Sobota, 23 maja 2009 r.

 

Ilość odwiedzin: 23954228   
Biura regionalne LPR:

Numer konta LPR:
PKO. S.A. IX/O Warszawa
77 1020 1097 0000 7402 0001 6451

Nowe logo LPR  wydrukuj artykuł
Wojciech Wierzejski komentuje rejestrację list: Hasłem naszym Wolność będzie i Ojczyzna nasza!

Libertas znaczy wolność. Wolność to zarówno Niepodległość Państwa, Suwerenność Narodu, jak i wolność w życiu rodzinnym: prawo do życia, do wychowywania dzieci według własnych przekonań, w wierze ojców, w tradycji, w oparciu o rodzimą kulturę. Wolność to także prawo urządzania sobie swego życia według norm i wartości, które ja sam uznaję za niepodważalne.

Libertas to porozumienie programowe, które na sztandary wypisuje: Wolność, prawa i interesy Narodu (narodów Europy) oraz prawa Rodziny.

W Polsce Libertas skupia polityków:
- Ligi Polskich Rodzin (M. Zalewska - Poznań, W. Bałażak - Mazowsze, E. Wilczyńska - Warszawa, S. Pszenny - Olsztyn, M. Sendecka - Lublin, S. Papież, E. Zając i P. Stachura - Kraków/Kielce, Śląsk - P. Ślusarczyk, Łódź - J. Pietkiewicz, J. Kędzierski,  Pomorze - R. Pająk, Kujawsko-Pomorskie - A. Dorszewski itd.)
- Naprzód Polsko (J. Dobrosz - Wrocław, D. Grabowski - Mazowsze),
- Stronnictwa Piast (Z. Podkański - Lublin)
- Przymierza Narodu Polskiego (prof. Ryszard Kozłowski - Bydgoszcz/Toruń)
- parlamentarzystów PiS opcji katolickiej (poseł A. Sobecka - Poznań, prof. Ryszard Bender - Białystok)
- polityków związanych poprzednio z Prawicą Rzeczpospolitej M. Jurka (A. Zawisza - Warszawa)
- środowiska wolnościowe (dr T. Sommer - red. naczelny Najwyższego Czasu - Gdańsk).
- Z KW Libertas w okręgu małopolsko-świętokrzyskim kandyduje Leszek Murzyn, prezez Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego "Ojcowizna".
I wiele innych organizacji, stowarzyszeń i środowisk.

Łączy nas idea obrony polskiego interesu narodowego - państwowego i gospodarczego; sprzeciw wobec eurokonstytucji i obrona wartości fundamentalnych: tradycji, rodziny i cywilizacji.

Libertas to dziś najpoważniejsza siła polityczna, która udowodniła, że potrafi zjednoczyć liczne środowiska w imię wyższej sprawy ? obrony interesów Polski i odbudowania cywilizacji chrześcijańskiej w Europie.

Wspierają nas politycznie koleżanki i koledzy z Libertas z innych krajów z całej Europy. Razem osiągniemy sukces, co najmniej taki jak LPR w ostatnich wyborach do europarlamentu (16%).powrót / następny / drukuj artykuł
Mieczysława
Zalewska
BLOG
Prawo Spółdzielcze
Roman Giertych

Ostatnio dodana:
Stanowisko Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego
(2009-05-19)

7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, które zdecydują o przyszłości Państwa Polskiego i pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Kandydaci Ligi Polskich Rodzin startują w nich z listy Komitetu Wyborczego Libertas, jedynego komitetu, który - tak jak Liga Polskich Rodzin - sprzeciwia się ratyfikacji szkodliwego dla niepodległości Polski traktatu lizbońskiego i odrzuca niszczenie demokracji przez dominację niejawnych struktur decydujących o losach narodów Europy.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin apeluje o udział w wyborach i głosowanie na kandydatów Ligi Polskich Rodzin na liście nr 5 - liście Komitetu Wyborczego Libertas.

Ligę Polskich Rodzin reprezentują:

w okręgu Nr 1 - województwo pomorskie
- Roman Pająk (poz. 2 na liście)
- Elżbieta Słowińska (poz. 3)
- Agnieszka Szłykowicz (poz. 5)
- Adam Karczewski (poz. 6)
- Stanisław Tujaka (poz. 7)
- Jan Piechowski (poz. 8)
- Danuta Łukasiewicz (poz. 9)
- Mirosław Ciechanowski (poz. 10)

w okręgu Nr 2 - województwo kujawsko-pomorskie
- Andrzej Dorszewski (poz. 2 na liście)

w okręgu Nr 4 - m. st. Warszawa i pow. grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.
- Elżbieta Wilczyńska (poz. 3 na liście)
- Cyprian Gutkowski (poz. 4)
- Grzegorz Dębski (poz. 6)

W okręgu Nr 5 - pozostałe powiaty województwa mazowieckiego
- Witold Bałażak (poz. 2 na liście)
- Angela Bucka (poz. 4)
- Arnold Pyrgiel (poz. 5)
- Waldemar Gersin (poz. 7)
- Kazimierz Zaborski (poz. 10)

w okręgu Nr 6 - województwo łódzkie
- Zbigniew Walas (poz. 9 na liście)
- Jacek Kędzierski (poz. 10)

w okręgu Nr 7 - województwo wielkopolskie
- Mieczysława Zalewska (poz. 2 na liście)
- Violetta Wełniak (poz. 7)
- Ryszard Golis (poz. 10)

w okręgu Nr 8 - województwo lubelskie
- Maria Sendecka (poz. 2 na liście)

w okręgu Nr 9 - województwo podkarpackie
- Daniel Pawłowiec (poz. 1)
- Halina Wróbel (poz. 5 na liście)

w okręgu Nr 10 - województwa: małopolskie i świętokrzyskie
- Wojciech Wierzejski (poz. 1 na liście)
- Edmund Zając (poz. 3)
- Stanisław Dębski (poz. 5)
- Stanisław Papież (poz. 7)
- Jarosław Chodorowski (poz. 8)
- Stanisław Sendor (poz. 9)
- Piotr Stachura (poz. 10)

w okręgu Nr 11 - województwo śląskie
- Piotr Ślusarczyk (poz. 1 na liście)
- Antoni Sosnowski (poz. 3)
- Longin Dobrakowski (poz. 7)
- Radosław Sławomirski (poz. 8)

w okręgu Nr 12 - województwa: dolnośląskie i opolskie
- Zbigniew Woźny (poz. 2 na liście)
- Jarosław Tarnowski (poz. 5)
- Ireneusz Partyka (poz. 7)

w okręgu Nr 13 - województwa: lubuskie i zachodniopomorskie
- Marek Machaj (poz. 8 na liście)
- Zdzisław Woźniak (poz. 9).

Arnold Masin
p.o. prezesa Zarządu Głównego LPR

prof. Anna Raźny
przewodnicząca Rady Politycznej LPR

Mirosław Orzechowski
przewodniczący Kongresu LPR

 

 

 Wydział Medialny LPR