ROJSTNI DNEVI SLOVENSKIH KNJIŽEVIKOV
1. 1. 1913 Ivan Potrč
1. 1. 1939 Svetlana Makarovič
4. 1. 1964 Barbara Gregorič
5. 1. 1907 Anton Ingolič
6. 1. 1932 Pavle Zidar
7. 1. 1929 Vid Pečjak
9. 1. 1856 Anton Aškerc
13. 1. 1904 Bogomir Magajna
15. 1. 1884 Josip Vandot
18. 1. 1914 Vitomil Zupan 
19. 1. 1876 Dragotin Kette
21. 1. 1938 Janez Kajzer
23. 1. 1878 Oton Župančič
26. 1. 1797 Matija Čop
28. 1. 1927 Smiljan Rozman
29. 1. 1911 Nada Kraigher
29. 1. 1933 France Forstnerič
30. 1. 1905 Božo Vodušek


--------------------------------------------------------------------------------

FEBRUAR
  1. 2. 1922 Jože Šmit
3. 2. 1758 Valentin Vodnik
8. 2. 1919 Mimi Malenšek
9. 2. 1871 Fran Saleški Finžgar
11. 2. 1905 Bratko Kreft
11. 2. 1922 Ela Peroci
12. 2. 1895 Vera Albreht
17. 2. 1831 Matija Valjavec
17. 2. 1922 Marijan Tršar
19. 2. 1905 Danilo Gorinšek
19. 2. 1915 Milan Šega
19. 2. 1937 Polonca Kovač
19. 2. 1946 Dim Zupan
21. 2. 1926 Lojze Krakar
21. 2. 1958 Franjo Frančič
23. 2. 1904 Meta Rainer
23. 2. 1934 Matjaž Kmecl
24. 2. 1903 Vladimir Bartol
 
--------------------------------------------------------------------------------

MAREC
  4. 3. 1844 Josip Jurčič
4. 3. 1879 Josip Murn Aleksandrov
6. 3. 1836 Josip Stritar
11. 3. 1936 Miroslav Košuta
13. 3. 1924 Nada Gaborovič
17. 3. 1934 Jože Snoj
18. 3. 1904 Srečko Kosovel
22. 3. 1924 Ivan Minatti
22. 3. 1925 Beno Zupančič
23. 3. 1926 Alenka Glazer
23. 3. 1939 Evelina Umek
24. 3. 1911 Manko Golar
24. 3. 1953 Ifigenija Zagoričnik Simonović
26. 3. 1838 Janez Mencinger
27. 3. 1929 Žarko Petan
27. 3. 1933 Bojan Pisk
29. 3. 1874 Rudolf Maister
31. 3. 1875 Vida Jerajeva
--------------------------------------------------------------------------------

APRIL
  1. 4. 1897 Tone Seliškar
1. 4. 1936 Branko Šömen
3. 4. 1900 Anica Černejeva
4. 4. 1944 Bogdan Novak
10. 4. 1887 Pavel Golia
13. 4. 1735 Marko Pohlin
14. 4. 1913 Matej Bor
14. 4. 1954 Tomo Rebolj
18. 4. 1993 Igo Gruden
19. 4. 1877 Ivo Šorli
22. 4. 1877 Alojz Kraigher
22. 4. 1878 Zofka Kveder
 
--------------------------------------------------------------------------------

MAJ 

  3. 5. 1926 Ivo Zorman
7. 5. 1792 Janez Cigler
10. 5. 1876 Ivan Cankar
14. 5. 1935 Rudi Šeligo
23. 5. 1949 Ivan Sivec
23. 5. 1959 Primož Suhodolčan
24. 5. 1914 Branka Jurca
25. 5. 1955 Andrej Rozman
26. 5. 1891 Janez Jalen
29. 5. 1830 Janez Trdina
--------------------------------------------------------------------------------

JUNIJ
  9. 6. 1508 Primož Trubar
26. 6. 1892 Juš Kozak
27. 6. 1940 Ervin Fritz
 
--------------------------------------------------------------------------------

JULIJ
  4. 7. 1925 Ciril Zlobec
4. 7. 1949 Miroslav Slana-Miros
5. 7. 1900 Miran Jarc
14. 7. 1912 Mira Mihelič
16. 7. 1916 Cvetko Zagorski
20. 7. 1922 Vojan Tihomir Arhar
20. 7. 1932 Vladimir Kavčič
21. 7. 1919 France Filipič
21. 7. 1925 Vida Brest
22. 7. 1921 Branko Žužek
31. 7. 1870 Rado Murnik
31. 7. 1893 Gustav Šilih
31. 7. 1951 Marjeta Novak Kajzer
 
