izdelano 19. junij 2001

zadnja sprememba                   29. februar 2004 14:06

naslov.gif (2289 bytes)

smssale.gif (3291 bytes) mail.gif (596 bytes)Domov
Dobrodošli na strani http://www.geocities.com/jamnikjanez
TURJAK, GRAD
grad Turjak.gif (3134 bytes)

Turjaški grad je s svojimi nekdanjimi gospodarji Turjaškimi - Auersperškimi bržkone eden najznamenitejših in tudi najmogočnejših na Kranjskem.

Grad Turjak je prvič omenjen leta 1220. Starejši prvotni grad je stal nižje na strmem skalnem pomolu. Od nekdanjega gradu so danes ostale samo še razvaline.

Auersperški so se v 12. stoletju sem priselili s Švabskega. Po zgodovinskem izročilu so sedanji grad začeli graditi v 13. stoletju. Ob potresu 1511 se je srednjeveško poslopje skoraj v celoti podrlo, nato so načrtno zgradili novo, deloma z uporabo starih romanskih in gotskih stavbenih sestavin (severni trakt, obzidje). V prvi polovici 16. stoletja je dobil v temeljnih obrisih današnjo podobo z dvema okroglima stolpoma, na vzhodni strani pa z obsežno bastilijo, severnim in južnim traktom in kapelo na zahodni, ki je od leta 1789 služila kot cerkev.  Prenovljena od leta 1990 spet služi prvotnemu namenu. Druga kapela z nagrobniki protestantskih Turjačanov je umetnostni spomenik z romansko arhitekturo in gotskimi freskami. Grad je v letih 1491 in 1528 uspešno kluboval Turkom, leta 1515 pa upornim kmetom. Med napadom in zavzetjem gradu leta 1943 je bil grad močno poškodovan in požgan, inventar pa uničen in raznesen.

Grajski kompeks je kulturni in zgodovinski spomenik. Turjaški grofje so se stoletja bojevali s Turki in bili dobri vojščaki in vojskovodje. Ivan Turjaški je padel v boju s Turki pred Dunajem 1529 leta. Herbert Turjaški je s svojo vojsko uspešno branil deželo pred Turki, dokler ni bil leta 1575 skupaj s Friderikom Višnjegorskim obglavljen v bitki pri Budačkem. Andrej Turjaški, vrhovni vojaški poveljnik v Karlovcu, je vodil skupno vojsko, ki je premagala Turke pri Sisku dne 22. junija 1593 t.j. na dan sv. Ahaca. S to zmago je bilo preprečeno prodiranje islama v srednjo in zahodno Evropo.

V času protestantizma so bili Turjaški grofje njegovi veliki podporniki. Več let jim je pridigal protestantski župnik Andrej Savinec, ki je pomagal Trubarju pri prevodu svetega pisma, z njegovo pomočjo je izšla tudi Hišna postila, Dalmatinu pa je pregledoval posamezne pole prevedene Biblije. Grofje so protestantski tisk gmotno podpirali.

V letih 1908 - 1910 je na Turjaku služboval kot župnik pesnik Anton Medved.

Starodavna lipa

Turistično društvo Turjak ima v gradu organizirano vodniško službo. 

 

 mail.gif (596 bytes)Domov

Jamnik Janez               GSM: (040) 287 330  

Created by JANart 

 

1