Over de Stichting Dr. Saal van Zwanenberg Prijzen Fellowships Lezing Aanmelden
Homepage > Dr. Saal van Zwanenberg Prijzen
   Winnaars 2008
   Overzicht winnaars vanaf 1964
   Genomineerden 2008
Dr. Saal van Zwanenberg Prijzen
Dr. Saal van Zwanenberg Prijzen

De senior Saal van Zwanenberg Prijs (hoofdsponsor: Schering-Plough)

De Dr. Saal van Zwanenberg prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als ereprijs voor een bijzonder wetenschappelijk oeuvre op het gebied van de farmacotherapie. Daartoe doet de jury tijdig aan de vakpers mededeling van de mogelijkheid om kandidaten voor deze prijs voor te dragen. De jury kan ook zelf kandidaten voordragen. Een kandidaat kan niet zelf naar deze prijs dingen.

De prijs, die tot 1998 bekend stond als de Dr. Saal van Zwanenberg Prijs, bedraagt EUR 25.000,-- en wordt vanaf 1998 eenmaal per twee jaar uitgereikt aan onderzoekers of groepen van onderzoekers die in de loop van een aantal jaren uitzonderlijke prestaties hebben geleverd binnen het aandachtsveld van de stichting.

De junior Saal van Zwanenberg Prijs (hoofdsponsor: Akzo Nobel)

De Junior Saal van Zwanenberg prijs is een prijs voor studenten of promovendi. Deze prijs hangt samen met de door de Stichting verstrekte fellowships.

Een kort verslag van het fellowship wordt samen met het onderzoeksvoorstel gebruikt om één maal per twee jaar uit de maximaal zestien fellowships een winnaar van de Junior Saal van Zwanenberg prijs te kiezen.

De jury wijst op basis van originaliteit en kwaliteit van het verrichte onderzoek de winnaar aan. Over het besluit kan niet worden gediscussieerd. Aan de Junior Saal van Zwanenberg prijs is een bedrag verbonden van Euro 10.000,--.

Winnaar 2008


© 2008 Schering–Plough Corporation