Giriş    
   Ara  
  

  

 Klavuzluk Tarifesi Küçült
 İstanbul Boğazı Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu :
 

HİZMETİN ŞEKLİ

 

1000 GRT’ ye kadar gemilerden beher hizmet için ABD Doları

1001 GRT’ den büyük gemilerden 1000 GRT’ lik ücrete ilaveten beher 1000 GRT ve kesri için

ABD Doları

A- KILAVUZ ALMANIN MECBURİ OLDUĞU SAHALAR

 

 

1) Haliç’ e giriş ve çıkış

208

82

 

2) İstanbul Boğazı’ ndan girip, Marmara limanlarından birine giden veya mukabili gemiler ( İstanbul Boğaz Geçişi )

180

60

 

3) İstanbul Limanında Büyükdere, Paşabahçe, Dolmabahçe, Haliç ve Tuzla (Aydınlı Koyu) demir mahallerinde demirleme veya demirden kaldırma

180

58

 

4) Ahırkapı’ da limana yanaşacak gemileri demirleme veya demirden kaldırma

75

20

 

B- KILAVUZ ALMANIN İHTİYARİ OLDUĞU SAHALAR:

 

 

 

 

1) İstanbul Boğazı uğraksız geçiş (transit)

176

58

 

2) İstanbul liman hudutları içinde (boğaz geçiş hariç) bir noktadan diğerine geçmek

148

30

 

3) İstanbul Boğazı güney girişi kılavuz alma-verme noktalarından başlamak üzere, İstanbul liman hudutları dışında Marmara’da  herhangi bir noktaya gitmek veya mukabili

176

58

 

4) İstanbul Boğazı’ ndan girip İstanbul Boğazı güney giriş kılavuz alma-verme noktaları dışında (Zeyport hariç) bir noktaya gitmek veya mukabili

208

90

 

5) İstanbul Boğazından girip İstanbul liman hudutları dışında Marmara’ da herhangi bir noktaya gitmek veya mukabili

300

176

 

6) Liman serbest demir yerlerinde demirleme, demirden kaldırma ve demir yeri değiştirmek

20

18

 

 

 

İstanbul Boğaz Geçişleri :

İstanbul Boğaz geçişi, Kuzeyde Türkeli Fenerini Anadolu Fenerine birleştiren hat ile Güneyde Ahırkapı Fenerini, Kadıköy, İnceburun Mendirek Fenerine birleştiren hat arasındaki alanda yapılan seyirdir.

Bu hizmet herhangi bir nedenle en çok iki saat kesintiye uğrayabilir. İki saat içinde hizmete devam edildiği takdirde tek hizmet ücreti ile bekleme ücreti, iki saati aşan kesintilerde ise yalnızca ikinci bir hizmet ücreti alınır. Kılavuzun herhangi bir sebeple varış noktasından evvel bırakılması halinde hizmet tam olarak yapılmış sayılır. İkinci bir kılavuz talebi halinde ayrıca bir hizmet ücreti alınır.

 

 Çanakkale Boğazı Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu :
 

HİZMETİN ŞEKLİ

 

1000 GRT’ ye kadar gemilerden beher hizmet için ABD Doları

1001 GRT’ den büyük gemilerden 1000 GRT’ lik ücrete ilaveten beher 1000 GRT ve kesri için

ABD Doları

A- KILAVUZ ALMANIN MECBURİ OLDUĞU SAHALAR

 

 

1) Çanakkale Boğazı’ ndan girip Marmara limanlarından birine giden gemiler veya mukabili (Boğaz Geçiş)

180

60

 

2) Çanakkale Boğazı içi Karanlık Liman demirleme veya demirden kaldırma

75

20

 

B- KILAVUZ ALMANIN İHTİYARİ OLDUĞU SAHALAR:

 

 

 

 

1) Mehmetçik – Gelibolu veya mukabili

176

58

 

2) Gelibolu’ dan Marmara’ da herhangi bir noktaya veya Marmara’ da iki nokta arasında birinden diğerine geçmek veya mukabili

176

58

 

3) Liman serbest demir yerlerinde demirleme, demirden kaldırma veya demirleri değiştirme

20

18

 

 

Türk Boğaz' larından transit geçiş yapmak ya da bir bölge limanına gitmek üzere bölgeye girecek olan gemiler (TÜBRAP) raporlama sistemi ile istenen raporları verecektir.

  

Çanakkale ve İstanbul Boğazından Transit Geçen...   |   Sağlık Resmi   |   Fener Ücretleri   |   Tahlisiye Ücreti   |   Transit Niteliğinin Bozulması   |   Transit Niteliğini Bozmayan Haller   |   Kılavuzluk Tarifesi   |   Türk Boğazları Rapor Sistemi (SP1)   |   Türk Boğazları Rapor Sistemi (SP2)   |   Acentelik Hizmet Ücreti   |   Koruyucu Acentalık Hizmet Ücreti   |   Motor Servisi   |   Komünikasyon Masrafları   |   Taksi Masrafları   |   Posta-Damga Pulu ve Çeşitli Masraflar   |   Kaptan Avansı   |   Yedek Parça   |   Refakat   |   VDAD - Masraf Karşılığı
Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok. No.23 34433 Cihangir, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 244 32 94 +90 212 293 78 80 Fax: +90 212 243 28 65 +90 212 243 23 31
Created and maintained by WSI    Gizlilik