Remington M1867
I 1867 ble det approbert et enkelt, genialt og virkelig moderne gevær for den norske hær - Remington riflen i kaliber 12,17 mm.

Geværet kom i en rekke varianter med forskjellige sikter, innfesting av hane- og sluttstykkeboltene, remfeste og kolbekappe., Den vanligste utgaven er produsert på Kongsberg etter 1871. Denne utgaven har bakre remfeste sittende i avtrekkerbøylen, mesinghode på utstøterstokken, stengeplate for boltene og trappebuesikte loddet til pipen og sølvstripe i kornet. Den avbildete er serienummer 37672(!) fra 1878.

Jeg har ikke oversikt over hvor mange Remington-geværer forsvaret mottok, men det er i hvert fall hevet over enhver tvil at det var vesentlig flere enn av noen tidligere modell. De norske leveransene kom fra Kongsberg og Hovedarsenalets verksted, sistnevnte merket med en kronet "A". Det ble også levert 5000 Remingston geværer fra Husquarna våpenfabrikk, disse hadde jern kolbekappe.
På virkelig gode eksemplarer, kan det være en fantastisk flott flammeherding av låskassen.

Remington Rolling Block er helt klart det nest vanligste (etter Krag Jørgensen) norske militærgeværet i privat øye. Dessverre er veldig mange av disse ødelagt ved avkortning av forskjefte, ombygning til forskjellige haglevarianter etc. Etter min mening har disse ingen verdi overhode, utover det rent dekorative.

Noe av det som virkelig er spennende med Remington, er at det ikke bare finnes mange originale militærutgaver i norske hjem, men også at forbausende mange av dem er i fantastisk god stand. Det er fortsatt mulig å skaffe seg en tilnærmet perfekt Remington som ingen samler har fått med seg at eksisterer.

Spesialsamlere av Remingtongeværer kan nok sette verdien forskjellige på de tre produksjonsstedene og på hvilken forandringsmodell det er snakk om. Jeg opplever at det er ett og samme våpen og er ikke synderlig opphengt i om det er jern eller messing foran på utstøterstangen eller om det er et påskrudd vinkellamell sikte, et galgesikte eller det endelig påloddete trappebue klaffsiktet. Jeg ville nok likevel helst hatt en av de norskproduserte, selv om svensken kom først og nok er den mest sjeldne.

En fullstendig komplett og nogenlunde grei Remington bør koste ca kr 4-6 000, et strøkent og bortimot perfekt  gevær oppmot kr 10 000 og bajonetten ligger på rundt 1000-lappen. Jeg tviler på at det er stor uenighet forbundet med dette.
Back to main page
1