Joi, 14 Mai 2009

Anul VIII-83(1057)

„Suntem români şi punctum!”

Nicolae Roibu

De curând, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Filologie al ei au lansat volumul „Reflecţii lingvistice”, semnat de distinsul savant lingvist, prof. univ., membru corespondent al AŞM, Anatol Ciobanu, care astăzi împlineşte venerabila vârstă de 75 de ani. Selecţia, coordonarea şi prefaţa volumului aparţine publicistului Alexandru Bantoş, redactor-şef al revistei „Limba Română”.

Aşa cum constată prefaţatorul lucrării, prof. Anatol Ciobanu este un nume cunoscut şi apreciat în lingvistica românească. Studiile, articolele, comunicările prezentate pe parcursul ultimelor două decenii la diferite întruniri ştiinţifice, desfăşurate la Chişinău, Bălţi, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Cluj, Timişoara, Cernăuţi etc., abordează multiple probleme privind unitatea şi identitatea etnolingvistică a românilor, fixează cauzele ce au condus la degradarea limbii române la est de Prut şi la erodarea conştiinţei naţionale a populaţiei majoritare din R. Moldova. Adunate între copertele acestei cărţi, remarcă Alexandru Bantoş, „Reflecţiile lingvistice” ale pedagogului, savantului şi cetăţeanului Anatol Ciobanu, nepărtinitoare şi bine documentate, oferă cititorului prilejul de a rememora sinuosul drum traversat de basarabeni în căutarea adevărului identitar.

În acest sens, autorul apelează frecvent la cel mai mare poet al românilor. „Eminescu, subliniază Anatol Ciobanu, a ştiut ca nimeni altul să sintetizeze opiniile expuse anterior cu privire la unitatea glotică, etnică şi psihică (dacă vreţi) a românilor de pretutindeni prin fraza înaripată: „Suntem români şi punctum!”. Prin această sentinţă, consideră savantul, poetul reuşeşte să pună punct discuţiilor sterile, care se mai purtau în jurul glotogenezei şi etnogenezei poporului român. Felicitări, mult stimate Anatol Ciobanu şi la mulţi-mulţi ani!

 

 

Materialul a fost citit de 237 ori
Din aceeaşi rubrică:
La aceeaşi temă:

Printează