HOME
go to Peshmarga The Gallery
The Gallery
Go back to Awarakany Kurdistan
SHAHID MAMA RISHA'S PAGE
Click To Listen
Go to Mama Risha Gallery
Visit the new Mama
Risha Gallery
SHAHID NAJMADIN SHUKUR RAUF
AKA:
MAMA RISHA


Visit the new Mama
Risha Gallery
Go to Mama Risha Gallery
1