Cevat Türkeli

Çinin Shang Sülalesi zamanına ait üzeri yazılı kemik örneği

Türk Tarihi Hakkında

About Turkish History

Below few links will bring some of my works related to pre-islamic Turkish history and social life. Earliest Chinese historical sources are at the same time earliest information sources about Ancestors of  Turks (spelled as Hsiung-nu , Xiongnu etc). I hope to translate some information here.

* The pages referred by the links will be opened in pop-up windows. Please allow it to open if you have any pop-up blocker.

 * İslam öncesi Türk Tarihi ve kültürü ile ilgili bazı çalışmalarımıza yönlendiren bu sayfadaki bağlantılar Pop-up pencerelerde açılacağı için eğer kullanıyorsanız Pop-up engelleyicinizi bir süre için devre dışı bırakmanız gerekebilir.


İslam Öncesi Türk Tarihinin Yazılı Kaynakları hakkında-1 (Shih-chi)

İslam Öncesi Türk Devletlerinde Sosyal Yapı Nasıldı?

İslam Öncesi Türklerde Toprak Mülkiyeti Hakkında

Asya Hun Devletinde insan Hakları, hukuk sistemi üzerine   (5 bölüm)

İslam Öncesi Türk Devletlerinde Feodalizm Konusu

İdukkut Kao-Ch'ang (Hoço) Uygur Prensinin Üstün Hizmetleri Hakkındaki Uygurca Taş Yazıt (Çinceden Tercüme) (6 bölüm)


Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

 

 

 

Cevat Türkeli Hun Xun hsiung-nu hsiungnu xiong-nu xiongnu tarih türkoloji islam öncesi türk tarihi

1