de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), voor wie het alleen al om historische redenen bijna ondoenlijk is christenen en moslims ‘gelijk' te behandelen. In mei jl. besloot de CGB dat een basisschool in Schoonhoven het dient te respecteren als islamitische ouders een leerkracht van de andere sekse geen hand willen geven. Dat is immers een onderdeel van hun religie. Maar als de directeur van ‘De Passie' in Utrecht te kennen geeft van haar leerkrachten een bijbelse levensstijl te verwachten en dat een homoseksuele relatie daar zijns inziens niet toe behoort, wordt hij door de CGB veroordeeld! Elma Drayer schreef in Trouw: ‘Hoofddoekdraagsters en handenweigeraars mogen rekenen op een ruimte waarvan orthodoxe christenen alleen maar kunnen dromen.' En dat terwijl handdruktaboe en hoofddoekgebod volgens Jolande Withuis (De vrouw als mens) ten diepste berusten op de idee dat vrouwen wezens zijn tegen wier verleidelijkheid de man beschermd dient te worden. Of ook (lijkt me) dat jaloerse mannen het niet verdragen dat hun vrouw op enigerlei wijze in contact komt (een handdruk kan erotische betekenis hebben!) met andere mannen.

Waarom respect hebben voor dergelijke minderwaardige opvattingen over vrouwen, terwijl christelijke scholen niet eens mogen zeggen dat er bij hen geen plaats is voor een onbijbelse levensstijl? Straks krijgen we te horen dat christelijke (en islamitische) scholen ook geen leerkrachten mogen weren die in overspel leven, omdat een dergelijke houding een inbreuk op de persoonlijke leven van de betrokkenen zou betekenen.

Kuisheidsring
Afgelopen week hoorden we van een dergelijk geval, nu in Engeland. Lydia Playfoot, die 16 is, draagt sinds haar 14e een kuisheidsring, waarmee ze aangeeft dat ze tot haar huwelijk geen seks wil hebben. Er staat ‘1Tessalonicenzen 4:3,4' op: ‘Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen.' Het gaat om een eenvoudige, platte ring aan haar ringvinger. Niks mis mee, lijkt me. Maar nee, haar middelbare school, Millais School in West Horsham, Sussex, heeft Lydia en haar vriendinnen verboden zulke ringen te dragen. Dat is des te vreemder omdat aan diezelfde school de sikh-meisjes hun armbanden en de islamitische meisjes hun hoofddoeken wél mogen dragen. Het motief is dat die armbanden en hoofddoeken behoren tot het geloof van sikhs en moslims, en Lydia's ring niet. Maar Lydia is een christin! Voor haar behoort haar ring wel degelijk tot de beleving van haar geloof. Helaas: haar school maakt voor haar uit welke symbolen wel en welke geen religieuze betekenis hebben. Lydia heeft al allerlei straf gehad, en nu heeft ze de ring maar morrend afgedaan.

Is het te veel gezegd als we vinden dat de Millais School discrimineert en dat de Commissie Gelijke Behandeling christenen en aanhangers van andere godsdiensten niet ‘gelijk behandelt'? Wie dient een aanklacht in tegen de CGB? Dan kan de CGB die zelf behandelen…

Dit is de vierde column van dr. Willem J. Ouweneel voor Religie.blog.nl. Eerdere columns zijn terug te lezen via http://religie.blog.nl/columns. Reageren kan via onderstaande reactiemogelijkheid of per e-mail: religie@live.nl.


Lees ook:Brits meisje mag geen ‘kuisheidsring’ dragen van school
Lees ook:Kwart Britse christenen voelt zich gediscrimineerd
Lees ook:Interreligieuze bijeenkomst Pinksteren moest ‘hoop’ weerspiegelen
Lees ook:Vrouw mag weer achter het stuur in Arabië
Lees ook:Scholen willen godsdienst en religie als examenvak


Heb jij Religie.Blog nog steeds niet toegevoegd aan je Google homepage of Reader? Klik hier!


Geplaatst door webmaster Nieuw Religieus peil op 2 juli 2007 om 12:36

Er vindt inderdaad ongelijke behandeling plaats van christenen en moslims. De vele maatschappijcritici die in de zeventiger jaren kritiek hadden op christenen, houden zich muisstil nu het gaat over de islam.
U vergeet echter een ding in uw column: dat een deel van de christenen speciale rechten voor moslims faciliteren, omdat ze denken dat ze daarmee hun eigen religieuze rechten veiligstellen. Denk aan het speciaal onderwijs. De denkfout die daarbij wordt gemaakt is dat deze christenen het chrstendom en islam gelijkstellen. Er zijn echter grote verschillen:christenen respecteren scheiding kerk en staat (geef des keizer wat des keizers is), christelijk onderwijs roept niet op tot haat tegen joden: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/267
Lees ook dit stuk over islamitisch onderwijs: http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/07/bijzonder_islam.html

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Henk-Jan op 2 juli 2007 om 15:33

Lydia is toch in beroep gegaan?

