Go to Main Menu
 

Go to Main Menu

 

"...siguro'y mali din yong mga inang nagsasabi na porke sila ang nanganak at
                   nagpalaki sa isang anak ay mas may karapatan na sila dito. Dahil ang pagpapalaki
                   sa bata ay hindi pagbili ng karapatan sa paraang hulugan; manapa'y pagganap lang
                   sa isang katungkulan. Hindi ka nagiging bayani dahil lang ginagampanan mo ang
                   katungkulan mo; ginagawa ka lang nitong responsableng tao at wala na." 
                                                          -- Lualhati Bautista
1