Predstavenie S.A.O. spol. s r.o., Lučenec


SAO spol. s r.o. Lučenec vznikla dňa 24.10.1994 v prevažnej väčšine z pracovníkov štátneho podniku Novohradské opravovne, neskôr Novop a.s. Lučenec, ktorý sa odčlenil od š.p. ČSAO Lučenec ešte v roku 1990,kde bol jeho najväčším závodom.
Štátny podnik, resp. a.s. boli od svojho vzniku svojou výrobnou činnosťou a ponúkanými službami zameraní na vykonávanie generálnych opráv autobusov KAROSA rady ŠL.ŠM a ŠD, neskoršie rady 730 vo všetkých modifikáciách a nákladných vozidiel LIAZ a ich hlavných skupín a podskupín taktiež vo všetkých vyrábaných modifikáciách.
Výstavba závodu bola ukončená v roku 1973 a postupne závod vo svojich priestoroch vykonával denne 2 generálne opravy autobusov,5 generálnych opráv nákladných vozidiel a z hlavných skupín a podskupín napríklad 12 celkových opráv motorov LIAZ opravy prevodoviek, náprav a pod. Do roku 1990 zamestnával okolo 700 pracovníkov. V súčasnosti v tých istých priestoroch pracuje približne 200 pracovníkov, ktorí okrem opráv vyrábajú rôzne nadstavby na podvozkoch nákladných vozidiel a autobusov, ako sú napríklad špeciálne prepravníky pretekárskych koní, nábytku, pojazdné predajne, pojazdné knižnice, chladiarenské a mraziarenské prepravníky apod. Aj v tejto oblasti patrí S.A.O. a jej predchodcovia k najznámejším výrobcom na Slovensku, ale aj v bývalej federácii. Medzi veľmi známe výrobky našej spoločnosti patria napr. doprovodné vozidlá pre súťaž rallye Paríž - Dakar, alebo jeden z posledných výrobkov, špeciálny letištný autobus pre letisko M.R.Štefánika v Bratislave.
Ako to z uvedených údajov vyplýva, spoločnosť bola od svojho vzniku vo veľkej miere karosárskou firmou a v priebehu dvoch desaťročí vyrobila viac, ako 1 000 špeciálnych vozidiel, alebo nadstavieb, z ktorých mnohé ešte aj dnes slúžia našim zákazníkom. Aj táto skutočnosť svedčí o kvalite našej produkcie a vykonanej práce.
Novop a.s. bola a jej nástupca S.A.O. spol. s r.o. aj je jedným z najväčších opravárenských závodov na Slovensku. Nakoľko však v posledných šiestich rokoch došlo z rôznych príčin (ekonomická situácia odberateľov, väčšinou štátnych podnikov, krátenie dotácií do hromadnej dopravy, celková recesia a pod.) k poklesu požiadaviek na vykonávanie opráv, manažment spoločnosti hľadal náhradný výrobný program, ktorý by bol príbuzný doterajšej produkcii a charakterom blízky prvovýrobe. Vzhľadom na profesnú skladbu pracovníkov a výsledky prieskumu trhu, ako najperspektívnejší a najvýhodnejší výrobný program vedenie spoločnosti vybralo výrobu autobusov. Tento projekt spoločnosť dotiahla do úspešného konca a už v roku 1996 svoj výrobok - mestský autobus NOVOPLAN C - 12 Slovakia vystavil na Autosalóne v Nitre, kde bol veľmi kladne prijatý tak odbornou, ako aj laickou verejnosťou. Dostal viacero ocenení, medzi inými ocenenie "Národnú cenu za dizajn ´96",cenu mesta Lučenec a pod. V roku 1997 vystavila naša spoločnosť linkovú verziu autobusu a dizajnový návrh turistickej verzie a v roku 1998 prvé sériové autobusy mestskej verzie a ideový návrh 15 m autobusu, ktorý by mal nahradiť kĺbové autobusy. Na Autosalóne Nitra´2000 vystavila S.A.O. prototyp prímestského nízkokapacitného autobusu na podvozku Mercedes Benz Vario a na Autosalóne Nitra´2001 9,5 m autobus na podvozku Mercedes Benz Atego, diaľkovú verziu autobusu Mercedes Benz Vario a diaľkovú verziu autobusu NOVOPLAN TC - 12 Slovakia.
Popri výrobe overovacej série mestských a prímestských autobusov NOVOPLAN 12, spomenutého vývoja 15 m autobusu a dokončeného vývoja diaľkového autobusu na podvozku Mercedes - Benz OC 500 vyššej kategórie, spoločnosť pripravuje niekoľko zaujímavých projektov.
Od mája 2002 má spoločnosť zavedený systém kvality podľa normy ISO 9000, aby aj týmto krokom prispela ku zvyšovaniu kvality svojej produkcie a v čo najväčšej miere uspokojovala potreby svojich zákazníkov.