กองร้อยที่ 2

กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน

email address : bpp92@bpp.rtp.thaigov.net + ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้ จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ
ข้อมูลเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ผู้บังคับบัญชา
ศูนย์ประวัติศาสตร์
ประวัติกองร้อย

 

หน่วยภายในกองร้อย
:: บก.ร้อย
:: มว.พัฒนาการ
:: มว.ปจว.
:: มว.มชส.
:: มว.ครูฝึก
:: การฝึกเยาวชน


ปรับปรุงที่พักเยาวชน ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย บ้านป่าละอู ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
รายการโทรทัศน์เพื่อนแก้ว โดยมี คราวเดีย จักรพันธ์ และ ติ๊ก ชีโร่ เป็นพิธีกร ถ่ายทำวีดีโอ ความเป็นอยู่ของนักเรียนชาวไทยภูเขาและ เลี้ยงอาหารกลางวัน
สาระน่ารู้
รหัสไปรษณีย์ทั่วไทย
หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไทย
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถขนส่ง
เสียภาษีออนไลน์
ตรวจสลากรัฐบาล
โครงการพระราชดำริ

 

กองร้อยที่ 2 กก.สอ.ตชด.
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel 032 - 511138 , Fax 032 - 511218 E-mail : bpp92@bpp.rtp.thaigov.net

1