TCDD ESKİŞEHİR MÜZESİ

Adres: TCDD Müzesi Gar-Eskişehir
Telefon : (0.222) 225 80 80 / 4395

Müzemizi Pazar ve Pazartesi günleri hariç, hergün ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 Müzemizin önden görünüşü

 

 

Müzemizin bahçesindeki pompalı ve motorlu drezinlerin sergilendiği bölüm

Atatürk sergi alanı
Gar Makasçı personelin eski kıyafeti ve aydınlatma - işaret fenerleri
Atelyelerde kullanılan demirci ocağı ve pürmüzler
Lamba ve fenerler
Telgraf makinası ve telem makinası
Atatürk'ün Nutuk'da bahsettiği telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey Posta Pulu
Tülomsaş Gen. Müd.ce üretilen yük ve sarnıç vagon maketleri
Duvardakiler;A.Hilmi DUMAN beyin eski gar/istasyon binaları arşiv sergisi, Camekan içindekiler; Anadolu Osmanlı şirketine ait evrak ve Demiryol Dergileri
Anadolu Osmanlı Demiryolu Müdüriyetinin kullandıkları kokartlar (mühürler)
Mersin-Adana arasında kullanılan telgraf modeli
Dikiş makinası, tren şefi sıhhiye sandığı yol bağlantı tip ve aletleri
Kurp raylarını yağlama aleti ve tren şefi çantası, terazi
Yol ve arazi ölçümünde kullanılan Nivo ve vizörleri
TCDD'de kullanılan rayların kesitleri
Film Makinası
Küçük minyatür trenlerin hareketlerini sinyallere göre yaptığı gar ve istasyonları gösterir maket
CTC Muhaberat, masa telefonları, eski radyo
Tülomsaş Genel Müdürlüğünde imal edilen yük vagonunun minyatürü
TCDD Bilet muhafaza dolabı
Gişelerde bulunan bilet kompostörü
Osmanlı imparatorluğu zamanında Almanya'ya sipariş edilerek Almanya tarafından Lale motifleri ile süslenerek 1908 yılında imal edilen kömür sobaları
Sobalardan görünüş
Aydınlatmada kullanılan meydan korpit lambası
Trenlerin hareket edeceğinin duyurulduğu çanlar, kampanalar

Müzemizin kısa geçmişi;

1997 yılında Eskişehir Şube 13 Şefliği malzeme ambarından alınıp, boyattırılarak şube bürosunda getirilen ve sergilenen Osmanlı İmparatorluğu zamanında Almanya devletine lale motifi olarak imal edilmesi için siparişi yapılıp, 1908 yılında üretilip o yılarda teslim alınarak TCDD'de uzun yıllar kullanılan sobanın gelenler tarafından ilgi çekmesiyle 1998 yılında bir müze açılması fikri ortaya atılmıştır. Müze binası içi ve bahçesindeki hazırlıklar bitirilerek TCDD 1. bölge özellikle Eskişehir işyerlerinden ve Tülomsaş Genel Müdürlüğünden temin edilen malzemelerle 16.10.1998 tarihinde vatandaşların ziyaretine açılmıştır.

 

 

Elektronik Döküman Yönetim Sistemi Kurumsal Elektronik Posta