Flogstavrålet som mp3

Tillbaka till huvudsidan

Varje kväll klockan 22.00 genomförs Flogstavrålet (eller Flogstaskriket). På varje tak och varje balkong i Flogsta ställer sig då studenter och skriker för full hals. (Exakt hur det görs beskrivs i detalj nedan). Traditionen härrör från 1100-talet då Uppsala kristnades och uppkom genom en missuppfattning av hur bönen går till. Numera ses den av många mest som ett sätt att bli av med tentaångesten, aggressionerna eller i vissa fall bara lite överflödig gammal luft i lungorna.

För att upprätthålla traditionen, och kanske även sprida den, har Korridoren spelat in sitt eget Flogstavrål som den frikostigt delar med sig av:

flogstaskriket.mp3 (988 kB)

Inspelningen gjordes på balkongen kl. 22.00 den 27 april 2000. Medverkande var Elisabet, Emelie, Hanna, Joacim, Lisa, Rebecka och Sven. Dessutom hörs okända röster från bl.a. hus 9.


Hur går det till?

För den som inte har provat ett Flogstavrål tidigare kan det kännas bra att ha följande handledning till hjälp. Vi föreslår att du skriver ut den och har den till hands när det gäller, åtminstone de första gångerna.

Flogstavrålet i genomskärning

1. Gå ut och ställ dig på balkongen eller på taket ett par minuter innan 22.00. Så fort någon annan har börjat kan du också börja. Om det fortfarande är tyst rekommenderar vi att du sätter igång klockan 21.59.57.
2. Ta tag i räcket, luta dig bakåt som i fig. 3a-1 och andas in så mycket luft du kan.
3. Kasta dig framåt (men se till att du hela tiden har räcket framför dig) samtidigt som du pressar ut luften du nyss andades in genom munnen. Härvid ska du också aktivera stämbanden, så att ett högt ljud bildas. Det är viktigt att ljudet blir så stakt som möjligt och det kan krävas viss träning innan man får till ett bra Flogstavrål. Se fig. 3a-2.
4. Fortsätt att göra ljud så länge du har luft kvar i lungorna. Pressa ut luften med magmusklerna.
5. När luften i lungorna tar slut måste du fylla på med mer för att inte kvävas. Gör detta genom att andas in.
6. Om du vill kan du upprepa vrålet ett par gånger. Detta rekommenderas särskilt om det står andra personer på samma balkong/tak som fortfarande vrålar.
7. När det har blivit tyst, lyssna efter vrål från andra hus.
8. Om någon svarar, vänta tills de är klara och upprepa från punkt 2.
9. Om ingen svarar, försök att provocera dem mer genom att upprepa från punkt 2.
10. När vrålet har avstannat, förhoppningsvis efter fem minuter eller mer, kan du gå in och fortsätta festen. För att återfå din gamla röst kan du nu behöva dricka ett par glas vatten. (I en framtida version av sidan kan vi komma att komplementera med en guide som beskriver vattendrickning.)

1