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Ralph Van den Bergh op 3 juli 2007 om 0:19

Ouweneel is een oud doch niet wijs man. De moslims vormen een duidelijk gevaar voor ons. Niet vertellen dat vijf % fanatiek is en de rest niet. De waarheid is dat vijfennegentig % zéér fanatiek is en dat mannen hun vrouwen en dochters tirranniseren. Dit toelaten nooit in onze landen. De C130’s hebben werk.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Abdulwadûd op 3 juli 2007 om 9:32

@Webmaster Nieuwe Religieus Peil:
Genoeg moslims (ja, ook ik) die een scheiding van moskee en staat voorstaan. Daar ben ik zeker niet de enige in! In Nederland roept het islamitisch onderwijs in het algemeen niet op tot jodenhaat, net zo min als christelijk onderwijs dat in het algemeen doet. Al zullen er voor BEIDE vormen van onderwijs zeker uitzonderingen zijn. Ik kan mij een uitleg herinneren die mij werd gegeven op de Immanuëlschool te Spijkenisse waar ik begin jaren zeventig op school zat. Het zouden ‘de joden’ zijn geweest die Jezus haden verraden, waarbij Judas als ‘de jood’ werd vertaald. Moslims geloven niet in de kruisdood van Jezus. Dat kunnen we dus de joden niet kwalijk nemen :-)))

@Ralph van den Bergh:
Wentel u gerust door de modder van uw vooroordelen. Voelt het lekker? Gelieve voortaan cryptische reacties achterwege te laten. “C130″?! Voor u wellicht gesneden koek, maar voor ondergetekende en velen met mij, is dit vissers(- of kerk)latijn.

@Ouweneel en Henk-Jan:
Als Lydia Playfoot zo’n kuisheidsring wilt dragen, moet ze dat mijns inziens vooral gewoon doen. Hopen dat dat evt. beroep wat uithaalt. Ik vind het prachtig als iemand helemaal gaat voor zijn of haar geloof, zonder daar anderen mee te belasten.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door webmaster Nieuw Religieus peil op 3 juli 2007 om 10:36

@Abdulwadûd:
Misschien kun je uitspraken van woordvierders van de islamitische gemeenschap of van islamitische organisaties noemen, die scheiding tussen moskee en staat expliciet bevestigen.
Het boek wat ik hierboven noem dat oproept tot jodenhaat, is van de hand van Al-Qaradawi. Op diverse islamitische scholen worden boeken van Al-Qaradawi gebruikt. Al-Qaradawi erkent geen scheiding tussen moskee en staat. Hij is tegen gelijke rechten voor vrouwen in het erfrecht en tegen de democratie omdat hij Allah’s wil hoger stelt dan het parlement. Ook vindt hij dat moslims die uit het geloof stappen, bestraft moeten worden:
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/257
Het is misschien nuttig om eens het boek ‘Haram’ van Fenny Brinkman te lezen over haar ervaringen als onderwijzeres op een islamitische school: kinderen mogen er geen bloemen tekenen omdat die te veel op kruisen lijken, klasramen worden afgeplakt opdat de kinderen niet naar Sinterklaas kunnen kijken, een leraar die les gaf over de holocaust werd op het matje geroepen, dansen en zingen mag niet: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/255

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door volgeling op 5 juli 2007 om 16:14

@Abdulwadud

Christus is ook verraden en ter dood gebracht door Joden, Romeinen e.a. heidenen zie hd4:27

Maar dat wil niet zeggen dat wij christenen anti joods zijn! Wij Christen zijn pro-Israël.

Niet alnwat het volk doet is goed te keuren, net als jij en ik. Maar het is Gods oogappel, zijn uitverkoren volk. Christenen hebben daarom een hart voor Israël.

[Antwoord op deze reactie]

Geplaatst door Trudie op 5 juli 2007 om 22:16

@volgeling: Met de kanttekening dat dat ook pas is sinds WOII…

[Antwoord op deze reactie]

Geef een reactie

Naam (verplicht)

Email (wordt niet getoond) (verplicht)

Website

Jouw Reactie


(c) 2005 - 2009 Blog.nl | Gebruiksvoorwaarden| Klachtenformulier | Privacyverklaring