DÜNYA BARIŞI İÇİN BİR DUA

 

EY  TANRIM !  BU  ZAVALLILARIN  FERYADINA  YETİŞ. 

EY  ARINMIŞ  OLAN  TANRIM !  BU  YETİM  ÇOCUKLARA  ACI. 

EY MUHTAÇ  OLMAYAN  TANRI !  BU  GÜÇLÜ  SELİ  DURDUR. 

EY  DÜNYADA  OLANLARI  YARATAN !  ALEVLENEN  BU  ATEŞİ  SÖNDÜR. 

EY  ÖKSÜZLERİN  İMDADINA  YETİŞEN !    

EY  GERÇEK  YARGILAYICI !  CİĞERLERİ  KAN  AĞLAYAN  BU  ANNELERİ TESELLİ ET. 

EY  BAĞIŞLAYICI ve ESİRGEYİCİ !  GÖZLERİ  YAŞLI  ve  GÖNÜLLERİ  ACIYLA  DOLU  OLAN  BABALARA   ACI.  BU  FIRTINAYI  DİNDİR.  DÜNYAYI  SARAN  BU  SAVAŞI,  GENEL  BARIŞA  ve  DOSTLUĞA  ÇEVİR. 

  

SENSİN  GÜÇLÜ  ve  KUVVETLİ.  SENSİN  GÖREN  ve  İŞİTEN. 

    

                                                                                             Abdülbaha Abbas  (A. A.)1