Women , Girls & Boys
Native Art & Wildlife
L.t.d. Prints & Cards
only card
only card
only card
Haskayelthanga
Pow Wow Dancer
Apache Girl
Woman & Child
Artist;
Sonja Rainbowwoman
Web design R.Desmet
Alle rechten voorbehouden. ®© 2001
Er mag op geen andere wijze gebruik worden gemaakt van deze tekeningen ,verveelvoudigd , opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de artieste.
Sonja Boekhorst

Alle rights reserved.®© 2001
Non of this photo's may be reproduced,stored in a database or retrieval system,orpublished in any form or way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior permission from the artiste.
Sonja Boekhorst
only card
Two Friends
only card
Puma Lady
Companion
This page was last updated on: October 29, 2005
Please sign in
Baby`s Dream
Native Woman
New Born