עיריית עפולה

סמל העיר

                                                                    

ארץ ישראל ניתנה כמנדט לאנגליה, שהתחייבה, בהצהרת בלפור, ב-2 בנובמבר 1917, להקים בה בית לאומי ליהודים, והכירה בזכותם לשוב לארצם, לגאול את אדמותיה ולהתיישב עליהן. עם בואו של הנציב הראשון, סר הרברט סמואל, הוקם שלטון אזרחי, וניתן האות לחזור בתנופה, לאחר קיפאון של מספר שנים, לחזון הגדול- גאולת העמק.

התוכנית, המבוססת על הצהרת בלפור והעקרונות המדיניים- התיישבותיים של מנהיגי היישוב, קבעה: הכרחי הוא ליישב את ארץ- ישראל, במשך עשר השנים, מעתה ברוב יהודי- מיליון איש!

כדי ליישב מיליון איש- דרושה רכישת 4 מיליון דונם קרקע. כדי לבסס את התיישבותם של מיליון איש, צריך יהיה לכונן מספר תהליכים, ביניהם הקמת עשר ערים- חלקן, כגון: ירושלים, יפו, חיפה, טבריה וצפת- על-ידי הרחבתן וחלקן חדשות לחלוטין. בין אלה מנה חנקין את "יזרעאל". זו הייתה תחילת ההצעה המקורית לשם עפולה- "עיר יזרעאל". בעשר הערים הללו התיישבו 650,000 איש.