35 Championship of USSR - Kharkov 7-27.12.1967(swiss-13 games,126 participants)

Rk

Name

P

1

Polugaevsky L.

10.0

2

Tal M.

10.0

3

Vasiukov E.

9.5

4

Taimanov M.

9.5

5

Platonov I.

9.5

6

Sakharov Y.

9.0

7

Antoshin V.

9.0

8

Zhuravliov V.

8.5

9

Bagirov V.

8.5

10

Furman S.

8.5

11

Kholmov R.

8.5

12

Zheliandinov V.

8.5

13

Zaitsev A.

8.5

14

Izvozchikov A.

8.5

15

Steinberg M.

8.5

16

Osnos V.

8.5

17

Tukmakov V.

8.5

18

Chistiakov A.

8.0

19

Bukhman E.

8.0

20

Alburt L.

8.0

21

Savon V.

8.0

22

Siniavsky A.

8.0

23

Lein A.

8.0

24

Donchenko O.

8.0

25

Mnatsakanian E.

8.0

26

Volovich A.

8.0

27

Lutikov A.

7.5

28

Krasnov S.

7.5

29

Cseshkovsky V.

7.5

30

Gurgenidze B.

7.5

31

Levin N.

7.5

32

Pavlenko O.

7.5

33

Shilov Y.

7.5

34

Tarasov V.

7.5

35

Sosonko G.

7.5

36

Tseitlin Mark

7.5

37

Cherepkov A.

7.5

38

Nezhmetdinov R.

7.5

39

Ubilava E.

7.5

40

Kuzmin G.

7.5

41

Arseniev V.

7.0

42

Dydyshko V.

7.0

43

Zhukhovitsky S.

7.0

44

Borisenko G.

7.0

45

Nikolaevsky Y.

7.0

46

Doroshkievich V.

7.0

47

Mikenas V.

7.0

48

Gudim L.

7.0

49

Klovans J.

7.0

50

Murrey Y.

7.0

51

Provorotsky O.

7.0

52

Miklyaev I.

7.0

53

Nei I.

7.0

54

Kimmelfeld R.

7.0

55

Chernikov O.

7.0

56

Sveshnikov E.

7.0

57

Gusev Y.

7.0

58

Butnorius A.

6.5

59

Nikitin Y.

6.5

60

Slutzky L.

6.5

61

Zakharian V.

6.5

62

Pelts R.

6.5

63

Popov N.

6.5

64

Zaitsev I.

6.5

65

Dvorietzky M.

6.5

66

Zurakhov V.

6.5

67

Vaganian R.

6.5

68

Beradze D.

6.5

69

Slepoi I.

6.5

70

Shmits A.

6.5

71

Zilberstein V.

6.0

72

Belov L.

6.0

73

Kagan I.

6.0

74

Korensky V.

6.0

75

Rumiantsev B.

6.0

76

Sorokin B.

6.0

77

Chepukaitis G.

6.0

78

Shamis A.

6.0

79

Shereshevsky M.

6.0

80

Bykov Vlad.

6.0

81

Kremenetsky A.

6.0

82

Tuzovsky A.

6.0

83

Alterman V.

6.0

84

Voloshin V.

6.0

85

Kalinkin B.

6.0

86

Kozlov V.

6.0

87

Muchnik H.

6.0

88

Sakovich I.

6.0

89

Gik E.

5.5

90

Karkmazov E.

5.5

91

Belokurov E.

5.5

92

Gulko B.

5.5

93

Kalinsky I.

5.5

94

Kirilov V.

5.5

95

Kots Y.

5.5

96

Muratov V.

5.5

97

Polikarpov A.

5.5

98

Selezniov V.

5.5

99

Vaisman A.

5.5

100

Zagorovsky V.

5.5

101

Razvaliaev N.

5.5

102

Terpugov E.

5.0

103

Bykov Val.

5.0

104

Levit R.

5.0

105

Tsereteli A.

5.0

106

Cherskikh K.

5.0

107

Voronov V.

5.0

108

Karner H.

5.0

109

Smetanin A.

5.0

110

Sazonov V.

5.0

111

Oim T.

5.0

112

Luik H.

5.0

113

Seoev R.

5.0

114

Valiev N.

4.5

115

Barstaitis R.

4.5

116

Lukin A.

4.5

117

Noskov A.

4.5

118

Anokhin A.

4.5

119

Vakulenko V.

4.5

120

Etruk R.

4.5

121

Evelnin I.

4.0

122

Karasev V.

4.0

123

Sorokin V.

4.0

124

Amakov Y.

4.0

125

Gureev V.

3.0

126

Varzhapetian M.

1.5


database of games in PGN format ch_urs67.zip(193 games of 819)
1