--------------------------------------------------------------------------------

AVGUST
  2. 8. 1901 Slavko Grum
3. 8. 1882 Alojz Gradnik
5. 8. 1928 Brane Dolinar
5. 8. 1940 Tone Partljič
6. 8. 1942 Miha Mate
7. 8. 1939 Marjan Tomšič
8. 8. 1945 Andrej Brvar
9. 8. 1932 Berta Golob
10. 8. 1893 Prežihov Voranc
10. 8. 1907 Venceslav Winkler
10. 8. 1928 Leopold Suhodolčan
11. 8. 1958 Vlado Žabot
18. 8. 1905 Oskar Hudales
21. 8. 1780 Jernej Kopitar
21. 8. 1917 Janez Vipotnik
23. 8. 1928 Marja Cerkovnik
24. 8. 1929 Dominik Smole
28. 8. 1851 Ivan Tavčar
29. 8. 1894 Angelo Cerkvenik
29. 8. 1955 Desa Muck
 


--------------------------------------------------------------------------------

SEPTEMBER

  4. 9. 1834 Fran Erjavec
4. 9. 1852 Janko Kersnik
5. 9. 1944 Franček Rudolf
6. 9. 1948 Ivo Svetina
7. 9. 1933 Alenka Goljevšček
9. 9. 1945 Slavko Pregl
15. 9. 1908 Miško Kranjec
15. 9. 1936 Frane Puntar
17. 9. 1890 France Bevk
20. 9. 1948 Denis Poniž
21.  9. 1906 Lojze Zupanc
22. 9. 1917 Janez Gradišnik
27. 9. 1904 Edvard Kocbek
28. 9. 1831 Fran Levstik
29. 9. 1910 Ciril Kosmač
29. 9. 1928 Tone Pavček
29. 9. 1929 Janez Menart
29. 9. 1930 Karolina Kolmanič
 
--------------------------------------------------------------------------------

OKTOBER
  2. 10. 1961 Ksenija Šoster-Olmer
3. 10. 1547 Jurij Dalmatin
4. 10. 1952 Bina Štampe-Žmavc
5. 10. 1945 Mate Dolenc
5. 10. 1959 Feri Lainšček
15. 10. 1844 Simon Gregorčič
17. 10. 1912 Ferdo Godina
17. 10. 1946 Milan Dekleva
18. 10. 1906 Karel Grabeljšek
21. 10. 1931 Kajetan Kovič
22. 10. 1911 Kristina Brenk
25. 10. 1915 Marija Vojskovič
25. 10. 1925 Janez Bitenc
25. 10. 1946 Vitan Mal
26. 10. 1889 Karel Širok
26. 10. 1929 Dane Zajc
27. 10. 1835 Simon Jenko
27. 10. 1883 Ivan Pregelj
28. 10. 1874 Ksaver Meško
31. 10. 1904 Branko Rudolf
 
--------------------------------------------------------------------------------

NOVEMBER
  3. 11. 1886 Josip Ribičič
8. 11. 1928 Valerija Skrinjar-Tvrz
9. 11. 1928 Lojze Kovačič
14. 11. 1905 Tone Čufar
16. 11. 1905 Mile Klopčič
16. 11. 1938 Janez Mušič
18. 11. 1930 Gregor Strniša
19. 11. 1921 Zorko Simčič
23. 11. 1747 Žiga Zois
23. 11. 1936 Andrej Kokot
25. 11. 1947 Boris Jukić
26. 11. 1800 Anton Martin Slomšek
27. 11. 1920 Janez Švajncer
29. 11. 1921 France Balantič
29. 11. 1929 Branko Hofman
 
--------------------------------------------------------------------------------

DECEMBER
  3. 12. 1800 France Prešeren
3. 12. 1850 Fran Detela
3. 12. 1867 Fran Milčinski
5. 12. 1920 Jana Milčinski
5. 12. 1953 Boris A. Novak
5. 12. 1940 Niko Grafenauer
9. 12. 1871 Fran Govekar
11. 12. 1756 Anton Tomaž Linhart
12. 12. 1934 Saša Vegri
16. 12. 1960 Zdravko Zupančič
17. 12. 1957 Marko Jarc
19. 12. 1922 Karel Destovnik Kajuh
22. 12. 1930 Neža Maurer
Tuji književniki
1